Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Šī gada sākumā informējām, ka Lielvārdes novada pašvaldība saņēmusi atbalstu projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas pārbūve lauksaimniecības zemē Lielvārdes pagastā” īstenošanai.

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma - ūdensnoteka ekspluatācijas laikā ir nolietojusies un neatbilst normatīvo aktu prasībām. Projekta ietvaros tiks iztīrīta ūdensnoteka apmēram 3 km garā posmā, noņemts apaugums, atjaunota 71 drenu izteka un divas caurtekas, kā arī izbūvēts sedimentācijas baseins koplietošanas ūdensnotekas lejas daļā, lai novērstu uzduļķojuma un sanesumu ieplūšanu valsts nozīmes ūdensnotekā Rumbiņā. Atjaunojot caurtekas, tiks novērsts izskalošanās radīts ceļa pamatnes sabrukums posmā zem pašvaldības autoceļa „Upmaļi – Rantes - Rēdnieki”. Projekta īstenošana nodrošinās lauksaimniecības zemes kvalitātes uzlabošanos.

Projekta īstenošana ir saskaņota ar 23 zemes īpašniekiem (īpašumi: Ābeles, Mežābeles, Saules, Vecrudgaļi, Lejasrantes 2, Lejasrantes 1, Dambenieki, Vecrantes, Ābelītes, Štamītes, Šmidres, Upītes, Žagatnieki, Rītiņi, Vēsmas, Laimstari, Ceļmalas, Kalves, „Salu” ferma, Eglone, Purgaiļi, pašvaldības autoceļš – „Upmaļi – Rantes - Rēdnieki”, Jaunzaļenieki). Īpašniekus lūdzam nodrošināt piekļuvi būvdarbu veikšanai pārbūvējamās ūdensnotekas aizsargjoslā.

Būvdarbu procesā iesaistītās personas:

  • būvdarbu veicējs SIA “Ģenerāluzņēmējs” (būvdarbu vadītājs Guntis Jarohovičs, sert.nr. 45-326), tālrunis 26259130;
  • autoruzraugs Aivars Sniedze (sert.nr.45-251), tālrunis 29140854;
  • būvuzraudzība - SIA “LIELVĀRDES MELIORĀCIJA” (Andrejs Opincāns, nr.45-338) tālrunis 29134005.

Būvniecības darbus plānots uzsākt jūnija otrajā pusē un pabeigt līdz šī gada 1.septembrim.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā līdz darbu uzsākšanai 29.06.2016. lūdzam Jūs kā zemes īpašnieku (valdītāju) sazināties ar projekta vadītāju – Airitu Brenču (Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītāja), tālrunis 28654234, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  vai līdz minētajam termiņam iesniegt pretenzijas rakstiski Lielvārdes novada pašvaldības administrācijā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē.

Darbu veikšanas projekta plāns skatāms šeit

Informāciju sagatavoja:

Lielvārdes novada pašvaldības Administrācijas Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītāja

 Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 
 X