Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Svētkos Lielvārdē centra laukumā kupls skatītāju pulks bija atnācis baudīt krāšņo amatiermākslas kolektīvu koncertu „Rībēt rībēja Māras zeme”. Šajā skaistajā svētku dienā ieskandinājām rītu ar bērnu balsīm un amatnieku tirgus čalām. Satikāmies dienā, kas paredzēta priekam!

Prieks ir kosmisks spēks, jo līdz ar dzīvību cilvēkam tiek dots prieks - dzīvības jeb dzīvesprieks. Un tā nav dzīves piedeva, bet esības galvenā sastāvdaļa.

Man vēl gribētos teikt, ka dzīves vērtību nosaka nevis ieelpu un izelpu skaits, bet gan brīži, kad elpa aizraujas.

Šajā dienā mums visiem kopā aizrāvās elpa ne reizi vien. Gan no skanīgām balsīm un raitiem dejas soļiem, gan prieka, kas ik uz soļa pavadīja mūs ar smaidiem un skaļiem aplausiem!

Vēlos ar pateikt paldies visiem skatītājiem un koncerta dalībniekiem par kopā pavadīto dienu koncertā. Paldies par Jūsu degsmi un prieku, neskatoties uz to, ka ik pa brīdim lija.

Esmu priecīga un lepna par mūsu kultūras nama kolektīviem.

Paldies folkloras kopai „Josta” un vadītājai Ilzei Vecmanei, kas pārsteidza daudzus jo daudzus, gan tirgus dalībniekus, gan apmeklētājus, apdziedot un raisot smaidus jau dienas sākumā. Prieks par folkloras kopas radošumu un skanīgajām balsīm!

Paldies Bērnu vokālajai studijai „Mikauši” un viņu vadītājai Baibai Kleperei. Viņi ar skanīgajām balsīm priecēja daudzus svētku apmeklētājus, gan brīžos, kad spīdēja saule, gan brīžos kad lija - nekas netraucēja viņiem smaidīt un sniegt savus labākos priekšnesumus! Tieši „Mikaušu balsis skanēja vēl brīdi pēc koncerta, lai pacietīgajiem svētku apmeklētājiem īsinātu laiku un ar skanīgām balsīm sagaidītu svētku gājiena dalībniekus!

Esmu priecīga par dažādību koncertprogrammā un vēlos uzslavēt senioru deju kopu „Sidrabotie gadi” un viņu vadītāju Āriju Priedīti, kas parādīja īpašu degsmi dejā un mirdzumu acīs, kā arī dāmu deju grupu „Harmonija” un viņu vadītāju Agitu Ziediņu, kas ienesa koncertā citas vēsmas un baudīja savas dejas minūtes skaļu applausu pavadībā.

Paldies vidējās paaudzes deju kolektīviem: „Lāčplēsis” un viņu vadītājam Andrim Koknevičam, paldies arī Santai Teivānei un deju kolektīvam „Vēji” un viņu vadītājai Ilutai Mistrei par raitiem un prieka pilniem dejas soļiem.

Paldies bērnu deju kolektīvam „Pūpolītis” un viņu vadītājai Ilutai Mistrei, kas neskatoties ne uz ko, radīja prieku visiem un, lai vai kādi sarežģījumi radās koncerta laikā, kolektīva vadītāja ar savu radošumu izkļuva no visām situācijām, un koncerts bez aizķeršanās turpināja savu gaitu!

Paldies mūsu dienas koncerta vadītājam Lielvārdes Tautas teātra režisoram Kārlim Lišmanim, kurš kā runas vīrs priecēja visas dienas garumā ikvienu apmeklētāju un ik pa brīdim atgādināja par dienas programmu. Viņš arī sagaidīja gājiena dalībniekus un uzgavilēja viņiem!

Paldies visiem par svētku dienu - par prieku, un man gribētos teikt, ka rībēt rībēja Māras zeme!

Santa Zača-Ūdre,

k/n Lielvārde pasākumu organizatore

Foto: Vita Ozola

 
 X