Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

Lielvārdes pamatskolā  9.klases skolēniem notika nodarbība ,,Kā atrast savu dzīves aicinājumu un pareizāk izvēlēties nākotnes profesiju?"

(2018.g.marts)

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 5. martā Lielvārdes pamatskolā  9.klases skolēniem notika nodarbība ,,Kā atrast savu dzīves aicinājumu un pareizāk izvēlēties nākotnes profesiju?’’ Pasākums tika  finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Nodarbību vadīja ,,Jauniešu akadēmija Pacelt Pasauli’’ valdes locekle, projektu vadītāja Ligita Millere. Tā tika balstīta uz angļu psihologa Brajena Meina izdotās grāmatas un izveidotās programmas “Goal Mapping” (Mērķu plānošanas”)  metodikas, kas paredz, ka vispirms ir jāsagatavo savs prāts – jābūt atvērtam ar pozitīvu skatu uz dzīvi. Nodarbības laikā tika interaktīvi izrunāti piemēri, kad fokusējoties un konkrētu tēmu, cilvēks sāk saredzēt iespējas un sāk meklēt risinājumus.

Notika diskusija un mērķu plānošanas metodikas skaidrošana,  katrs skolēns individuāli strādāja pie savas mērķu kartes aizpildīšanas. Radošās sadaļas laikā, lektore izrunāja ar katru skolēnu individuālo plānu, palīdzēja labāk izplānot, ieteica idejas un iespējamos risinājumus, lai mērķu kartē plānotais būtu objektīvi izmērāms.

Nodarbības laikā katrs skolēns sastādīja savu mērķu karti – ar detalizētu plānu kreisajā kartes pusē un radošo zīmējumu – vīziju – labajā kartes pusē.

Mērķu kartes palika pie katra skolēna, tās viņi varēs paši vēlāk papildināt.

Nodarbības beigās visiem bija skaidrāks   plāns, kā darboties tālāk un, kam pievērst vairāk uzmanību, lai sasniegtu savu nākotnes profesiju.

Lektore skolēniem deva dažus novēlējumus: Domā savas labākās domas! Izbaudi savas labākās sajūtas! Dari savus labākos darbus! Un dzīvo savu labāko dzīvi!

Atsauksme par nodarbību: ,,Patika lektores stāstītais. Šī tēma man personīgi ir ļoti aktuāla, lasu ļoti daudz literatūras, tāpēc daudz ko jau zināju. Ļoti patika mērķu kartes pildīšana, daudz labāk palīdzēja izprast procesu, kā nokļūt līdz mērķim. Paldies!’’

Paldies projektu vadītājai Ligitai Millerei, klases audzinātājai Ivetai Bitei un 9. klases skolēniem par sadarbību!

Pasākumu izvērtēja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Lipiņa

 

Lielvārdes pamatskolas 3.a un 3. b klases skolēni apmeklēja SIA ,,Saldus maiznieks’’ un SIA "Meduspils"

(2018.g.maijs)

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 16. maijā Lielvārdes pamatskolas 3.a un 3. b klases skolēni apmeklēja SIA ,,Saldus maiznieks’’ un SIA "Meduspils", kur notika karjeras attīstības atbalsta pasākums ,,Iepazīsti pārtikas produktu ražošanas nozari’’

Karjeras pasākums tika  finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros .

Skolēni iepazinās ar profesijām, kuras strādā SIA ,,Saldus maiznieks’’. Viena no profesijām – maiznieks, kurš nodrošina maizes izstrādājumu ražošanas tehnoloģisko procesu, sagatavo izejvielas darbam,  atjauno rudzu ieraugus  un mīklu, veic ražošanas dokumentācijas uzskaiti un izstrādājumu kalkulāciju; noformē izejvielu pieņemšanas un gatavās produkcijas realizācijas dokumentus.

Ceptuvē skolēniem bija iespēja redzēt, kā strādā maiznieks, pašiem izveidot un izcept savu maizes kukulīti.

Savukārt, SIA "Meduspils" īpašnieks Jānis Vainovskis pastāstīja par savu profesiju.  Viņš ir biškopis jeb dravnieks, kurš rūpējas par bišu saimēm, nodrošina tām barību un ievāc bišu produktus, darbā lieto stropa ratiņus vai automašīnu bišu stropu pārvietošanai, kaltiņu rāmīšu un stropu tīrīšanai, dūmkannu, aizsargtērpu ar speciālu tīkliņcepuri, medus spiedi un vaska kausējamo katlu.

Biškopja izglītību var iegūt profesionālās vidējās izglītības iestādēs. Mācību ilgums – 4 gadi. Lai strādātu par biškopi, vēlama praktiska pieredze bišu kopšanā; to var iegūt, strādājot praksē pie pieredzējuša biškopja.

Ja vēlas kļūt par biškopi, jāmācās atšķirt ziedaugus, izprast dabas ritmus. Biškopim jāspēj saglabāt mieru jebkurā situācijā, jo bites jūt satraukumu un mēdz reaģēt agresīvi.

Skolēni ietērpās speciālos aizsargtērpos un gāja pie bitēm. Tur viņi paši izmēģināja, kā bites rāpo pa seju, turēja rokās medus rāmīti ar bitēm, nodegustēja dažādus bišu produktus.

Paldies Kristīnei Kriņģelei par interesanto stāstījumu un meistarklasi maiznīcā! Paldies biteniekam Jānim Vainovskim par izglītojošo nodarbību pie bitēm!

Paldies klases audzinātājām Andai Bariņai un Aigai Kriņģelei!

 

Pasākumu izvērtēja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Lipiņa

   

 

Lielvārdes pamatskolā 1.,2.,3a un 3.b klasei notika karjeras attīstības atbalsta pasākums ,,Izpratnes veidošana par profesijas izvēli’’

(2018.g.maijs)

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 21. maijā Lielvārdes pamatskolā 1.,2.,3a un 3.b klasei notika karjeras attīstības atbalsta pasākums ,,Izpratnes veidošana par profesijas izvēli’’. Nodarbības vadīja karjeras konsultants, personīgās izaugsmes trenere Jolanta Priede.

Karjeras pasākums tika  finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Katrs skolēns piedalījās dažādu profesiju ģenerēšanā, balstoties uz attēliem, kuros attēlots animācijas filmas varonis, darbinot savu asociatīvo domāšanu. Visas uzskaitītās profesijas tika piefiksētas tālākai apstrādei. Uzģenerēto profesiju daudzums bija atkarīgs tikai un vienīgi no skolēniem.

Katrs skolēns iesaistījās animācijas filmas varoņa spēju, prasmju, zināšanu un rakstura uzskaitījuma un apraksta veidošanā.

Visi kopā veica analīzi , salīdzinot iegūtās spējas, prasmes, zināšanas ar uzģenerētajām profesijām un to piemērotību.

Skolēni kopīgi vienojās par profesijām, kas nav piemērotas, lai pa vienam attēlus ņemtu nost. Ja nespēja vienoties, notika balsošana.

Rezultātā tiks atstāti 2 attēli, kuros ir iekļautas profesijas, kas  ir vispiemērotākās tēlam.

Notika diskusija par to, kāpēc vispār nepieciešams strādāt, kur un kā tēls tērēs nopelnīto naudu.

Notika padziļināta analīze par atstāto profesiju plusiem un mīnusiem. Skolēni balsoja par to profesiju, kuru uzskata vispiemērotāko tēlam.

Tika skaidrots par lēmuma pieņemšanas procesu un to, ka jāpieņem lēmums ir pašiem, nevis jāļauj to izdarīt citiem savā vietā.

Katrs skolēns  sniedza atgriezenisko saiti, atbildot uz jautājumu : ,,Ko es sapratu no šīs nodarbības?’’

Paldies karjeras konsultantei Jolantai Priedei par interesantajām nodarbībām!

Paldies klases audzinātājām par sadarbību!

 

 Pasākumu izvērtēja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Lipiņa

Lielvārdes pamatskolā  viesojās zīmola "LaCrown" dibinātāja Lelde Baņģe

(2018.g.marts)

   

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 21. martā Lielvārdes pamatskolā  viesojās zīmola "LaCrown" dibinātāja Lelde Baņģe, kura 5.,6.klašu skolēniem vadīja nodarbību ,,Radošā uzņēmējdarbība’’.  Pasākums tika  finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Lelde Baņģe skolēnus iepazīstināja ar savu uzņēmējdarbības veidu, savu pieredzi, prasmēm, lai radītu savu uzņēmumu. Viņa pastāstīja, ka uzņēmējdarbības pamatā ir biznesa ideja, kas jaunā vai topošā uzņēmēja prātā var rasties dažādu apstākļu rezultātā, piemēram, pamanot kāda pakalpojuma vai produkta trūkumu tirgū, konstatējot esoša produkta vai pakalpojuma nepilnības, gūstot iedvesmu no citu ideju autoriem vai pieredzējušiem uzņēmējiem. Pamatā biznesa idejai jābūt jaunai – tā var būt gan ar svaigu skatījumu uz ierastiem produktiem vai pakalpojumiem, gan arī pilnīgi jauns, neredzēts to risinājums. Mūsdienās, kad viss tik strauji mainās un attīstās, ļoti svarīga loma ir inovācijām. Ar tām nedomājot tikai tehnoloģijas, bet arī uzņēmuma spēju piedāvāt ko jaunu un atšķirīgu no tirgū esošā. Inovatīva ideja ne vienmēr ir sarežģīta. Bieži vien pietiek palūkoties apkārt, lai atskārstu, kādu produktu vai pakalpojumu trūkst un pēc kuriem būtu pieprasījums. Idejas ir visapkārt, tikai jāspēj tās saskatīt.

