Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Ik gadu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākumos tiek godināti tie, kuri izpelnījušies novadnieku atzinību, ilglaicīgi vai pat mūža garumā sniedzot ieguldījumu novada attīstības un iedzīvotāju labklājības veicināšanā. Šogad Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumus „Atzinība” un „Goda Lielvārdietis” saņēma kopumā seši novada iedzīvotāji. Apbalvojumi svinīgi pasniegti 17.novembrī Lielvārdes, bet 18. novembrī - Jumpravas kultūras namā.

Lielvārdē svētku koncerta laikā apbalvojumu "Goda Lielvārdietis" saņēma:

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas skolotāja Velta Gobiņa par mūža ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā vides jomā un Lielvārdes novada vārda popularizēšanu.

Fotogrāfijā Velta Gobiņa.

Lielvārdes novada Lēdmanes bāriņtiesas vadītāja Inese Zaporožeca par ilggadēju, profesionālu un nesavtīgu ieguldījumu Lēdmanes pagasta bāriņtiesas darbā un Lielvārdes novada vārda popularizēšanu.

Fotogrāfijā Inese Zaporožeca.

Apbalvojumu "Atzinība" saņēma:

PII „Pūt Vējiņi” audzinātājas palīdze Ināra Strēle par ilggadēju un nesavtīgu ieguldījumu Lielvārdes novada pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanā.

Fotogrāfijā Ināra Strēle.

Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienas svētku koncertā „Es esmu Lielvārde, es esmu Latvija” piedalījās: VPDK „Vēji”, VPDK „Lāčplēsis”, JDK „Pūpolītis”, Jauktais koris „Lāčplēsis”, Senioru koris „Kamene”, Sieviešu vokālais ansamblis „Pusnakts stundā”, vokālais ansamblis „Mik8”, Folkloras kopa „Josta”, bērnu koris „Lielvārde”.

Intervijas ar apbalvojuma "Goda Lielvārdietis" saņēmējām lasāmas atsevišķā rakstā:

"Lielvārdes Novada Ziņas" piedāvā intervijas ar "Goda Lielvārdiešiem"

Foto: Vita Ozola

Video: fakti.lv

 X