Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā

Lielvārdes novada pašvaldība īsteno Eiropas Sociāla fonda līdzfinansētu projektu „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā” (projekta nr. 9.2.4.2/16/I/081)

Projekta mērķis: ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Lielvārdes novada iedzīvotajiem, jo īpaši, teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga kompleksus informatīvus un izglītojošus pasākumus Lielvārdes novada administratīvajā teritorija.

Galvenās aktivitātes: 

  • Slimību profilakses pasākumi mērķa grupai un vietējai sabiedrībai (sirds un asinsvadu slimību, onkoloģijas slimību profilakses pasākumi, nodarbības jaunajiem vecākiem un garīgās veselības profilakses pasākumi).
  • Veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupai un vietējai sabiedrībai (semināri par garīgās (psihiskās) veselības jautājumiem, Bērnu emocionālās audzināšanas skola, atkarību mazināšanas pasākumi, izglītojošas nometnes, fizisko aktivitāšu veicināšanas pasākumi – interešu grupu nodarbības (nūjošana, skriešana, vingrošana, joga, netradicionālie sporta veidi, u.c.), tautas sporta nodarbības trenera vadībā (futbols, volejbols, stafetes, orientēšanās, badmintons u.c.), peldēšanas nodarbības, vingrošanas nodarbības senioriem un bērniem, zumbas nodarbības; Uztura skola par veselīga uztura lietošanu, nodarbības grūtniecēm.
  • Informācija par projekta īstenošanu un publicitātes pasākumi
  • Projekta īstenošanas nodrošināšana
  • Projekta vadības nodrošināšana

Projekta kopējās izmaksas: 115359,00 EUR, no tām 85% Eiropas Sociālā fonda finansējums un 15% valsts budžeta finansējums.

Projekta īstenošanas laiks: 16.05.2017.- 31.12.2019.

Projekta kontaktpersona Lielvārdes novada pašvaldībā: Projekta vadītāja Airita Brenča

Kontaktinformācija: tālr. 65053748

Projekta darba plāns 2017. gadam
 X