Pati Lelde Baņģe nodarbojas ar ziedu rotu izgatavošanu. Šobrīd viņas darinājumi ir aizceļojuši uz Ameriku, Austrāliju, Jaunzēlandi, Somiju un citām Eiropas valstīm. Konkurence ir milzīga, ir jāaizpilda virkne nosacījumu, sākot no bildēm, apraksta, lai tevi pamanītu. Turklāt klients skatās iepriekšējo pircēju atsauksmes. Tāpēc ir jāiegulda laiks kvalitatīva klientu servisa izveidē - ir operatīvi jāatbild, jābūt laipnam, atsaucīgam, jāinteresējas, vai viss apmierina.

Nodarbības laikā tika veidota skolēnu radošā attieksme un patstāvība. Skolēni paši piedalījās ziedu rotu izgatavošanā.

Skolēniem patika nodarbības vadītāja, kura ļoti izsmeļoši izstāstīja par savu radošo uzņēmējdarbību. Visiem patika meistarklase, kur varēja katrs pēc saviem ieskatiem pagatavot kādu ziedu rotu.

Paldies Leldei Baņģei par sadarbību, skolēniem par radošo darbu!

 

Pasākumu izvērtēja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Lipiņa


Lielvārdes pamatskolas 9. klašu skolēni dodas uz Uzņēmēju dienu un atvērto durvju dienu Ogres tehnikumā

(2018.g.marts)

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  20. martā Lielvārdes pamatskolas 9. klašu skolēni kopā ar savu klases audzinātāju Ivetu Biti devās uz Ogres tehnikumu, kur notika  Uzņēmēju dienas un atvērto durvju dienas.

Skolēni klātienē iepazinās ar tehnikumā piedāvātajām izglītības programmām un apgūstamajām specialitātēm, tikās ar pasniedzējiem un audzēkņiem.

Viņi uzzināja, ka tehnikumā ir 4 nodaļas: mežsaimniecības un koka izstrādājumu; viesnīcas un restorāna pakalpojumu; dizaina un mākslas; datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļa. Noskaidroja, kādas profesijas katrā nodaļā var apgūt- kopā 19 profesijas.

Skolēni piedalījās SIA,,Lāči’’ personālās speciālistes Kristīnes Krompānes prezentācijā, degustācijā, viktorīnā.  Kā arī paši aktīvi  piedalījās SIA ,,Entresol’’ šefpavāra Raimonda Zommera latviešu ēdienu gatavošanas meistarklasē mūsdienīgā interpretācijā. Tika gatavoti vairāki ēdieni gan no strausa, gan vēdzeles, gan zandarta. Adels piedalījās saldējuma gatavošanā ar slāpekli, turpretī Ričards piedalījās strausa gaļas cepšanā un saldā ēdiena gatavošanā. Pēc tam arī visi degustēja ēdienus.

9.klases skolēni ir apmierināti ar braucienu uz Ogres tehnikumu.

,,Man ļoti patika skola, ieteiktu aizbraukt ikvienam, jo tur  ir ko redzēt. Es pēc 9. klases domāju iet mācīties uz OT. Skola ir ļoti liela un atjaunota’’, saka Mārcis.

Paldies  Ogres tehnikuma administrācijai par iespēju apmeklēt šo pasākumu!

Pasākumu izvērtēja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Lipiņa

 

Darba pasaules iepazīšanas pasākums “Radīt prieks 2” (E. Kauliņa Lielvārdes vidusskola)

(2018.g.aprīlis)

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 1.a un 1.b klases skolēni 2018.gada 23.aprīlī tikās ar dažādu medus izstrādājumu ražojoša ģimenes uzņēmuma “Lūšu drava” pārstāvi.

Mērķis - izprast radošo spēju nepieciešamību jebkurai profesijai, radošuma izpausmju daudzveidību ne tikai mākslas pasaulē, radošuma veicinošiem un kavējošiem apstākļiem.

Skolēni tika iepazīstināti ar radošu pieeju ģimenes un vides resursu izmantošanā, uzzināja kā ideju  realizēt dzīvē.

Skolēni karjeras attīstības atbalsta pasākuma laikā mācījās saskatīt idejas, kā vaļasprieku radoši pārvērst biznesā.

Skolēni guva priekšstatu par darbu medus produkcijas ražošanā kā īpašu domāšanas un dzīves veidu, kā arī produkcijas dažādības netradicionālu un radošu risinājumu meklēšanu.

Skolēniem tika izskaidrota bitenieka profesijas vēsturiskā attīstība, darbam nepieciešamais aprīkojums un tā modernizācija, darba vide un apstākļi, kā arī radošā pieeja bitenieka darbā.

Skolēni tika iepazīstināti “Lūšu dravas” ģimenes uzņēmuma dažādo medus produkciju, sortimenta izmaiņām kopš  darbības sākuma, iemesliem sortimenta maiņai. 

Praktiskas darbošanās laikā  skolēni mācījās izstrādāt savu ideju jaunam medus produktam.

Paldies Leldei Lūsei un “Lūšu dravai” par interesantajām nodarbībām!

 

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

Karjeras izglītība Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā

 

“Profesiju daudzveidība novadā esošajos uzņēmumos”

(2018.g.aprīlis)

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2018.gada 24.aprīlī Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā  notika ātrās ēdināšanas uzņēmuma “Piezvani man” īpašnieka un uzņēmēja Raimonda Trūpa vadītas  nodarbības par uzņēmējdarbību novadā. Nodarbībās piedalījās skolēni  no 10.klasēm.

Nodarbību laikā uzņēmējs iepazīstināja skolēnus ar savu biznesu,  nepieciešamajām prasmēm, zināšanām un domāšanas veidu.

R.Trūps dalījās ar savu līdzšinējo pieredzi uzņēmējdarbībā. Skolēni guva priekšstatu par uzņēmējdarbības pamatiem, uzņēmējdarbību kā īpašu domāšanas un dzīves veidu, netradicionālu risinājumu meklēšanu un jaunu tirgu meklēšanu.

Skolēni iepazinās un nogaršoja uzņēmuma “Piezvani man” piedāvāto produkciju - sortimentu, kā arī uzzināja par sortimenta izmaiņām kopš uzņēmuma darbības sākuma un iemesliem sortimenta maiņai. 

Skolēni guva priekšstatu par uzņēmēja darba vidi un apstākļiem, darbinieku atlases kritērijiem, darba laika specifiku un uzņēmējam nepieciešamajām personības īpašībām.

Paldies Raimondam Trūpam un “Piezvani man” sagādātājiem garšīgajiem uzskates materiāliem!

 

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

Karjeras izglītība Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā

Darba pasaules iepazīšanas pasākums  ”Māksla, tehnika un cilvēks”

 (2018.g. aprīlis)

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2018.gada aprīlī 11.a un 11.b klase devās  mācību ekskursijā no Lielvārdes uz Rumbulu, lai apmeklētu SIA “Getliņi EKO”.

Mērķis – iepazīties ar profesiju daudzveidību iestādē, gūt priekšstatu par radošo, plānošanas jomas, tehnisko un uz cilvēku saskarsmi vērsto profesiju nepieciešamību iestādes darbā.

Mācību ekskursijas laikā skolēni guva priekšstatu par inženieru, agronomu, loģistikas, energoefektivitātes speciālistu jomas darbinieku un klientus apkalpojošās sfēras  profesiju kopdarbību.

Pasākuma laikā skolēni uzzināja par radošuma nepieciešamību jaunu apsaimniekošanas risinājumu meklēšanā, kā arī radošās domāšanas nepieciešamību atkritumu pārveidošanai otrreizēji izmantojamu sadzīves priekšmetu ražošanā.

Skolēni uzzināja par jaunāko tehnoloģiju izmantošanu uzņēmuma infrastruktūrā un darbiniekiem, kas strādā ar šīm tehnoloģijām.

Pasākuma laikā skolēni guva priekšstatu par to, kāpēc rūpēties par vidi ir labi, kāpēc atkritumi ir jāšķiro, kāds ir atkritumu dzīves cikls, kāpēc ikviens atkritums ir resurss, kāpēc rūpēties par atkritumu daudzuma samazināšanu, kā arī par daudziem citiem ar vides drošību un valsts ilgtspēju saistītiem jautājumiem.

 

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

Karjeras izglītība Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā

Izglītības iespēju izpētes mācību ekskursija ”Mācos meklēt un pētīt”

(2018.g. aprīlis)

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2018.gada 17.aprīlī 12.klases skolēni devās  mācību ekskursijā uz Rīgu, lai apmeklētu Latvijas Nacionālo bibliotēku un LU Dabas māju, bet 24.aprīlī 11.b klases skolēni devās uz RSU Anatomikuma muzeju un Latvijas Banku.

Mērķis – apgūt prasmes meklēt un atrast nepieciešamo zinātnisko informāciju;  gūt priekšstatu par pētniecības darbu, tam nepieciešamajām prasmēm.

LNB apmeklējuma laikā 12.klases skolēni uzzināja par pētnieciskā darba veikšanas iespējām Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, iespējām izmantot Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pieejamos materiālus savas pašvaldības bibliotēkās, par Latvijas Nacionālajā bibliotēkā organizētajiem izglītojošajiem un kultūras pasākumiem skolēniem.

Mācību ekskursijas laikā LU Dabas mājā (LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs) skolēni uzzināja par izglītības iespējām Dabas mājā izvietotajās fakultātēs – Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Ķīmijas fakultātē, Bioloģijas fakultātē. Skolēni iepazinās ar mācību vidi laboratorijās, auditorijās, bibliotēkā.

Skolēni guva priekšstatu par mācību vidi augstskolā, mācību ilgumu, iestāšanās nosacījumiem, studiju maksu, fakultātes maiņas iespējām.

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma laikā 11.b klases skolēni iepazina Anatomikuma muzeju kā studentu apmācības un anatomijas zinātnes centru Latvijā, kā būtisku jauno ārstu apmācības vietu.

