Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
Lielvārdes novada pašvaldībai ir noslēgts līgums ar Bauskas veterinārā centra struktūrvienību – Bauskas dzīvnieku patversmi par klaiņojošo, bezsaimnieka dzīvnieku (suņu, kaķu un meža dzīvnieku) izķeršanu Lielvārdes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un šo dzīvnieku izmitināšanu Bauskas dzīvnieku patversmē, kā arī nobrauktu, beigtu dzīvnieku savākšanu no Lielvārdes novada teritorijas.

Pēc izķeršanas klaiņojošo, bezsaimnieka dzīvnieku ievieto Bauskas dzīvnieku patversmē. Pirms ievietošanas to veterinārmedicīniski izmeklē, ja vajadzīga veterinārā palīdzība, tā tiek sniegta. Pēc Ministru Kabineta noteikumiem, dzīvnieks patversmē uzturas 14 dienas (trakumsērgas karantīnas laiks). Pēc karantīnas dzīvniekam tiek meklēts adoptācijas saimnieks.

Ja reida laikā izķer kādam piederošu dzīvnieku, un īpašnieks var piederību pierādīt (uzrādot potēšanas pasi), tad īpašniekam 6 dienu laikā jāierodas pēc dzīvnieka personīgi vai jāvienojas ar dzīvnieku patversmi par vēlamo dzīvnieka izņemšanas laiku. Ja nevar pierādīt dzīvnieka piederību, dzīvnieks visu karantīnas laiku uzturas patversmē. Pēc karantīnas laika, izņemot dzīvnieku no patversmes, tā īpašniekam jāatmaksā izdevumi par dzīvnieka uzturēšos patversmē, kā arī par obligāto vakcināciju pret trakumsērgu, ja tāda nav veikta iepriekš.

Klaiņojošu, bezsaimnieka dzīvnieku izķeršana notiek reidu veidā katra mēneša 15. un 16. datumā. Lūgums Lielvārdes novada iedzīvotājiem šajā laikā nodrošināt mājdzīvnieku atrašanos ēkās vai norobežotā teritorijā, kā arī pastaigā dzīvniekus izvest pavadā, kā tas ir norādīts par dzīvnieku turēšanu reglamentējošos Latvijas Republikas normatīvajos aktos. Lai nodrošinātu dzīvnieka piederības atpazīšanu, lūgums piešķirt dzīvniekam identifikācijas zīmes (kakla siksniņu, kapsulu vai citu atpazīšanas elementu, kurā norādīts īpašnieka tālruņa Nr. vai adrese).

Dzīvnieku īpašniekiem vai valdītājiem ir pienākums
:
  • Izpildīt Dzīvnieku aizsardzības likuma un Dzīvnieku labturības noteikumu normas attiecībā par dzīvnieku turēšanu un izvešanu pastaigās. (Mājdzīvnieku īpašnieku pienākums ir rūpīgi iepazīties ar šiem dokumentiem!)
  • Dzīvnieku katru gadu profilaktiski vakcinēt pret slimībām (obligāti pret trakumsērgu).
  • Dzīvniekam piešķirt identifikācijas numuru (čipu), vai citu piederības zīmi (žetonu, kapsulu, kakla siksniņu).
  • Īpašniekiem regulāri un rūpīgi pieskatīt savus mājdzīvniekus un nodrošināt, lai tie nerada draudus apkārtējo drošībai.

Iedzīvotājus lūdzam telefoniski informēt par bezsaimnieka dzīvnieku klaiņošanu un kaķu koloniju atrašanās vietām:

  • Lielvārdes novada pašvaldības policiju (tālr. 65054477; 28668872),
  • Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītāju (tālr. 65054130, 29338112),
  • SIA "Lielvārdes Remte" namu apsaimniekotājus Valentīnu Zeļenko (tālr. 25491890).

 Bauskas dzīvnieku patversmes diennakts tālr. 29752829
 X