Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

2016. gada 19. februārī kultūras namā „Lielvārde” notika Lielvārdes novada pašvaldības projektu konkursu noslēguma pasākums. Tajā tika sveikti 2015. gada četru pašvaldības projektu konkursu- (NVO projektu konkurss, Kultūras projektu konkurss, Dzīvojamām mājām piegulošo publisko teritoriju labiekārtošanas projektu konkurss un Bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanas projektu konkurss) projektu īstenotāji. Pasākumā dalībnieki prezentēja īstenotos projektus un paveiktos darbus, kā arī dalījās pieredzē.

Sakām paldies projektu īstenotājiem par ieguldīto darbu un idejām:

Nevalstisko organizāciju projektu konkursa projektu īstenotājiem:

 • Biedrībai „Mēs Jumpravai” ar projektu „Dzīvo vesels”;
 • Nodibinājumam „Latvijas body ART skola” ar projektu „ Funkcionālās treniņu sistēmas body ART dienas Lielvārdes novadā;
 • Lielvārdes pensionāru biedrībai ar projektu „Pie veselības caur teātri”;
 • Biedrībai ģimenēm ar īpašo vajadzību bērniem un jauniešiem „Vecāki kopā” ar projektu „Sadzirdēt, saprast, saprasties. Semināru cikls sociālās jomas un citiem speciālistiem par cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem”.

Kultūras projektu konkursa projektu īstenotājiem:

 • Lielvārdes mūzikas skolai ar projektu „Etno diena Lielvārdē – starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2015” ieskaņa”;
 • Genovefai Porietei ar projektu „Mākslas darba, kā kultūras tūrisma objekta „Latvijas virsdiriģenta – lielvārdieša Paula Kveldes Goda krēsla” izveidošana”;
 • Andreja Pumpura Lielvārdes muzejam ar projektu „Pasākums „Lielvārdes pils aicina”’’;
 • Santagorai ar projektu „ Gleznu sērija „Lielvārdieši” – vēsture veidojas šodien”;

Dzīvojamām mājām pieguļošo publisko teritoriju labiekārtošanas projektu konkursa projektu īstenotājiem:

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 7A, Lielvārdē, reģistrētai iedzīvotāju grupai ar projektu „ Dzīvojamām mājām pieguļošo teritoriju labiekārtošana”;
 • Dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Ceriņu 2” ar projektu „Atpūtas soliņu un atkritumu urnas uzstādīšana Ceriņu ielā 2, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā;
 • Reģistrētai iedzīvotāju grupai dzīvojamās mājas „Āres” un „Cielavas”, Lēdmanes pagastā ar projektu „Mūsu bērni”;
 • Dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Skolas nams 10” ar projektu „Gājēju celiņa seguma nomaiņa pie daudzdzīvokļu mājas skolas ielā 10A, Lielvārdē”;
 • Reģistrētai iedzīvotāju grupai dzīvojamās mājas Raiņa 9A, Lielvārdē ar projektu „Par vides pieejamību”;
 • Dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Mēness nams 13” ar projektu „Gājēju celiņa seguma nomaiņa pie daudzdzīvokļu mājas Mēness iela 13, Lielvārdē”;
 • Reģistrēta iedzīvotāju grupai dzīvojamās mājas Avotu ielā 4, Lielvārdē ar projektu „dzīvojamām mājām pieguļošo publisko teritoriju labiekārtošana”.

Bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanas projektu konkursa projektu īstenotājiem:

 • Biedrībai „Mēs Jumpravai” ar projektu „Raibā nedēļa;,
 • Kultūras un izglītības fondam „Upe” ar projektu „Upe”.

Aicinām arī pārējos novadniekus iesaistīties sava nama un visa novada vides uzlabošanā un īstenot savas idejas, piedaloties pašvaldības rīkotajos projektu konkursos!

Informāciju sagatavoja Gundega Puča, Lielvārdes novada pašvaldības informācijas līdzekļu redaktore
Fakti.lv fotogrāfijas un video materiāls

 X