Pasākuma laikā skolēni pētīja anatomijas, pataloģijas un antropoloģijas eksponātus, uzzināja par kolekcijas veidošanas vēsturi, tās nozīmi medicīnas studentu izglītībā.

Skolēni uzzināja par medicīnas izglītības vēsturi, medicīnas zinātnes attīstību un izvērtēja savas  intereses šajā jomā,

Latvijas Bankā skolēni apmeklēja ekonomikas izglītošanas programmas zināšanu centru “Naudas pasaule”.

Skolēni pētīja un meklēja atbildes uz ekonomikas un finanšu jautājumiem, kas saistīti ar naudas apriti un lomu ekonomikā, izzināja savas vēlmes un intereses saistīt tālāko izglītību ar ekonomikas jautājumiem.

Karjeras atbalsta pasākums ”Mācos meklēt un pētīt” tika realizēts ar Eiropas savienību fondu darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība’’ 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa ,,Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādes’’ projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’’ atbalstu.

 

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

Karjeras izglītība Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā

Darba pasaules iepazīšanas pasākums ”Bezgalīgā IT pasaule 2”

(2018.g. aprīlis)

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2018.gada aprīlī 7.klašu skolēni devās uz Rīgu, lai apmeklētu IT Demo centru.

Mērķis – iepazīties ar profesijām IT pasaulē, to lomu nākotnē, kā arī uzzināt par Latvijā izgudrotām un izstrādātām informācijas tehnoloģijām.

Rīgas IT Demo centrā skolēni izmēģināja modernās tehnoloģijas, ko ir veidojuši Latvijas IT uzņēmumi un guva priekšstatu par to, kas notiek vietējā tehnoloģiju vidē - biometrijas risinājumiem, virtuālajiem asistentiem, 360 grādu virtuālajām tūrēm, 3D printeriem, mētājamo mikrofonu.

Skolēni uzzināja par IT speciālistam nepieciešamajām programmēšanas valodu zināšanām, nepieciešamību strādāt ar datubāzēm.

Skolēni guva priekšstatu par IT speciālistu profesiju kā piederīgu dinamisko un daudzpusīgo profesiju saimei, ar lielu potenciālu nākotnē.

Karjeras pasākums tika  finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

Karjeras izglītība Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā

Pašnovērtējuma veikšanas nodarbības “Es sajūtu”

(2018.g. aprīlis)

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 57 skolēni no 2.a, 2.b un 2.c klases devās uz Salaspili, lai Nacionālajā botāniskajā dārzā piedalītos karjeras attīstības atbalsta pasākumā.

Mērķis – uzzināt par profesijām, kam  nepieciešama labi attīstīta garša, oža un tauste; izzināt un pārbaudīt savas spējas un dotības izmantot maņu orgānus.

Nacionālā botāniskā dārza darbinieki organizēja un vadīja katrai klasei vienu sajūtu nodarbību, kurā skolēni iepazina Botāniskajā dārzā augošos aromātiskos augus, aplūkojot, aptaustot, pasmaržojot tos.

Pasākuma laikā skolēni uzzināja par profesijām, kurās ļoti būtiskas ir cilvēka maņas.

Praktiskas nodarbības laikā skolēni, sadalīti grupās, izzināja un pārbaudīja savas maņu spējas, novērtēja savu atbilstību profesijām, kurās šīs maņas ir nepieciešamas.

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma laikā skolēni uzzināja kā attīstīt, pilnveidot un saglabāt dažādas maņas, kā vingrināt maņu orgānus.

Karjeras atbalsta pasākums ”Es sajūtu” tika realizēts ar Eiropas savienības fondu darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība’’ 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa ,,Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādes’’ projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’’ atbalstu.

 

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

Karjeras izglītība Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā

Pašnovērtējuma veikšanas nodarbības “Es pētnieks”

(2018.g. aprīlis)

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2018.gada 18.aprīlī  Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 37 skolēni no 4.a un 4.b klases devās uz Salaspili, laiNacionālajā botāniskajā dārzā piedalītos karjeras attīstības atbalsta pasākumā.

Mērķis – uzzināt par pētniecības jomas profesijām, iepazīt biologa profesiju, novērtēt un attīstīt savas spējas strādāt ar bioloģiskiem objektiem.

Nacionālais botāniskais dārzs organizēja un vienlaicīgi vadīja katrai klasei vienu nodarbību, kurā skolēni iepazina profesiju daudzveidību Nacionālajā botāniskajā dārzā, uzzināja par pētniecības jomas profesijām saistībā ar dabas zinātnēm un padziļināti uzzināja par biologa profesiju, biologa darba dienu, nepieciešamajām prasmēm un zināšanām.

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma laikā skolēni uzzināja kā darbojas oranžērija un kādu profesiju pārstāvji strādā oranžērijā un botāniskajā dārzā, kādi ir darba pienākumi, kāda izglītība nepieciešama.

Praktiskas nodarbības laikā skolēni izzināja un pārbaudīja savas kā pētnieku spējas darboties ar bioloģiskiem objektiem, mērtraukiem, mikroskopu.

Skolēni novērtēja savu atbilstību profesijām, kurās šīs prasmes ir nepieciešamas.

 

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

Karjeras izglītība Jumpravas internātpamatskolā

Darba pasaules iepazīšanas pasākums  - mācību ekskursija uz lidostu “Rīga”

(2018.g. marts)

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 22.03.2018. Jumpravas internātpamatskolas 7.a ,7.b, 8.un 9.klases skolēni devās uz VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””.

Pasākuma mērķis- uzzināt par profesiju daudzveidību Starptautiskajā lidostā “Rīga”,  lidostas struktūrvienībām kā potenciālajām darba vietām pasažieru apkalpošanas sfērā un lidostas infrastruktūras uzturēšanas sfērā.

Pasākuma laikā skolēni uzzināja par daudzajām lidostas struktūrvienībām kā iespējamajām darba vietām pasažieru apkalpošanas sfērā un lidostas infrastruktūras uzturēšanas sfērā.

Lidostā skolēni iepazinās ar gaisa satiksmes dispečera profesiju, lidmašīnu apkopes mehāniķa, pilota, stjuartes profesijām, uzzināja par izglītības un darba iespējām šajās jomās.

Skolēni uzzināja par darba iespējām pasažieru apkalpošanas nodaļā, gaisa kuģu apkalpošanas nodaļā, lidlauka tehniskās uzturēšanas nodaļā, klientu servisa nodaļā.

Karjeras pasākums tika  finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

Darba pasaules iepazīšanas pasākums ”Māksla, tehnika un cilvēks”

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

(2018.g. marts)

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2018. gada 23. martā 10.b klases skolēni devās  mācību ekskursijā uz Rīgu, lai apmeklētu Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Pasākuma mērķis – iepazīties ar profesiju daudzveidību iestādē, gūt priekšstatu par radošo, plānošanas jomas, tehnisko un uz cilvēku saskarsmi vērsto profesiju nepieciešamību iestādes darbā.

Mācību ekskursijas laikā skolēni guva priekšstatu par kultūras un mākslas jomas darbinieku, IT darbinieku un klientus apkalpojošās sfēras  profesiju kopdarbību.

Skolēni iepazina LNB kā kultūras, zinātnes un izglītības centru un tā misiju veicināt radošu kultūras un zinātnes mantojuma izmantošanu.

Skolēni uzzināja un klātienē vēroja jaunāko tehnoloģiju izmantošanu ēkas infrastruktūrā un uzzināja par profesiju pārstāvjiem, kas strādā ar šīm tehnoloģijām.

Skolēni uzzināja par IT speciālistu iesaisti digitālās bibliotēkas izveidē, kas nodrošina  piekļuvi LNB materiāliem no jebkuras bibliotēkas Latvijā kā arī nodrošina dalību vispasaules elektronisko sakaru tīklā un informācijas tehnoloģiju sistēmās.

Skolēni iepazina bibliotēkas ēku kā vienu no nozīmīgākajām kultūras būvēm 21.gadsimtā Latvijā, vēroja un vērtēja mākslinieka piedāvātos arhitektūras risinājumus, kas ietver atsauces uz vēsturi, folkloru, literatūru, mūziku un tēlotājmākslu.

Skolēni uzzināja par radošuma nepieciešamību projektētāja profesijai ēkas funkcionalitātes paaugstināšanai.

Pasākuma laikā skolēni iepazina LNB klientus apkalpojošās un uz saskarsmi vērstās profesijas – bibliotekārus, gidus, informācijas centra darbiniekus.

Karjeras pasākums tika  finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

Darba pasaules iepazīšanas pasākums „Smaidi vesels”

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 1.a un 1.b klases skolēni martā devās uz SIA “Daces Ločmeles zobārstniecības privātpraksi”, lai iepazītos ar zobārsta profesiju.

Zobārsts Artis Ločmelis katrai klasei atsevišķi vadīja nodarbību, kuras laikā iepazīstināja skolēnus ar zobārsta profesiju, ikdienas darbu un darbā  nepieciešamajām profesionālajām prasmēm un zināšanām.

Zobārsts iepazīstināja skolēnus ar darba vidi kabinetā, zobārsta kabineta aprīkojumu, demonstrēja darba apģērbu, darbā izmantojamos palīglīdzekļus un instrumentus.

Skolēni uzzināja par zobārsta personisko pieredzi un ceļu līdz profesijai, kā arī guva priekšstatu par zobārsta profesijas pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem.

Skolēni uzzināja par profesijai nepieciešamo izglītību un mācību ilgumu, kā arī to, kuri mācību priekšmeti skolā ir vissvarīgākie, plānojot kļūt par zobārstu.

Skolēni ar lielu interesi vēroja zobārsta darbā izmantojamās tehnoloģijas, aplūkoja ķirurģiskos instrumentus un uzdeva daudz jautājumus.

