Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lielvārdes novada pašvaldība organizē nomas tiesību pirmo rakstisko izsoli pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novads, kadastra numurs 7413 002 0499,  trim (3) garāžu telpām un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platībai, nosakot izsoles sākumcenu EUR 0,12 (divpadsmit centi) par vienu kvadrātmetru mēnesī un nomas termiņu desmit (10) gadi.
Ar nomas objekta raksturojošo informāciju un pirmās rakstiskās izsoles noteikumiem līdz 2017. gada 12. jūnijam pulksten 15.00 klātienē var iepazīties Lielvārdes novada pašvaldībā (KAC), Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novads, vai pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv
 X