Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Dzimšanas reģistra ieraksta papildināšana, sakarā ar paternitātes atzīšanu vai pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitāti

18. janvāris 2013.
Pakalpojuma nosaukums: Dzimšanas reģistra ieraksta papildināšana , sakarā ar paternitātes atzīšanu vai pamatojoties...

Bērna dzimšanas svinīga reģistrācija

17. janvāris 2013.
Pakalpojuma nosaukums: Bērna dzimšanas svinīga reģistrācija Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada ...

Dzimšanas pabalsts

28. decembris 2018.
Pakalpojuma nosaukums: Dzimšanas pabalsts Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada pašvaldība ...

Informācija iedzīvotājiem par pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības nodrošināšanu

10. janvāris 2013.
Pakalpojuma nosaukums: Informācija iedzīvotājiem par pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības nodrošin...

Interešu izglītības nodrošināšana Lielvārdes novada pašvaldības bērniem un jauniešiem

10. janvāris 2013.
Pakalpojuma nosaukums: Interešu izglītības nodrošināšana Lielvārdes novada pašvaldības bērniem un jauniešiem...

Sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam

14. marts 2016.
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada ...

Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām

28. februāris 2013.
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesa Pakalpojuma funkcija/uzdevums Bērna personisko un mantisko ... X