Paldies zobārstam Artim Ločmelim par atsaucību un ļoti interesantajām nodarbībām!

Pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

“Vaļasprieks bizness”

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā viesojās “Lūšu drava” un vadīja nodarbības darba pasaules iepazīšanai “Vaļasprieks - bizness”. Nodarbībās piedalījās  skolēni  no 3.a, 3.b un 3.c klases.

Pasākuma mērķis – iepazīstināt skolēnus ar ģimenes biznesa pamatiem, radošo pieeju ģimenes biznesā, katra ģimenes locekļa iesaisti ģimenes biznesa attīstībā un uzzināt par  bitenieka profesijai nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.

Nodarbību laikā skolēni uzzināja par bitenieka profesijas vēsturisko attīstību, darbam nepieciešamo aprīkojumu, kā arī iepazina bitenieka darba vidi un darba apstākļus. Skolēni uzzināja par laika apstākļu un vides ietekmi uz medus produkciju.

Skolēni iepazinās ar “Lūšu dravas” ģimenes biznesa dažādo medus produkciju, sortimenta izmaiņām kopš  darbības sākuma, iemesliem sortimenta maiņai. 

Praktiskas nodarbības laikā  skolēni izstrādāja savu medus produktu. Skolēni nodarbības laikā izgudroja jaunas idejas medus produkcijas dažādībai.

Karjeras pasākums tika  finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

Starptautiska izglītības izstāde “Skola 2018”

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

(2018.g. februāris)

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2018.gada 23.februārī skolēni ar vilcienu devās  uz Starptautisko izglītības izstādi “Skola 2018” .

Pasākumā piedalījās Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 11.a, 11.b un 12. klases skolēni.

Pasākuma laikā skolēni iepazinās ar mācību programmām Latvijā un ārvalstīs, tikās ar izglītības iestāžu pārstāvjiem no augstskolām, koledžām, mācību centriem un nozares uzņēmumiem, kā arī saņēma atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Skolēni guva priekšstatu par izglītības nozares uzņēmumiem Latvijā un citās Eiropas valstīs.

Skolēni iepazinās ar iespējām apgūt profesijas dažādās nozarēs, kā arī varēja praktiski izmēģināt darbošanos kādā no tām.

Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja izmēģināt jūrnieka prasmes uz kuģa simulatora, kā arī izmēģināt robotikas, sensoriskas, pneimatikas un metālapstrādes mācībās izmantojamās tehnoloģijas.

Valsts izglītības attīstības aģentūras stendā skolēni uzzināja par iespējām, ko piedāvā Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+.

Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja uzzināt par studiju kredītiem, vērot prezentācijas,  piedalīties aktivitātēs un konkursos.

 

Pedagogs karjeras konsultants

Inguna Kaniņa

“Radīt prieks 1”

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

(2018.g. februāris)

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2018.gada 9.februārī Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 2.b klases skolēni devās uz Izziņas un interešu izglītības centru “Lielvārdi”, Skolas ielā 5, Lielvārdē, lai iepazītu profesijas, kurās nepieciešamas zināšanas par elektrību, kā arī izprastu radošo spēju nepieciešamību jebkurai profesijai, savu nākotnes karjeras nolūku realizēšanai

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma laikā skolēni uzzināja par dažādām darba pasaules jomām un  profesijām, kurām ļoti svarīgas zināšanas par elektrību un elektroniku.

Skolēniem tika izstāstīts kur un kādā veidā var iegūt pamata zināšanas par elektrību un elektroniku.

Pasākuma laikā skolēni mācījās saskatīt radošuma izpausmju daudzveidību ne tikai mākslas pasaulē, bet arī ar tehnoloģijām saistītās profesijās, kā arī veidoja izpratni par radošo spēju nepieciešamību jebkurai profesijai.

Praktiskās nodarbības laikā, izmēģinot radošo darbību un veicot dažādus eksperimentus, skolēni varēja pārbaudīt savas spējas un intereses elektronikas pamatos, vienlaikus veidojot izpratni par radošumu veicinošiem un kavējošiem apstākļiem.

Paldies Jānim Lūsim no Izziņas un interešu izglītības centra “Lielvārdi” par interesanto nodarbību!

 

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

Darba pasaules iepazīšanas pasākums “Darbs un darba rīks 1”

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

(2018.g. februāris)

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2018.gada 9.februārī 3.a klases skolēni  devās  uz Ogres vēstures un mākslas muzeju,  lai iepazītos ar amatnieku profesijām, gūtu priekšstatu par amatnieku ikdienas darbu, nepieciešamajām prasmēm un zināšanām.

Skolēni pasākuma laikā guva priekšstatu par amatniecības profesiju daudzveidību. Skolēni uzzināja, kur mūsdienās nepieciešami amatnieki - sveču lējēji, kāda ir viņu darba specifika, kur tiek izmantotas sveču lējēju darinātās sveces.

Nodarbības laikā skolēni uzzināja par vaska iegūšanas un izmantošanas vēsturi, vaska nozīmi cilvēku saimnieciskajā dzīvē.

Praktiskas nodarbības laikā skolēni piedalījās vaska sveču darināšanas darbnīcā un darbojoties izzināja amatniekam nepieciešamās rakstura īpašības, guva pieredzi senā amatniecības paņēmienā un izveidoja savu izstrādājumu. Skolēni praktiskas darbošanās laikā guva priekšstatu kā atšķiras rūpnieciski ražotās sveces no roku darinātajām svecēm.

 

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

  

Darba pasaules iepazīšanas pasākums „Ražots pašu rokām”

Jumpravas internātpamatskola

(2018.g. februāris)

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Jumpravas internātpamatskolas 7.a ,7.b, 8.un 9.klases 16 skolēni 2018.gada 8.februārī devās uz siera ražotni “SierŠtelle”, Ogrē.

Pasākuma mērķis – iepazīties ar mājražošanas darba specifiku un pārtikas tehnologa profesiju,  uzzināt par nepieciešamajām prasmēm un zināšanām siera ražošanas procesā.

 “SierŠtelles” pārtikas tehnologa vadītās nodarbības laikā skolēni iepazinās ar siera gatavošanas idejas rašanos un attīstību. Skolēni klātienē vēroja kā tiek ražots siers pēc oriģinālām receptēm un uzzināja par nepieciešamajām prasmēm un zināšanām produkta ražošanas procesā.

 Skolēni iepazinās ar pārtikas tehnologa profesiju, siera ražotni un darba apstākļiem tajā, kā arī paši piedalījās siera izgatavošanas procesā un degustēšanā.

Skolēni guva priekšstatu par uzņēmējdarbības pamatiem, uzņēmējam nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, darba vidi un apstākļiem, darbinieku atlases kritērijiem, darba laika specifiku un uzņēmējam nepieciešamajām personības īpašībām.

Pasākuma laikā skolēni guva priekšstatu arī par profesiju daudzveidību uzņēmumā “SierŠtelle”.

Karjeras pasākums tika  finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

“Ko es gribu, varu, protu?”

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

(2018.g. februāris)

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā 6.02.2018. Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā notika  4 nodarbības ,,Ko es gribu, varu, protu?”. Nodarbības vadīja karjeras konsultants un personīgās izaugsmes treneris Jolanta Priede.

Nodarbību mērķis  – veidot izpratni par profesijas izvēli savu nākotnes ieceru īstenošanai.

Aizraujošā un saistošā veidā, izmantojot populārus multfilmu tēlus, 4.klašu skolēniem  tika veidota izpratne par to kā noteikt savas un citu klasesbiedru spējas un prasmes, kā arī kā pieņemt lēmumu par nākotnes profesiju.

7.klašu skolēniem J.Priede vadīja nodarbību “Izstāsti savu nākotnes nodarbošanās stāstu”. Nodarbības laikā skolēni tika sadalīti grupās un, izmantojot projektīvās kārtis, veidoja savu nākotnes nodarbošanās stāstu no attēliem. Nodarbības laikā tika iesaistīti visi skolēni, tika akceptēta katra ideja un viedoklis.

Katrs skolēns tika iesaistīts nodarbībā, tika veidota izpratne par lēmumu pieņemšanu un to, ka lēmumi katram jāpieņem pašam.

Karjeras pasākums tika  finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

Izglītības iespēju izpētes mācību ekskursija uz „ES māju’’

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

(2018.g. janvāris, februāris)

2018.gada 16. janvārī un 6.februārī 9.klašu skolēni  ar vilcienu devās  mācību ekskursijā  uz Rīgu, lai iepazītu Eiropas Savienības Māju, kā arī uzzinātu par izglītības, prakses un darba iespējām dažādās Eiropas Savienības  institūcijās, savu nākotnes karjeras ieceru īstenošanai.

ES mājas apmeklējuma laikā skolēni iepazinās ar ES vēsturi, ES institūciju darbību, profesiju daudzveidību šajās institūcijās.

 Skolēni ieguva informāciju par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas darbu, Latvijas interešu pārstāvniecību Eiropas Savienībā un Eiropas Savienības aktualitātēm.

Skolēni uzzināja par prakses un darba iespējām ES institūcijās, par izglītības un darba iespējām ES, kā arī par jauniešu iniciatīvām, apmaiņas programmām un konkursiem, kuros var iesaistīties skolēni.

Karjeras atbalsta pasākums ”Mācību ekskursija uz ES māju” tika realizēts ar Eiropas savienību fondu darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība’’ 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa ,,Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādes’’ projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’’ atbalstu.

 

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

,,Darbs dabas labā”

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā notika nodarbības ,,Darbs dabas labā’’.

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma laikā skolēni iepazinās ar profesijām, kas veicina vides aizsardzību, dabas resursu atjaunošanu un taupīgu izmantošanu.

