Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

NOLIKUMS "Kārtība, kādā tiek organizētas mācību priekšmetu olimpiādes" 21.09.2017.

MK NOTEIKUMI Nr. 384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 05.06.2012.

Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2018./2019.mācību gadā.

VISC 2018.gada 15.augusta rīkojums Nr. 25.1.-04/33 Ar grozījumiem (VISC 2018.gada 23.augusta rīkojums Nr. 25.1.-04/36)

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2018./2019.mācību gadā

Mācību priekšmets

Klase

Olimpiādes norises laiks

Nolikums

Rezultāti

2.posms
novados/pilsētās/
novadu apvienībās

3.posms
valsts olimpiāde

Angļu valoda

10.–12.

30.10.

07.12.–I kārta
08.02.–II kārta

Nolikums

Rezultāti

Bioloģija

9.–12.

29.11.

23.–25.01.

Nolikums

 

Ekonomika

10.–12.

30.01.

05.03.

Nolikums

 

Fizika

9.–12.

18.01.

04.–05.04.

Nolikums

 

Ģeogrāfija

10.–12.

20.02.

10.–11.04.

Nolikums

 

Ķīmija

9.–12.

05.02.

26.–28.03.

Nolikums

 

Latviešu valoda un literatūra

8.–9.

14.01.

22.03.

Nolikums

 

Latviešu valoda un literatūra

11.–12.

28.01.

01.03.

Nolikums

 

Matemātika

9.–12.

01.02.

06.–07.03.

Nolikums

 

Vēsture

9.

11.01.

25.03.

Nolikums

 

Vēsture

10.-12.

11.01.

19.02.

Nolikums

 

Ķeguma un Lielvārdes novadu priekšmetu olimpiādes un konkursi 2018./2019.mācību gadā

Mācību priekšmets

Klase

Norises laiks

Nolikums

Rezultāti

Dabaszinātņu priekšmetu konkurss “Nāc un eksperimentēt sāc!”

9.

01.11.2018.

Nolikums

Rezultāti

Krievu valodas olimpiāde 8.-9. klasēm

8.-9.

06.02.2019.

 

 

Matemātikas olimpiāde 5.-8.klasei

5.-8.

15.02.2019.

 

 

Jauno vides pētnieku konkurss “Skolēni eksperimentē”

 

28.02.2019.

 

 

Ģeogrāfijas olimpiāde 8.klasei

8.

05.03.2019.

 

 

Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde zēniem                   

5.-9.

06.03.2019

Nolikums

 

Mājturības un tehnoloģiju konkurss meitenēm “Krāsainās pasakas”               

5.-9.

06.03.2019.

Nolikums

 

Vizuālās mākslas konkurss “Maza daļa Latvijas”              

1.-12.

08.- 25.03.2019

Nolikums

 

Starpnovadu matemātikas konkurss 7.-8.klasei

7.-8.

21.03.2019.

 

 

Sākumskolas olimpiāde matemātikā

3.-4.

26.03.2019.

 

 

Sākumskolas olimpiāde latviešu valodā

3.-4.

26.03.2019.

 

 

Angļu valodas olimpiāde 7.-8. klasei

7.-8.

01.04.2019.

 

 

Erudīcijas konkurss 10.-11.klašu skolēniem

10.-11.

09.04.2019.

 

 

Alternatīvā olimpiāde dabaszinībās un bioloģijā 6.un 8. klasei “Lapsiņa”

6.-8.

25.04.2019.

 

 

Valodu konkurss 6.-7. klašu skolēniem

6.-7.

12.04.2019.

 

 

 

Atklātās mācību priekšmetu olimpiādes 2018./2019.mācību gadā

Mācību priekšmets

Klase

 

Norises

Nolikums

Rezultāti

Starptautiskais angļu valodas konkurss “HIPPO”

 

1.kārta 23.02.2019.

2.kārta 30.03.2019.

 

 

Atklātā angļu valodas olimpiāde Rīgas Valsts Vācu ģimnāzijā 7.klasei

 

februāris

 

 

Valsts atklātā olimpiāde politoloģijā

 

februārī

 

 

Latvijas 46. atklātā matemātikas olimpiāde

 

28.04.2019.

 

 

 

Reģionālās mācību priekšmetu olimpiādes 2018./2019.mācību gadā

Mācību priekšmets

Klase

 

Norises

Nolikums

Rezultāti

Zemgales novada skolu 7.-9.klašu skolēnu matemātikas olimpiāde Jēkabpilī

7.-9.

11.03.2019.

 

 

Reģionāla angļu valodas olimpiāde Jelgavā 8. un 11. klasei

8.; 11.

26.04.2019.

 

 
 X