Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

2019. gads

Nr. Nosaukums Dokumenti Piezīmes

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Lielvārdes novadā

SN projekts

Paskaidrojuma raksts

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

2018. gads

Nr. Nosaukums Dokumenti Piezīmes
2018

Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Lielvārdes novada pašvaldības 2018.gada budžets”

SN Nr. /2018

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

2018

Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.4 “Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi”

SN Nr. /2018

Paskaidrojuma raksts

2018

Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Lielvārdes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu

SN Nr. /2018

Paskaidrojuma raksts

2018

Grozījumi Lielvārdes novada domes

2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29

„Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”

SN Nr. /2018

Paskaidrojuma raksts

2018 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Lielvārdes novada pašvaldības 2018.gada budžets”

SN Nr./2018

1.pielikums

2.pielikums

4.pielikums

8.pielikums

2018 Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.4 “Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi”

SN Nr./2018

Paskaidrojuma raksts

2018

Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Ozolu iela 2A, Lielvārdē, ar kuru tiek grozīts Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016. – 2027.gadam, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

SN Nr./2018

Paskaidrojuma raksts

1.pielikums

2.pielikums

22/2018 Par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu

SN 22/2018

Paskaidrojuma raksts

18/2018 Lielvārdes novada Lielvārdes pilsētas Lāčplēša laukuma sabiedriskās kārtības noteikumi

SN 18/2018

Paskaidrojuma raksts

Atcelti ar L.n.d. lēmumu Nr.366

26.09.2018.

17/2018 Lielvārdes novada Lielvārdes pilsētas Lāčplēša laukuma sabiedriskās kārtības noteikumi

SN 17/2018

Paskaidrojuma raksts

16/2018 Par sabiedrisko kārtību Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā

SN 16/2018

Paskaidrojuma raksts

15/2018 Par vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves klasificēšanu, sakārtošanu, konservāciju vai nojaukšanu un aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli

SN 15/2018

Paskaidrojuma raksts

11/2018 Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Lielvārdes novadā

SN 11/2018

Paskaidrojuma raksts

Atcelti ar L.n.d. lēmumu Nr.319
9/2018 Par ceļu aizsardzību Lielvārdes novadā, veicot mežizstrādes darbus un to pārvadājumus

SN 9/2018

Paskaidrojuma raksts

Nav stājies spēkā
 X