Vides žurnāliste Anitra Tooma nodarbību laikā izskaidroja skolēniem žurnālistam nepieciešamās prasmes aktualizēt vides aizsardzības tēmas tā, lai katrs valsts iedzīvotājs apzinātos savu iesaisti vides aizsardzībā.

Skolēni uzzināja par profesijai nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, par žurnālista ikdienu, darba organizēšanas principiem, darba procesu, ar ko vides žurnālista darbs atšķiras no citu žurnālistu darba.

Ģeogrāfs - vides zinātnieks Arturs Jansons nodarbību laikā iepazīstināja skolēnus ar savu profesionālo ikdienu vides aizsardzības organizēšanā. Skolēni guva priekšstatu par savu lomu un ietekmi uz vidi saistībā ar pārtikas atkritumiem.

Nodarbību laikā skolēnu uzzināja par ģeogrāfa – vides zinātnieka profesijai nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, lai izprastu vides jomā notiekošos procesus, kā arī izglītības iestādēm, kur šādas zināšanas var iegūt.

Ģeogrāfs – vides zinātnieks skaidroja skolēniem kā savas karjeras veidošanas laikā katrs iedzīvotājs var iesaistīties dabas resursu atjaunošanā un dabas resursu taupīgā izmantošanā.

Izglītojamie guva priekšstatu par dabai draudzīgu karjeru.

 

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

Starptautiskajā izglītības izstādē ,,Skola 2018’’

Lielvārdes pamatskola

(2018.g. februāris)

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 23. februārī Lielvārdes pamatskolas 9.klases skolēni devās uz Starptautisko izglītības izstādi ,,Skola 2018’’Rīgā. Pasākums tika finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Izstādē piedalījās vairāk nekā 140 mācību iestādes un nozares uzņēmumi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Nīderlandes un citām Eiropas valstīm.

Skolēni iepazinās ar atzītākajām un jaunākajām mācību programmām Latvijā un ārvalstīs, tikās ar izglītības iestāžu pārstāvjiem un saņēma atbildes uz interesējošiem jautājumiem, vēroja prezentācijas, piedalījās aktivitātēs un konkursos.

9. klases skolēnus vairāk interesēja mācību iestādes pēc pamatskolas, piemēram, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums interesentus iepazīstināja ar iespējām apgūt dažādas profesijas viesmīlības, skaistumkopšanas, ēdināšanas un citās nozarēs, kā arī piedāvāja praktiski izmēģināt roku kādā no tām. Novikontas Jūras koledža aicināja izmēģināt jūrnieka prasmes uz kuģa simulatora, bet Valmieras tehnikums piedāvāja ne vien uzzināt, kā robotiku, sensoriku, pneimatiku un metālapstrādi Valmieras tehnikumā apgūst topošie mehatronisko sistēmu tehniķi, bet arī izmēģināt mācībās izmantojamās tehnoloģijas. Varēja iepazīties arī ar mācību iespējām Bulduru Dārzkopības vidusskolā, kur tieši domā iet mācīties viena meitene.
Daudzus skolēnus interesēja Ogres tehnikuma piedāvājums, tāpēc martā dosies uz uzņēmēju dienām un atvērto durvju dienām, kur iepazīsies tuvāk ar tehnikumu un tiksies ar nozaru uzņēmējiem.

Paldies klases audzinātājai Ivetai Bitei un skolotājai Sandrai Pētersonei par sadarbību!

Pasākumu izvērtēja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Lipiņa

Kā kļūt par veselīgo našķu gatavotāju

Lielvārdes pamatskolā

(2018.g. februāris)

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  19. februārī Lielvārdes pamatskolā viesojās SIA,, Sēklu muss’’ vadītāja Agnese Nazareca, kura novadīja 5 praktiskas nodarbības sākumskolas 1.-4.klašu skolēniem ,,Kā kļūt par veselīgo našķu gatavotāju’’

Nodarbības tika  finansētas projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Agnese Nazareca pastāstīja par to, kā darbojas uzņēmums, kādu profesiju pārstāvji uzņēmumā strādā, kādas īpašības nepieciešamas, lai sastrādātos komandā. Skolēni uzzināja, ka “Sēklu muss” ražo veselīgus saldumus, kas nesatur cukuru, glutēnu un e-vielas.
Agneses vadībā skolēni nodarbībās gatavoja saldumus no sēklām, žāvētām ogām un citam veselīgām lietām. Pagatavoto varēja glīti noformēt, iesaiņot un nest uz mājām, lai iepriecinātu ģimeni. Skolēni guva nelielu ieskatu kāda produkta tapšanā no gatavošanas līdz noformēšanai un saiņošanai.
Paldies SIA “Sēklu muss” par interesantajām nodarbībām!

Pasākumu izvērtēja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Lipiņa

 “Darba rīks – valoda”

Karjeras izglītība Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā

(2018.g. februāris)

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2018.gada 1.februārī Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā viesojās  vairāku grāmatu autors un publicists Juris Lorencs.

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma mērķis -  izzināt rakstnieka- publicista profesiju.

Juris Lorencs demonstrēja skolēniem profesijai nepieciešamās oratora prasmes un prasmes izteikt domas citiem saprotamā un interesantā veidā.

Skolēni uzzināja par rakstnieka ikdienu, rakstnieka darba organizēšanas principiem un darba procesu, rakstniekam nepieciešamajām valodas, literārajām un vispārīgajām zināšanām, lai spētu saprotami aprakstīt radušos ideju.

Juris Lorencs iepazīstināja skolēnus ar savu ceļu līdz rakstnieka profesijai, iedvesmas avotiem, grūtībām profesijā, radošo procesu un grāmatas tapšanas procesu.

Karjeras pasākums tika  finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

Izglītības iespēju izpētes mācību ekskursija ”Mācos meklēt un pētīt”

Karjeras izglītība Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā

(2018.g. janvāris)

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2018.gada 31.janvārī 11.a klases skolēni devās  mācību ekskursijā uz Rīgu, lai apmeklētu Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Ekskursijas mērķis – apgūt prasmes meklēt un atrast nepieciešamo zinātnisko informāciju;  gūt priekšstatu par pētniecības darbu, tam nepieciešamajām prasmēm.

LNB apmeklējuma laikā skolēni iepazina bibliotēku kā izziņas, informācijas un datu krātuvi, kā arī izprata iestādes darbību.

Ekskursijas laikā skolēni guva priekšstatu par to, kāda veida izziņas materiāli ir pieejami Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kādu palīdzību bibliotēkā var saņemt izziņas materiālu meklēšanā.

Skolēni uzzināja par pētnieciskā darba veikšanas iespējām Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, iespējām izmantot Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pieejamos materiālus savas pašvaldības bibliotēkās, par Latvijas Nacionālajā bibliotēkā organizētajiem izglītojošajiem un kultūras pasākumiem skolēniem.

Karjeras pasākums tika  finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

“Man ir ideja”

Karjeras izglītība Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2018.gada 26.janvārī Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā 6.klašu skolēniem notika ātrās ēdināšanas uzņēmuma “Piezvani man” īpašnieka un uzņēmēja Raimonda Trūpa vadītas  nodarbības par uzņēmējdarbību novadā ,,Man ir ideja”.

Skolēni uzzināja par biznesa idejas– ēdiena gatavošana ar piegādi uz mājām, rašanos un realizēšanas pamatiem. Diskusijas ar uzņēmēju Raimondu Trūpu laikā skolēni iepazinās ar piedāvāto produkciju un tās izmaiņām kopš uzņēmuma darbības sākuma. Skolēni varēja nodegustēt pieprasītākos ātrās ēdināšanas produktus,  uzzināt par to, kā no idejas nonākt līdz galaproduktam, kā arī uzzināt par produkcijas izmaiņu iemesliem. 

Nodarbības laikā skolēni guva priekšstatu par uzņēmējdarbību kā saimniecisko darbību, par uzņēmējdarbības pamatiem, uzņēmējdarbību kā īpašu domāšanas un dzīves veidu.

Diskusijas laikā skolēni guva priekšstatu par uzņēmējam nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, darba vidi un apstākļiem, darbinieku atlases kritērijiem, darba laika specifiku un uzņēmējam nepieciešamajām personības īpašībām.

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma “Man ir ideja” laikā  skolēni mācījās izstrādāt savu ideju jaunam produktam, noteikt produkta mērķauditoriju, produkta izmaksas un spēju iekarot tirgu.

Paldies Raimondam Trūpam un “Piezvani man” par sagādātājiem garšīgajiem uzskates materiāliem!

 

Pedagogs karjeras konsultants

Inguna Kaniņa

,,Cik dažādas var būt profesijas’’

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  Lielvārdes pamatskolas  8.a un 8. b klase devās uz Getliņi ECO, kur notika nodarbība ,,Cik dažādas var būt profesijas’’. Ceļa izdevumi uz nodarbību tika  finansēti projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Skolēni tikās ar trīs profesiju pārstāvjiem - agronomu, energospeciālistu un vides speciālistu. Skolēni uzzināja, ko dara agronoms - plāno un lemj par platībām, kur un ko sēt, izvēlas augu mēslošanai un aizsardzībai lietojamo mēslojumu, pēta augu slimības, selekcionē jaunas šķirnes. Agronoms var strādāt zemnieku saimniecībās, selekcijas stacijās, pētniecības institūtos.  Vajadzīga augstākā izglītība laukkopībā, to var apgūt LLU. Lai strādātu par agronomu, jābūt lielam gribasspēkam, stratēģiskās plānošanas un vadības prasmēm.

Energospeciālists skolēniem pastāstīja par savu profesiju. Jāpārzina elektroenerģija un jāmāk praktiskajā dzīvē veidot efektīvus risinājumus elektroenerģijas patēriņam. Darbā ir neregulārs dienas ritms, ir iespējami pēkšņi izsaukumi. Darba laikā daudz jākustas, jābūt gatavam strādāt grūti aizsniedzamās vietās. Nepieciešama augstākā izglītība enerģētikā, kā arī, lai iegūtu labu darba vietu, ir jābūt darba pieredzei. Jau skolas laikā īpaša uzmanība jāpievērš fizikai, matemātikai, latviešu valodai, svešvalodai.

