Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skola  uzņem audzēkņus 2017./2018.mācību gadam šādās programmās:

MŪZIKA

Sagatavošanas klasē no 6 gadu vecuma bez priekšzināšanām mūzikā šādās interešu izglītības programmās:

 • izglītības programmā „Taustiņinstrumentu spēle” – klavierspēle (Lielvārdē un Jumpravā);
 • izglītības programmā „Stīgu instrumentu spēle” – vijoļspēle (Lielvārdē un Jumpravā), čella spēle (Lielvārdē);
 • izglītības programmā „Vokālā mūzika” – kora klase (Lielvārdē un Jumpravā).

Sagatavošanas klasē no 7 gadu vecumam bez priekšzināšanām mūzikā šādās interešu izglītības programmās:

 • izglītības programmā „Taustiņinstrumentu spēle” – akordeona spēle (Lielvārdē);
 • izglītības programmā „Stīgu instrumentu spēle” – kokles spēle (Lielvārdē);
 • izglītības programmā „Pūšaminstrumentu spēle” – flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle (Lielvārdē un Jumpravā), trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle (Jumpravā), trompetes spēle (Lielvārdē).
 1. klasē no 7 gadu vecuma konkursa kārtībā ar vai bez priekšzināšanām mūzikā (priekšzināšanas apgūtas sagatavošanas klasē vai patstāvīgi apgūti mūzikas mācības pamatelementi un iegūtas iemaņas mūzikas instrumenta spēlē) šādās profesionālās ievirzes izglītības programmās:
 • izglītības programmā „Taustiņinstrumentu spēle” – klavierspēle (Lielvārdē un Jumpravā);
 • izglītības programmā „Stīgu instrumentu spēle” – vijoļspēle (Lielvārdē un Jumpravā), čella spēle (Lielvārdē);
 • izglītības programmā „Vokālā mūzika” – kora klase (Lielvārdē un Jumpravā).
 1. klasē no 8 gadu vecuma konkursa kārtībā ar vai bez priekšzināšanām mūzikā (priekšzināšanas apgūtas sagatavošanas klasē vai patstāvīgi apgūti mūzikas mācības pamatelementi un iegūtas iemaņas mūzikas instrumenta spēlē) šādās profesionālās ievirzes izglītības programmās:
 • izglītības programmā „Taustiņinstrumentu spēle” – akordeona spēle (Lielvārdē);
 • izglītības programmā „Stīgu instrumentu spēle” – kokles spēle (Lielvārdē);
 • izglītības programmā „Pūšaminstrumentu spēle” – flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle (Lielvārdē un Jumpravā), trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle (Jumpravā), trompetes spēle (Lielvārdē).

MĀKSLA

Sagatavošanas klasē no 5 gadu vecumam bez priekšzināšanām interešu izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla” (Lielvārdē, Jumpravā un Lēdmanē).

 1. klasē no 8 gadu vecuma konkursa kārtībā ar vai bez priekšzināšanām vizuāli plastiskajā mākslā (priekšzināšanas apgūtas sagatavošanas klasē vai patstāvīgi apgūti vizuāli plastiskās mākslas pamatelementi) profesionālās ievirzes izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla” (Lielvārdē, Jumpravā un Lēdmanē).

Iestājeksāmeni mūzikā

Lielvārdē un Jumpravā               1.jūnijā 18:00

Iestājeksāmeni mākslā

Lēdmanes pamatskolā                25. maijā 18:00

Lielvārdes vidusskolā                 30. maijā 18:00

Lielvārdes pamatskolā               31. maijā 18:00

Jumpravā                                        1. jūnijā 18:00

Vairāk info pa tālr. 26519988 (direktore Mārīte Puriņa), 29265833 (direktores vietniece (mūzika) Inese Medne), 28382834 (direktores vietniece (māksla) Ilze Cābe).
 X