Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

NOLIKUMS "Kārtība, kādā tiek organizētas mācību priekšmetu olimpiādes" 21.09.2017.

MK NOTEIKUMI Nr. 384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 05.06.2012.

Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2018./2019.mācību gadā.

VISC 2018.gada 15.augusta rīkojums Nr. 25.1.-04/33 Ar grozījumiem (VISC 2018.gada 23.augusta rīkojums Nr. 25.1.-04/36)

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2018./2019.mācību gadā

Mācību priekšmets

Klase

Olimpiādes norises laiks

Nolikums

Rezultāti

2.posms
novados/pilsētās/
novadu apvienībās

3.posms
valsts olimpiāde

Angļu valoda

10.–12.

30.10.

07.12.–I kārta
08.02.–II kārta

Nolikums

 

Bioloģija

9.–12.

29.11.

23.–25.01.

 

 

Ekonomika

10.–12.

30.01.

05.03.

 

 

Filozofija

11.–12.

09.01.

13.02.

 

 

Fizika

9.–12.

18.01.

04.–05.04.

 

 

Franču valoda

5.–12.

05.12.

09.02.

 

 

Ģeogrāfija

10.–12.

20.02.

10.–11.04.

 

 

Informātika (programmēšana)

8.–12.

15.01.

27.–28.02.

 

 

Ķīmija

9.–12.

05.02.

26.–28.03.

 

 

Latviešu valoda un literatūra

8.–9.

14.01.

22.03.

 

 

Latviešu valoda un literatūra

11.–12.

28.01.

01.03.

 

 

Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmu)

7.–8.

19.10.

22.11.–I kārta
10.01.–II kārta

 

 

Matemātika

9.–12.

01.02.

06.–07.03.

 

 

Vācu valoda

10.–12.

15.11.

26.01.–I kārta
22.02.–II kārta

 

 

Vēsture

9.

11.01.

25.03.

 

 

Vēsture

10.-12.

11.01.

19.02.

 

 
 X