Vides speciālists skolēnus iepazīstināja ar savu profesiju. Vides  speciālists nodrošina iespējas lietderīgāk izmantot vides resursus un samazināt piesārņojumu, kas rodas dažādu procesu rezultātā. Strādā gan biroja telpās, gan uz lauka, iespējama saskare ar patogēniem mikroorganismiem, pat bīstamiem atkritumiem. Nepieciešama augstākā izglītība vides zinātnē ( var būt arī bioloģijā, ķīmijā, ģeogrāfijā), to var apgūt DU, RTU, LU, LLU. Skolēni uzzinās, ka jābūt labām svešvalodu ( īpaši angļu valodas) zināšanām. Jau skolā īpaša uzmanība jāpievērš ķīmijai, bioloģijai, ģeogrāfijai, svešvalodām. Svarīga vispārēja erudīcija. Organizatora spējas, prasme darboties un domāt patstāvīgi, pārliecinoši uzstāties.

Daudzi skolēni nolēma pieteikties vasarā pastrādāt siltumnīcās, lai iegūtu lielāku pieredzi un darba prasmes.

Paldies vides  izglītības programmas vadītājai Andai Zandbergai par jauko nodarbību, klases audzinātājai Inesei Rancānei un skolotājai Sandrai Pētersonei par sadarbību!

Pasākumu izvērtēja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Lipiņa

“Gribu palīdzēt cilvēkiem atgūt veselību”

Karjeras izglītība Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2017.gada izskaņā Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā 6.klašu skolēniem notika fizioterapeita Jāņa Volaja vadītas  nodarbības ,,Gribu palīdzēt cilvēkiem atgūt veselību”.

 Karjeras atbalsta pasākuma mērķis - iepazīties ar fizioterapeita profesiju, darba specifiku un jomām, darba iespējām, profesijai nepieciešamajām prasmēm un zināšanām.

Nodarbību laikā fizioterapeits iepazīstināja skolēnus ar savu profesiju,  nepieciešamo izglītību, profesionālajām prasmēm un zināšanām klienta vajadzību noteikšanai, iepazīstināja izglītojamos ar personisko pieredzi un ceļu līdz profesijai.

Fizioterapeits iepazīstināja skolēnus ar darba vidi un izstāstīja par iespējamajām darba vietām, kā arī demonstrēja darbā izmantojamos palīglīdzekļus un instrumentus.

Skolēni varēja pārbaudīt savu līdzsvaru uz līdzsvara bumbas, kā arī pārliecināties par savu kustību koordināciju.

Skolēni guva priekšstatu par fizioterapeita darba  apstākļiem, nepieciešamo izglītību un fizioterapeita kā speciālista fiziskās izturības nepieciešamību darbam.

Karjeras pasākums tika  finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

 “Profesiju daudzveidība novadā esošajos uzņēmumos”

Karjeras izglītība Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā

Realizējot karjeras izglītības programmu, 2017.gada 18. decembrī 8.b klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Lielvārdes novadā esošu kokapstrādes un betona izstrādājuma ražošanas uzņēmumu SIA “Graužupe”. Mērķis - iepazīties ar dažādām profesijām un uzņēmējdarbību savu nākotnes ieceru īstenošanai.    

Skolēni klātienē vēroja kā tiek ražotas mēbeles pēc individuāla pasūtījuma un Montesori nodarbību materiāli. Mācību ekskursijas laikā skolēni guva priekšstatu par uzņēmējdarbības pamatiem, uzņēmējdarbību kā īpašu domāšanas un dzīves veidu, jaunu tehnoloģiju ieviešanu un jaunu tirgu meklēšanu, uzzināja par riskiem un ieguvumiem, uzsākot uzņēmējdarbību, kā arī par to, kā no idejas nonākt līdz galaproduktam.

Pasākuma laikā skolēni guva priekšstatu par profesiju daudzveidību uzņēmumā, nepieciešamajām zināšanām kokapstrādes un betona izstrādājumu ražošanā, par uzņēmējam nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, darba vidi un apstākļiem, uzņēmējam nepieciešamajām personības īpašībām.

Skolēniem bija iespēja uzdot speciālistiem visdažādākos jautājumus par interesējošo profesiju, kā arī uzzināt par nepieciešamo  izglītību, amata pienākumu veikšanai.

Karjeras atbalsta pasākums Profesiju daudzveidība novadā esošajos uzņēmumos” tika realizēts ar Eiropas savienību fondu darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība’’ 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa ,,Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādes’’ projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’’ atbalstu.

 

 

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

,,Durvis uz pasauli’’

Karjeras izglītība Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā

 

2017.gada 21.decembrī Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā darba pasaules iepazīšanai notika tūrisma gida Daigas Dūniņas vadītas  nodarbības ,,Durvis uz pasauli’’ Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Karjeras atbalsta pasākuma mērķis – iepazīties ar gida profesiju, darba specifiku, nepieciešamajām prasmēm un zināšanām.

Nodarbībās piedalījās skolēni  no 7.a un 7.b klases.

Tūrisma gids Daiga Dūniņa vadīja nodarbības, kuru laikā iepazīstināja skolēnus ar savu profesiju, darba apstākļiem un veidiem kā apgūt gida profesiju.

Gids izskaidroja profesijas sezonalitāti, ar uzskates līdzekļiem demonstrēja skolēniem tūrisma gida noslodzi gada griezumā, pastāstīja par sarežģīto gatavošanās procesu jebkurai ekskursijai.

Gids ar praktiskiem piemēriem palīdzēja skolēniem veidot priekšstatu par gidam nepieciešamajām personības īpašībām un nepieciešamo izglītību darba veikšanai.

Nodarbības laikā gids demonstrēja savu darba aprīkojumu – balsi, gida mikrofonu, kartes, kā arī ar praktisku uzdevumu palīdzību ļāva skolēniem iejusties gida lomā un meklēt tūlītējus risinājumus kādai problemātiskai situācijai.

Karjeras pasākums tika  finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

Pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

Karjeras atbalsta pasākums “Strādā “zaļi””

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolā 23.11.2017.notika praktiskas nodarbības par veselīga uztura speciālista profesiju. Nodarbībās piedalījās skolēni  no 2.a, 2.b, 2.c, 3.a, 3.b, 3.c, 4.a un 4.b klasēm.

Nodarbības vadīja Agnese Nazareca no “Sēklu muss”. Praktisku nodarbību laikā izglītojamie tika iepazīstināti ar veselīga uztura speciālista profesiju,  tai nepieciešamajām prasmēm, izglītību un zināšanām, darba vidi, apstākļiem un iespējamajām darba vietām.

Praktiskas darbošanās laikā izglītojamie izgatavoja paši savu veselīgo un ekoloģisko gardumu, mācoties darboties taupīgi un saimnieciski. Izglītojamie attīstīja ekoloģisko domāšanu saistībā ar profesiju, veidoja priekšstatu par veselīgu uzturu un veselīgu dzīves veidu.

Karjeras atbalsta pasākums “Strādā “zaļi”” tika realizēts ar Eiropas savienību fondu darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība’’ 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa ,,Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādes’’ projekta Nr. 8.3.5.0/16/1/001 ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’’ atbalstu.

 

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesors vai mākslinieks?”

Realizējot karjeras izglītības programmu, E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 5.klašu skolēni 2017.gada oktobrī un novembrī devās ļoti interesantās profesijas izzinošās mācību ekskursijās uz Rīgu.

Mācību ekskursiju laikā Latvijas Nacionālajā Operā un Baletā izglītojamiem bija vienreizēja iespēja klātienē vērot baletdejotāju darbu treniņu zālēs, operas kora un orķestra mēģinājumus, diriģenta darbu, kā arī klātienē uz skatuves vērot skatuves strādnieku un dekoratoru darbu.

Leļļu teātrī izglītojamie iejutās aktieru lomās un, izmantojot teātra lelles, izspēlēja etīdes, tādējādi gūstot priekšstatu par to, cik aizraujošs un vienlaikus fiziski smags ir aktiera darbs.

Farmācijas muzejā ekskursijas laikā izglītojamie guva priekšstatu par farmaceita profesiju, tās vēsturi un attīstību līdz mūsdienām. Izmantojot tikai ožu un tausti, izglītojamiem bija jānosaka pazīstami ārstniecības augi un jāuzmin to pielietojums ārstniecībā.

Zinātkāres centrā Zinoo izglītojamie no ļoti atraktīviem nodarbību vadītājiem uzzināja par ķīmiķa ikdienas darbu, iespējamajām  darba vietām, nepieciešamajām prasmēm un zināšanām. Izglītojamiem arī pašiem bija iespēja iejusties ķīmiķu lomā, sajaukt dažādas ķīmiskas vielas, vērot to agregātstāvokļu maiņu un izgatavot pašiem savu “gudro plastilīnu”.

Karjeras atbalsta pasākums “Profesors vai mākslinieks?” tika realizēts ar Eiropas savienību fondu darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība’’ 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa ,,Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādes’’ projekta Nr. 8.3.5.0/16/1/001 ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’’ atbalstu.

 

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

 

19.10. 2017. norisinājās mācību ekskursija ''Profesijas transporta un loģistikas nozarē'', kuras laikā Jumpravas vidusskolas 6. un 7. klases skolēni apmeklēja starptautisko lidostu ''Rīga'' un Rīgas pasažieru ostu. Bērni uzzināja, ko dara strādājošie dispečera, pilota, stjuartes, loģistikas speciālista, aviācijas mehāniķa un muitas darbinieka profesijās. Bērniem ļoti patika apskates ekskursija lidostas teritorijā, kur lielākā daļa bija pirmo reizi. Pasākums bija izzinošs un jauniem iespaidiem bagāts.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Lielvārdes pamatskolas abas 8. klases devās uz ražotni ,,SierŠtelle’’ Ogrē, kur notika praktiska nodarbība ,,Mājražošana- viens no uzņēmējdarbības veidiem?’’ (11.10.2017.)

