Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA

 izsludina pretendentu pieteikšanos uz

SOCIĀLĀ PEDAGOGA

 (0,5 darba slodzes)

amatu uz noteiktu laiku

 

Amatu var apvienot ar vakanto Lielvārdes novada Sociālā dienesta sociāla darbinieka amatu darbam ar ģimeni un bērniem Lēdmanes pagastā (0,5 darba slodzes).

 

Prasības:

 • izglītība – otrā līmeņa profesionālā augstākā bakalaura izglītība ar sociālā pedagoga  kvalifikāciju;
 • vēlama pieredze sociālpedagoģiskajā darbā;
 • prasme orientēties normatīvajos aktos un pielietot tos darbā;
 • labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;
 • labas komunikācijas prasmes;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās savas kompetences ietvaros;
 • spēja strādāt stresa apstākļos;
 • precizitāte.

Galvenie amata pienākumi:

 • Diagnosticēt bērnu un jauniešu socializācijas grūtības, esošo sociālo risku ietekmi uz  viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un sociālo prasmju attīstību;
 • Apzināt ģimeņu sociālās un ekonomiskās problēmas un to ietekmi uz bērnu un jauniešu  sociālās dzīves un pašrealizēšanās kvalitāti;
 • Apkopot datus par bērnu un jauniešu socializācijas apstākļiem un riska faktoriem skolā un ģimenē;
 • Plānot un īstenot konkrētas sociālpedagoģiskas darbības bērnu un jauniešu tiesību aizsardzības un resocializācijas jomā;
 • Veikt darbības bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas jomām esošo riska faktoru  mazināšanai (novēršanai), iesaistot šī uzdevuma risināšanā kompetentus sadarbības           partnerus;
 • Konsultēt sociālpedagoģiskajos jautājumos speciālistus, kuri lemj par bērna tiesisko statusu;
 • Piedalīties procesuālajās darbībās, kuras tiek veiktas saistībā ar bērniem un jauniešiem personiski vai pārstāvēt viņu intereses.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas;
 • dzīvesgājuma apraksts (CV).

Piedāvājam:

 • darba vietu Lēdmanes pamatskolā
 • atalgojumu - 767,00 euro (pirms nodokļu nomaksas, par pilnu slodzi);
 • draudzīgu kolektīvu;
 • iespēju pilnveidot savas zināšanas un praktisko pieredzi.

 

Dokumentus līdz 2017.gada 12.janvārim (ieskaitot) lūdzam iesniegt personīgi Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, administrācijas darba laikā vai nosūtīt uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., vai pa pastu Lielvārdes novada pašvaldībai, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, LV 5070, uz aploksnes norādot “Pieteikums sociālā pedagoga amatam”.

Uzziņas var saņemt pa tālruni 65020828 (Izglītības nodaļa).

 

 

 
 X