Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Nomas tiesību rakstiska izsole

4. decembris
Lielvārdes novada pašvaldība organizē nekustamā īpašuma „Lēdmanes skola”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, ...

Kustamās mantas pārdošana par brīvu cenu

2. novembris
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmo daļu, Lielvārdes novada pašvaldība atbilstoš...

Kustamās mantas pārdošana par brīvu cenu

2. novembris
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmo daļu, Lielvārdes novada pašvaldība atbilstoš...

Nomas tiesību rakstiska izsole

12. oktobris
Lielvārdes novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma “Baseini”, kadastra numurs 7448 002 0852, ...

Kustamās mantas izsole

12. oktobris
Lielvārdes novada pašvaldība atsavina kustamo mantu: Īpašums Adrese Izlaiduma gads Sākumcena...

Kustamās mantas pārdošana par brīvu cenu

10. oktobris
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmo daļu, Lielvārdes novada pašvaldība atbilstoš...

Nekustamā īpašuma izsoles

13. septembris
Lielvārdes novada pašvaldība atsavina nekustamos īpašumus: Īpašums Adrese Platība Sākumcena...

Kustamās mantas izsole

6. septembris
Lielvārdes novada pašvaldība par brīvu cenu – EUR 620,00 (seši simti divdesmit eiro un 00 centi) pārdod kustamo mantu – ...

Lielvārdes novada pašvaldība atsavina nekustamos īpašumus

4. septembris
Lielvārdes novada pašvaldība atsavina nekustamos īpašumus: Īpašums Adrese Platība Sākumcena...

AS "Latvenergo" rīko atkārtotu izsoli īpašumam Liepu ielā 23A, Lielvārdē.

20. augusts
Informācija par izsolēm: https://www.latvenergo.lv/lat/iepirkumi_konkursi_piedavajumi/nekustamie_ipasumi/pardod/...

Cirsmu izsole Lielvārdes novadā

28. jūnijs
Lielvārdes novada pašvaldība izsludina cirsmu mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajos īpašumos „Stāvlaukums...
 X