Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
               

Zaudējusi spēku ar 2019.gada 29.maija lēmumu Nr.156 “Par Lielvārdes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam apstiprināšanu”.

Attīstības programmas spēkā esošo versiju skatīt te: Attīstības programma 2019.-2025. gadam

--------------------------------------------------------

1. Esošās situācija un SVID analīze

Attīstības programmas 2011.-2017.gadam 1 .daļa - pašreizējās situācijas SVID analīze.pdf

2. Stratēģiskā daļa

Attīstības programmas 2011.-2017.gadam 2. daļa - stratēģiskā daļa.pdf

3. Investīciju plāns

Investīciju plāns 2017.-2019. gadam (apstiprināts 27.02.2019. ar domes lēmumu nr. 74)

4. Rīcības plāns

Rīcības plāns 2017.-2019. gadam (apstiprināts 27.02.2019. ar domes lēmumu nr. 74) 

5. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums.pdf

Pielikumi.pdf

Uzraudzības ziņojumi un paskaidrojuma raksti:

Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam uzraudzības ziņojums (2017).pdf

Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017. gadam INVESTĪCIJU PLĀNA (2015.-2017.g) paskaidrojuma raksts.pdf

Rīcības plāni un investīciju plāni, kas zaudējuši spēku:

Aktualizētais investīciju plāns 2017.-2019.gadam.pdf

Investiciju plāns 2017-2019.gadam.pdf

Aktualizētais Rīcības plāns 2017.-2019. gadam .pdf

Rīcības plāns 2017-2019.gadam.pdf

Attīstības programmas 2011.-2017.gadam rīcības plāns (2016.-2018.).pdf

Attīstības programmas rīcības plāns 2011.-2017.gadam.pdf

Domes lēmumi:

2019. gada 27. februāra lēmums nr. 74""Par Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam" aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna apstiprināšanu (2017.-2019. gadam)"

2018.gada 27.jūnija lēmums Nr.275 “Par Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu”

2018.gada 30.maija lēmums Nr.214 “Par Lielvārdes novada Attīstības programmas 2011.-2017.gadam darbības termiņa pagarināšanu”

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu