Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

PEDAGOGU METODISKĀS APVIENĪBAS - ir koleģiālas Lielvārdes un Ķeguma novadu izglītības iestādēs strādājošu pedagogu grupas, kas aptver noteiktas specialitātes pedagogus, izglītības iestāžu direktorus un direktoru vietnieku grupas.

Metodiskās apvienības īsteno metodisko darbību Lielvārdes un Ķeguma novados.

Metodiskās apvienības risina jautājumus par pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi, mācību metodisko materiālu izvēli un izstrādi, rekomendāciju izzina un popularizē  labāko pedagoģisko pieredzi.

Metodisko apvienību darbu koordinē Lielvārdes novada izglītības speciālists.

Metodisko apvienību vadītāji

2017./ 2018. MĀCĪBU GADA VALSTS PĀRBAUDĪJUMU GRAFIKS

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2017./2018. mācību gadā: https://likumi.lv/doc.php?id=290561

Lielvārdes un Ķeguma novadu pedagogu radošās darbības skate organizēšanas un norises kārtība 2017./2018. mācību gadā

Aktualitāšu arhīvs
 X