Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Ar aktīvu Jumpravas jauniešu iesaisti Jumpravas pagasta pārvaldes telpās 3. stāvā ir atklāta telpa jauniešiem, kurā katru otrdienu, 18.00 kopā sanāk astoņpadsmit Lielvārdes novada Jauniešu domes Jumpravas nodaļas jaunieši! Ikviens jaunietis no 13 līdz 25 gadiem var iesaistīties Jumpravas pagasta sabiedriskās dzīves organizēšanā un pārstāvēt jauniešu intereses novadā. Vairāk informācijas pie Lielvārdes novada Jauniešu domes Jumpravas nodaļas vadītājas Artas Jurgensones, tālr. 26693571.

Jumpravas jauniešu nodaļas vadītāja Arta Jurgensone saka: “Paldies, visiem kuri ir ar mums kopā un palīdz mums darboties! Paldies Zitai par ideju uzsākt darboties Jauniešu Domē pulcējoties tieši Jumpravā, paldies pagasta pārvaldes vadītājai Diānai par atsaucību, telpu un mēbelēm labiekārtošanai! Ppaldies kultūras nama vadītājai Dacei par iespēju uzsākt mums darboties arī bez šīs telpas, laipni uzņemot mūs kultūras namā! Paldies mūsu darba vadītājām un viscītīgākajām sponsorēm Ilzei un Inesei par pareizo krāsu un toņu izvēli un par dažādu vērtīgu lietu atrašanu noliktavā! Milzīgs paldies Jums!

Paldies arī visiem Jauniešu domes dalībniekiem par ieguldīto darbu un ticību mūsu darbam!”

Jaunatnes lietu speciāliste Zita Bērziņa
 X