Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

NOLIKUMS "Kārtība, kādā tiek organizētas mācību priekšmetu olimpiādes" 21.09.2017.

MK NOTEIKUMI Nr. 384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 05.06.2012.

Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2017./2018.mācību gadā.

Projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” Nr.8.3.2.1./16/I/002 2017.gada 14.augusta rīkojums Nr. 25.1.-04/43

Mācību priekšmetu olimpiādes 2017./2018.mācību gadā

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

Mācību priekšmets

Klase

Olimpiādes norises laiks

 Nolikums

 Rezultāti

2.posms
novados/pilsētās/
novadu apvienībās

3.posms
valsts olimpiāde

 

 

Angļu valoda

10. – 12.

01.12.

09.02.– I kārta
22.03.– II kārta

Nolikums

Rezultāti

Bioloģija

9. – 12.

30.11.

24.–26.01.

Nolikums

Rezultāti

Rezultāti

Ekonomika

10. – 12.

31.01.

07.03.

Nolikums

Rezultāti

Fizika

9. – 12.

19.01.

05.–06.04.

Nolikums

Rezultāti

Ģeogrāfija

10. – 12.

21.02.

12.–13.04.

Nolikums

Rezultāti

Krievu valoda (svešvaloda)

10. – 12.

08.02.

10.03.

Nolikums

Rezultāti

Ķīmija

9. – 12.

06.02.

27.–29.03.

Nolikums Rezultāti

Latviešu valoda un literatūra

8. – 9.

15.01.

19.03.

Nolikums

Rezultāti

Latviešu valoda un literatūra

11. – 12.

29.01.

09.03.

Nolikums

Rezultāti

Matemātika

9. – 12.

02.02.

08.–09.03.

Nolikums

Rezultāti

Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības olimpiāde.

8. – 12.

01.02.

04.04.

Nolikums (meitenēm)

Nolikums (zēniem)

Nolikums

(10-12. klase)

Rezultāti

Rezultāti

Vēsture

9.

12.01.

26.03.

Nolikums

Rezultāti

Vēsture

12.

12.01.

20.02.

Nolikums

Rezultāti

Mūzika

5. - 12.

23.02.

24.03.

Nolikums

Rezultāti

Citas mācību priekšmetu olimpiādes sadarbībā ar VISC

Olimpiāde

Olimpiādes norises laiks un sadarbības partneri

Nolikums

Rezultāti

Matemātikas olimpiāde

5.-8.klasēm

Olimpiādes novada posms notiks sadarbībā ar Latvijas Universitātes A.Liepas Neklātienes matemātikas skolu 2018.gada 16.februārī

Nolikums

Rezultāti

Reģionālās mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi 2017./2018.mācību gadā

Mācību priekšmets

Klase

Norises laiks

Nolikums

Rezultāti

8.klašu ģeogrāfijas olimpiāde

8.

06.03.2018.

Nolikums

 Rezultāti

Zemgales reģiona angļu valodas olimpiāde 8. un 11. klašu skolēniem

8. un 11.

28.04.2018.

Nolikums

Nolikums

 

Alternatīvās mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi 2017./2018.mācību gadā

Mācību priekšmets

Klase

Norises laiks

Nolikums

Rezultāti

Angļu valodas olimpiāde „Start-Move-Fly”

3.-5.

janvāris

Nolikums

Nolikums

Nolikums

 

Konkurss dabaszinātnēs 9.klašu skolēniem ʺNāc un eksperimentēt sāc!ʺ

9.

06.12.2017.

Nolikums

Rezultāti

Informātikas olimpiāde 5.-7. klasei

5.-7.

13.04.2018.

Nolikums

Rezultāti

Vēstures konkurss 7.-8. klašu skolēniem ʺIepazīsti Latvijas pilsētas. Zemgaleʺ.

7.-9.

27.11.2017.

Nolikums

 Rezultāti

Jauno vides pētnieku konkurss „Skolēni eksperimentē”

 

01.03.2018.

 

Nolikums

Rezultāti

Glītrakstīšanas konkurss 2.klasei

2.

17.04.2018.

Nolikums

 Rezultāti

Kombinētā olimpiāde 3.klasei

3.

17.04.2018.

Nolikums

 Rezultāti

Kombinētā olimpiāde 4.klasei

4.

17.04.2018.

Nolikums

 Rezultāti

Alternatīvā olimpiāde dabaszinātnēs „Lapsiņa”

6.-8.

aprīlis

Nolikums

 Rezultāti

Alternatīvā krievu valodas olimpiāde 8.-9.klasēm

 

06.03.2018.

Nolikums

Rezultāti

Angļu valodas olimpiāde 7. un 8. klasei

7.-8.

Nolikums

Rezultāti
 X