Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

NOLIKUMS "Kārtība, kādā tiek organizētas mācību priekšmetu olimpiādes" 21.09.2017.

MK NOTEIKUMI Nr. 384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 05.06.2012.

Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2016./2017.mācību gadā.
Projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” Nr.8.3.2.1./16/I/002 2017.gada 14.augusta rīkojums Nr. 25.1.-04/43

Mācību priekšmetu olimpiādes 2017./2018.mācību gadā

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

Mācību priekšmets

Klase

Olimpiādes norises laiks

 Nolikums

 Rezultāti

2.posms
novados/pilsētās/
novadu apvienībās

3.posms
valsts olimpiāde

 

 

Angļu valoda

10. – 12.

01.12.

09.02.– I kārta
22.03.– II kārta

Nolikums

 Rezultāti

Bioloģija

9. – 12.

30.11.

24.–26.01.

Nolikums

 

Ekonomika

10. – 12.

31.01.

07.03.

Nolikums

 

Filozofija

11. – 12.

23.01.

06.03.

 

 

Fizika

9. – 12.

19.01.

05.–06.04.

Nolikums

 

Franču valoda

5. – 12.

10.01.

03.03.

 

 

Ģeogrāfija

10. – 12.

21.02.

12.–13.04.

Nolikums

 

Informātika
(programmēšana)

8. – 12.

16.01.

01.– 02.03.

Nolikums

 

Krievu valoda (svešvaloda)

10. – 12.

08.02.

10.03.

 

 

Ķīmija

9. – 12.

06.02.

27.–29.03.

Nolikums

 

Latviešu valoda un literatūra

8. – 9.

15.01.

19.03.

Nolikums

 

Latviešu valoda un literatūra

11. – 12.

29.01.

09.03.

Nolikums

 

Matemātika

9. – 12.

02.02.

08.–09.03.

Nolikums

 

Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības olimpiāde

8. – 12.

01.02.

04.04.

 

 

Vēsture

9.

12.01.

26.03.

Nolikums

 

Vēsture

12.

12.01.

20.02.

Nolikums

 

Mūzika

5. - 12.

23.02.

24.03.

Nolikums

Citas mācību priekšmetu olimpiādes sadarbībā ar VISC

Olimpiāde

Olimpiādes norises laiks un sadarbības partneri

Nolikums

Rezultāti

Matemātikas olimpiāde

5.-8.klasēm

Olimpiādes novada posms notiks sadarbībā ar Latvijas Universitātes A.Liepas Neklātienes matemātikas skolu 2018.gada 16.februārī

 

 

Vācu valodas olimpiāde 8.klasēm

Olimpiādes novada posms notiks sadarbībā ar Latvijas Vācu valodas skolotāju asociāciju 2018.gada 26.februārī

 

 

Reģionālās mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi 2017./2018.mācību gadā

Mācību priekšmets

Klase

Norises laiks

Nolikums

Rezultāti

Vidzemes reģiona 8.klašu ģeogrāfijas olimpiāde

8.

09.03.2018.

 

 

Zemgales reģiona angļu valodas olimpiāde 8. un 11. klašu skolēniem

8. un 11.

28.04.2018.

 

 

Alternatīvās mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi 2017./2018.mācību gadā

Mācību priekšmets

Klase

Norises laiks

Nolikums

Rezultāti

Angļu valodas olimpiāde „Start-Move-Fly”

3.-5.

janvāris

 

 

Konkurss dabaszinātnēs 9.klašu skolēniem ʺNāc un eksperimentēt sāc!ʺ

9.

06.12.2017.

Nolikums

 

Konkurss "IKT&tehnoloģijas"

5.-9.

13.04.2018.

Nolikums

Vēstures konkurss 7.-8. klašu skolēniem ʺIepazīsti Latvijas pilsētas. Zemgaleʺ.

7.-9.

27.11.2017.

Nolikums

 Rezultāti

Jauno vides pētnieku konkurss „Skolēni eksperimentē”

 

13.02.2018.

 

 

Glītrakstīšanas konkurss 2.klasei

2.

17.04.2018.

 

 

Kombinētā olimpiāde 3.klasei

3.

17.04.2018.

 

 

Kombinētā olimpiāde 4.klasei

4.

17.04.2018.

 

 

Alternatīvā olimpiāde dabaszinātnēs „Lapsiņa”

6.-8.

aprīlis

 

 

Konkurss pasākums 2.-4.klašu skolēniem “Prāta spēles”

2.-4.

08.05.2018.

 

 

„TEHNOLOĢIJU FESTIVĀLS 2018”

 

 

 

 

Alternatīvā krievu valodas olimpiāde 8.-9.klasēm

 

marts

 

 

Matemātikas olimpiāde

5.-8.

16.02.2018.

 

 

Matemātikas konkurss

 

19.04.2018.

 

 

Valodu konkurss 6.-7.klašu skolēniem

6.-7.

aprīlis

 

 

Erudīcijas konkurss 10.-11. klašu skolēniem

10.-11.

09.04.2018.

 

 
 X