Nodarbība tika  finansēta projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Ražotnē siera meistare Ligita Urbāne ļoti izsmeļoši izstāstīja un parādīja siera tapšanas procesu. Paši skolēni piedalījās siera tapšanā un degustēja garšīgos sierus, kuru sastāvs ir 100%dabīgs. Visvairāk garšoja siers ar kanēli. Skolēni noskaidroja, ka uzņēmējam jāorientējas likumdošanā, jāmāk strādāt grupā, jāprot uzņemties risku, jābūt labām prezentēšanas spējām. Ražotnē strādājošajiem darbiniekiem ir pavāra profesija, kuru var apgūt gan Ogres tehnikumā, gan Aizkraukles profesionālajā vidusskolā.

Paldies jaukajai siera meistarei Ligitai Urbānei, klases audzinātājai Inesei Rancānei un sociālajam pedagogam Ingūnai Kaniņai par sadarbību!

Pasākumu izvērtēja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Lipiņa

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros viens no pasākumiem bija 2017. gada 10. oktobrī, kad Lielvārdes pamatskolas 2. un 4.a klašu skolēni devās uz ceptuvi ,,Lāči’’. Skolēni iepazinās ar maiznieka profesiju, paši piedalījās maizes cepšanas procesā.

Mācību ekskursija tika finansēta projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Paldies jaukajiem ceptuves darbiniekiem, klases audzinātājām Andrai Sparānei un Andrai Alksnei par sadarbību!

Savukārt 11. oktobrī Lielvārdes pamatskolā viesojās horeogrāfe, „Gemstone Sudio” vadītāja Līga Barišoka. Notika 3 praktiskas nodarbības, kurās piedalījās 78 skolēni no 5.-7. klasēm. Skolēni iepazinās ar horeogrāfa profesiju, izglītības iespējām šajā jomā. Pats interesantākais bija pašiem iemācīties deju soļus. Skolēni arī nākamajā gadā gribētu tikties ar kādu dejotāju.

Paldies Līgai Barišokai par interesanto stāstījumu un praktisko darbošanos!

Vēl viens pasākums notika 12. oktobrī, kad 9. klašu skolēni devās uz lidostu, lai iepazītu tādas profesijas, kā pilots, stjuarts, gaisa satiksmes dispečers, lidmašīnu apkopes mehāniķis. Skolēni saprata, ka lidostā strādājošiem ir jābūt ļoti precīziem, ātri jāreaģē, jāmāk svešvalodas.

Paldies lidostas darbiniekiem, klases audzinātājai Ivetai Bitei par sadarbību.

Pasākumu izvērtēja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Lipiņa

11.10. 2017. Lēdmanes pamatskolas 1.-3. klases skolēni devās mācību ekskursijā ar mērķi iepazīt konditora, maiznieka palīga profesijas ''Ķeipenes piparkūkās''. Pasākuma organizatori bija rūpīgi sagatavojušies un sagaidīja skolēnus ar interesantu stāstījumu par savu ražotni un tajā strādājošajiem, parādīja mācību filmiņu. Bērni iesaistījās konkursā un saņēma balvas par pareizām atbildēm. Bija jautri un izzinoši!

Noslēgumā mazie sākumskolnieki paši attīstīja savas jaunā konditora prasmes- gatavoja un rotāja savu piparkūku. Skolotājas teica labus vārdus par pasākuma organizāciju un saturisko daudzpusību, iesakot apmeklēt Ķeipenes piparkūku ražotni arī citiem interesentiem.

Karjeras nedēļa “Pielaiko profesiju” E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolā

Realizējot karjeras izglītības programmu, šogad Lielvārdes novadā no 09.10.2017.līdz 13.10.2017. norisinājās karjeras nedēļa.

Karjeras nedēļas mērķis ir palīdzēt  izglītojamiem  veidot priekšstatu par aktuālām, pieprasītām profesijām un saprast  izvēlētās profesijas piemērotību izglītojamā spējām un interesēm.

Uz E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolu, piedalīties karjeras nedēļā “Pielaiko profesiju”, tika uzaicināti dažādu jomu speciālisti, kas izglītojamos iepazīstināja ar ļoti interesantām profesijām.

Fotogrāfa, tūrisma gida un interjera dizainera klātbūtni un dalīšanos profesionālajā pieredzē  varēja nodrošināt ar Eiropas savienību fondu darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība’’ 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa ,,Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādes’’ projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’’ atbalstu.

Izglītojamiem bija iespēja uzdot speciālistiem visdažādākos jautājumus par interesējošo profesiju, kā arī uzzināt par nepieciešamo  izglītību amata pienākumu veikšanai.

Par savu ikdienas darbu, darba vidi, pienākumiem, profesijas pozitīvajām un ne tik pozitīvajām pusēm stāstīja arī logopēds, medmāsa, psihologs, policists, jurists, astrologs, ārsta palīgs, kinologs, loģistikas jomas pārstāvis un farmaceits.

Liels paldies arī sākumskolas izglītojamo vecākiem par atsaucību un atrasto iespēju atnākt uz skolu, lai pastāstītu izglītojamiem par savu darba un profesionālo pieredzi!

 

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

Ekskursija uz šokolādes muzeju 

(2017.g. oktobris)

4.10. Lēdmanes pamatskolas 5. klase devās mācību ekskursijā uz A/S ''Laima'' un Šokolādes muzeju. Bērni apskatīja ražotni, tā bija viena no pēdējām iespējām to izdarīt vēsturiskajā adresē - Rīgā, Miera ielā 22, jo nākamgad ražotni pārcels uz Ādažiem. Šokolādes muzejā skolēni uzzināja par konditora un pārtikas tehnologa profesijām, redzēja kā top garšīgie saldumi. Noslēgumā bērni piedalījās meistardarbnīcā un iesaistījās šokolādes gatavošanas un rotāšanas procesā, saņemot arī saldu dāvaniņu. Skolēni bija sajūsmināti par ekskursiju, bet klases audzinātāja Zoja Kaša saka lielu paldies par projekta sniegtajām iespējām karjeras izglītībā.

Bērnu vasaras nometnē notika Karjeras diena

(2017.g. jūlijs)

2017.gada 7.jūlijā biedrības ''Mēs Jumpravai'' bērnu vasaras nometnē notika Karjeras diena. Skolēni visas dienas garumā piedalījās konditora, šuvējas un friziera meistardarbnīcās. Sarunās bērni uzzināja kā sava aroda meistari apguvuši profesiju, kādus darbarīkus un izejvielas lieto ikdienas darbā un kādas prasmes nepieciešamas labam profesionālim.

Protams, aizraujošākā meistardarbnīcu daļa saistījās ar praktisku darbošanos. Kafejnīcas ''Panna'' šefpavāre Anita Čakša iemācīja bērniem pagatavot dažādas sāļās un saldās uzkodas bērnu ballītei. Mazie ''pavāri'' grieza un smērēja, pildīja groziņus un dekorēja ēdienu. Savukārt kopā ar šuvēju Olitu Birovu nometnes dalībnieki šuva sev somas piekariņu.Friziere Diāna Močāne iepazīstināja bērnus ar jaunumiem bērnu un pusaudžu frizūru modē un uzaicināja brīvprātīgos kļūt par meistarklases  ''mazā  eksperimenta '' modeļiem.

Laiks aizskrēja nemanot un nometnes vadītāja Inese Medne atzīmēja: ''Pasākums bija interesants un atbilstošs bērnu vecumam, tas noteikti paplašināja bērnu redzesloku.''

Savukārt bērni atzina, ka ar nepacietību gaidīs nākamo '' ceļojumu '' profesiju pasaulē.
Jumpravas vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Ina Mārcēna.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 6. jūnijā Lielvārdes pamatskolas 2 a.,2 b un 6.-8. klašu skolēni devās uz interešu izglītības centru ,,Lielvārdi’’

(2017. g. jūnijs)

Skolēni piedalījās praktiskās nodarbībās, kurās  guva priekšstatu par dizaina un informācijas pielietojumu mūsdienu profesijās.

Praktiskās nodarbības tika  finansētas projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Nodarbības vadīja pasniedzēji Jānis Lūsis un Edgars Gribusts, kuri ļoti ieinteresēja skolēnus darboties. Bērni atzina, ka daudz ko viņi redzēja un dzirdēja pirmo reizi, piemēram, kas ir rezistors un kā darbojas 3D printeris. Laiks nodarbībās pagāja nemanot.

Paldies jaukajiem pasniedzējiem par sadarbību! Paldies klases audzinātājām Andai Bariņai, Aigai Kriņģelei un Inesei Rancānei.

Pasākumu izvērtēja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Lipiņa

 

Anatomijas un antropoloģijas muzejā Rīgā

 (2017.g. jūnijs)

 

7.06. Lēdmanes pamatskolas 9.klases 18 audzēkņi un viņu audzinātāja Zoja Kaša apmeklēja P. Stradiņa universitātes Anatomijas un antropoloģijas muzeju Rīgā, kur notika mācību ekskursija un lekcija .Skolēni apskatīja anatomijas, embrioloģijas eksponātus ,mulāžu kolekciju. Lekcijā jaunieši uzzināja par plašajām karjeras iespējām medicīnas jomā un savdabīgi ''testēja sevi'', cik piemēroti medicīnas nozarei viņi ir, jo topošajiem mediķiem obligāti jāspēj strādāt anatomikumā. Lekcijā akcentēja mediķa profesijai nepieciešamās personības iezīmes - nevien zināšanas un profesionalitāti ,bet arī  emocionālo inteliģenci un ētisko normu ievērošanu. Jaunieši atzina , ka pasākums bija aizraujošs un izzinošs un, ja arī viņi savu nākotni nesaistīs ar medicīnu, tad noteikti ņems vērā profilakses nozīmi savas veselības saglabāšanā.

