Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lielvārdes novada pašvaldība organizē nomas tiesību pirmo rakstisko izsoli pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, kadastra numurs 7448 002 0400, Jumpravā, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads, trim (3) garāžu telpām, nosakot izsoles sākumcenu EUR 0,20 (divdesmit centi) par vienu kvadrātmetru mēnesī un nomas termiņu desmit (10) gadi.

Ar nomas objekta raksturojošo informāciju un izsoles noteikumiem līdz 2017. gada 09. oktobrim pulksten 15.00 klātienē var iepazīties Lielvārdes novada pašvaldībā (KAC), Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novads  vai  Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pagasta pārvaldē, pie sekretāres, Daugavas ielā 6, Jumpravā, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads, vai pašvaldības tīmekļa vietnē: www.lielvarde.lv
 X