Jumpravas vsk. un Lēdmanes p-sk. pedagogs karjeras konsultants Ina Mārcēna

''Zelmas maiznīcā''

(2017.g. maijs)

24.05. un 31.05. Jumpravas vidusskolas 2. un 4. klases skolēni ieradās Lielvārdes ''Jaunpuriņos '', lai iepazītos ar maizes cepēja profesiju. ''Zelmas maiznīcas'' vadītāja Ligita Lastmane pastāstīja bērniem kā ikdienā top garšīgā maizīte, kādai jābūt attieksmei pret darbu un cik svarīgi ir arī domāt labas domas, lai maizei būtu svētība. Šeit savijās mūsdienu prasmes ar senču gudrību.

Atbildot uz bērnu jautājumiem, noskaidrojās, ka profesija un hobijs ir pārvērtušies par uzņēmējdarbību. Ceptuvē skolēni iepazina mīklas veidus un pagatavošanu, paši veidoja un cepa savus kukulīšus. Cik liels gan bija bērnu prieks, izņemot no krāsns karsto maizīti!

Vērtējot pavadīto dienu, daudzi bērni atzina, ka tā bijusi viņu pirmā pieredze un saskarsme ar maizes cepēja profesiju, ka bijis aizraujoši un interesanti un vajadzētu ikvienam zināt, kā smagā darbā top mūsu maize.

 

Nodarbība Ventspils Jaunrades nama planetārijā

(2017.g.)

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Lielvārdes pamatskolas 5.un 6. klases skolēni devās uz Ventspils Jaunrades nama planetāriju, kur notika nodarbība ,,Ceļojums profesiju pasaulē’’

Nodarbība tika  finansēta projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Digitālo planetāriju veido kupols, kura diametrs ir 8 metri un uz kura ar īpašas aparatūras palīdzību tiek projicēti attēli un rādītas filmas. Planetārija lektors bija sagatavojis stāstījumu par Zemei tuvākās Visuma daļas izzināšanu. Mūsdienu datorgrafikas iespējas ļāva bērniem pašiem “doties” kosmosā, pētīt Visuma dzīles, nosēsties uz jebkuras planētas un veiksmīgi atgriezties atpakaļ uz Zemes.

Noslēgumā skolēniem bija iespēja noskatīties vienu no planetārija repertuāra 360 grādu filmām. Populārzinātnisko filmu “Sapnis par lidošanu” skolēni noskatījās ar lielu interesi.

Paldies klases audzinātājām Ingai Blumfeldei un Santai Mežvēverei!

Pasākumu izvērtēja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Lipiņa

Nodarbības paplašina bērnu redzeslauku un dod jaunas prasmes

(2017.g. maijs)

19.05 Jumpravas vidusskolas un 24.05. Lēdmanes pamatskolas 5.-6. klašu skolēni devās uz interešu izglītības centru ''Lielvārdi''. Skolēni piedalījās 2 nodarbībās -3D modelēšanā un elektrotehnisko shēmu sastādīšanā. Nodarbības paplašināja bērnu redzeslauku un deva jaunas prasmes, kas nepieciešamas mūsdienu profesijās. Skolotājs Jānis Lūsis aicināja bērnus piedalīties ''Lielvārda'' pulciņos jaunajā mācību gadā un vadīja nodarbību elektronikā. Savukārt skolotājs Edgars Gribusts apmācīja skolēnus 3D modelēšanas pamatos, parādot tās daudzveidīgās iespējas. Bērni atzina, ka daudzko viņi redzēja un dzirdēja pirmo reizi, piemēram, kas ir rezistors un kā darbojas 3D printeris. Laiks nodarbībās pagāja nemanot.

Jebkuršs mērķis ir sasniedzams, plānojot un virzot savu darbību

(2017.g. aprīlis)

28.04. Jumpravas vsk.  un Lēdmanes pamatskolas pamatskolas skolēniem notika karjeras attīstības atbalsta pasākums ''Mērķa noteikšana - kā atrast savu nākotnes aicinājumu?''. Pasākuma pirmajā daļā dalībnieku noklausījās karjeras konsultantes lekciju par dažādām izglītības iespējām un to, kādas ir prasības un izaicinājumi, izvēloties nākamās vidējās vai profesionālās mācību iestādes.

Pasākuma otrā daļa bija praktiska meistardarbnīca, kurā skolēni veidoja savas mērķu kartes. Meistardarbnīcu vadīja biedrības ''Jauniešu akadēmija ''Pacelt pasauli'''' lektore un trenere ar 17 gadu pieredzi Dace Briede -Zālīte. Skolēni, vērtējot pasākumu, atzina, ka guvuši daudz derīgas informācijas un sapratuši kā, pārvarot savu negribēšanu, jebkuršs mērķis ir sasniedzams, plānojot un virzot savu darbību.

Profesija - policists

(2017.g. maijs)

  

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Lielvārdes pamatskolas 4. klases skolēni devās uz Ogres policijas nodaļu. Tur notika nodarbība ,,Profesija- policists’’

Sabiedriskā transporta biļetes maršrutā Lielvārde - Ogre- Lielvārde tika finansētas projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Nepilngadīgo lietu inspektore L. Grīnberga pastāstīja par policista profesiju- kur un cik ilgi jāmācās. Kopā ar skolēniem izrunāja drošības noteikumus uz ielas; kā pareizi jārīkojas dažādās dzīves situācijās. Vislabāk skolēniem patika pašiem ietērpties bruņu vestēs, uzlikt roku dzelžus, apskatīties mašīnas ar ieslēgtām sirēnām.

Nodarbība policijas nodaļā bija izzinoša, interesanta, atbilstoša noteiktam vecumposmam.

Paldies Ogres policijas nodaļai par sadarbību! Paldies klases audzinātājai Rudītei Kažociņai!

Pasākumu izvērtēja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Lipiņa

Kāpēc izvēlēties friziera profesiju?

(2017.g. maijs)

10.05.2017. Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Lielvārdes pamatskolā 5.-8. klašu skolēniem notika praktiskas nodarbības ,,Kāpēc izvēlēties friziera profesiju?’’  

Karjeras pasākums tika  finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros .

Šīs nodarbības vadīja friziere Vēsma Zlidne. Skolēniem tika doti derīgi padomi, kā izvēlēties nākotnes profesiju. Piemēram, labāk izvēlēties sirdsdarbiņu- darīt darbu, kas patīk; nevajag izvēlēties darbu tikai naudas dēļ; nebaidīties kļūdīties u.c.

Nodarbības bija interesantas, aizraujošas. It sevišķi 7., 8. klašu skolēniem, jo viņi jau piedomā pie sava stila, grib labi izskatīties.

Paldies frizierītei Vēsmai!

Informāciju sagatavoja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Lipiņa.

28.04.2017. Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  Lielvārdes pamatskolas 2. a un 2. b klases skolēni ar vilcienu devās uz Nacionālo Botānisko dārzu Salaspilī.  

Karjeras pasākums tika finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Sākumskolas bērni piedalījās interaktīvā nodarbībā ,, Esi dabas pētnieks’’. Nodarbības laikā skolēni attīstīja  pētnieciskās prasmes un noskaidroja to pielietojumu pētnieka/ zinātnieka darbā.

Pasākums izdevās lieliski. Bērniem bija interesanti pētīt augus, noskaidrot to pielietojumu cilvēka dzīvē.

Paldies abām klases audzinātājām Andai un Aigai, vecākiem, kuri kopā ar bērniem piedalījās nodarbībā.

Informāciju sagatavoja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultante Inta Lipiņa.

(Skat. foto zem tabulas)

22. aprīlī (2017.g.) Lielvārdes novada jaunieši iepazinās ar bārmeņa profesiju un vēroja aizraujošu šovu

Kultūras nama "Lielvārde" lielajā zālē notika pirmais karjeras izglītības atbalsta pasākums Lielvārdes novada jauniešiem. Tas ir Eiropas savienības finansēts projekts, kura laikā skolēni tiks iepazīstināti ar dažādām profesijām.

Šoreiz jauniešus ar bārmeņa profesiju iepazīstināja un aizraujošo "Biezpiena un rozīnes" šovu demonstrēja Latvijā pazīstami bārmeņi Ivars Rutkovskis un Mārtiņš Rozenvalds.

Lielvārdes jauniešiem piepulcējās arī 26 Jumpravas vidusskolas skolēni un skolotāja-karjeras konsultante Ina Mārcēna. Kā saka I.Mārcēna: "Pateikt, ka bija interesanti, nozīmē pateikt ārkārtīgi maz, labāk, lai ''runā''skolēnu atsauksmes"

1) nebiju domājis, ka bārmenim tik daudz jāprot un jāmāk arī sarunāties ar dažādiem cilvēkiem,

2) katrā darbā ir iespējama izaugsme, ir vērts censties ko sasniegt,

3) jādara tas, kas tiešām patīk, tad arī būs rezultāti,

4) dzīves pieredzes stāsti bija aizraujoši,

5) tādu bārmeņu šovu nebiju redzējis,

6) pasākums izdevies, nenožēloju ,ka atbraucu!

Uzņēmēju nedēļas ietvaros tas bija pirmais centralizētais karjeras attīstības atbalsta pasākums novada skolām. Jumpravas vsk. un Lēdmanes pamatskolas pedagogs - karjeras konsultants Ina Mārcēna.


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu