Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Pašvaldība var piešķirt šādus apbalvojumus (par apbalvojumiem "Goda Lielvārdis" un "Gada Novadnieks" skatiet atsevišķās mājaslapas sadaļās):

  • Lielvārdes novada pašvaldības ATZINĪBA;
  • Lielvārdes novada pašvaldības PATEICĪBA.


Pašvaldības apbalvojumi ir izveidoti un tiek piešķirti fiziskām un juridiskām personām, kuras veicina Lielvārdes novada atpazīstamību, izaugsmi, cilvēku labklājību, kā arī par sasniegumiem, augstiem rezultātiem un ieguldījumu Lielvārdes novadā kultūras, izglītības, sporta un citās jomās.

Noteikumi par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumiem „Goda Lielvārdietis”, „Atzinība” un „Gada Novadnieks”

Noteikumi par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu "Pateicība"

Apbalvojumu „Atzinība” saņēmuši: 

2011. gadā

10.11.2011.

Ruta Liepiņa

Medicīnas māsa, LSK Ogres nodaļas Jumpravas operatīvās vienības vadītāja, Jumpravas pagasts             

Par ieguldīto darbu Lielvārdes novada iedzīvotāju sociālās labklājības un veselības aprūpes nodrošināšanā

14.11.2011.

Monika Rudzīte

Lāčplēša bibliotēkas vadītāja, Lielvārde

Par ilggadēju un profesionālu darbu kultūras dzīves attīstībā Lielvārdes novadā

14.11.2011.

Veneranda Trumekalne

Lēdmanes pagasta bibliotēkas vadītāja  

Par ilggadēju un profesionālu darbu kultūras dzīves attīstībā Lielvārdes novadā

2012. gadā

26.01.2012.

Andis Pētersons    

Lielvārdes pamatskolas direktors, Lielvārde

Par nozīmīgu ieguldījumu skolas un novada izglītības sistēmas attīstībā

30.01.2012.

Pauls Kvelde

Senioru kora “Kamene” diriģents, Lielvārde

Par devumu Lielvārdes kultūras dzīves attīstībā, sveicot 85 gadu jubilejā

03.04.2012.

Olga Rajecka

Dziedātāja, Rīga

Par ieguldījumu Lielvārdes kultūras dzīvē un Lielvārdes novada vārda popularizēšanu

21.05.2012.

Jānis Jansons

Florbola komanda “Lielvārde”

Par uzvaru Latvijas Republikas 19.čempionātā florbolā virslīgā

Kaspars Kreimanis

Ints Mūrnieks

Kristīne Miķelsone

Ainars Puķītis

09.11.2012.

Anastasija Mežiņa

VPII “Zvaniņš”, Jumpravas pagasts

Par ilggadēju un godprātīgu darbu

09.11.2012.

Silvija Kucina

Lēdmanes pagasta pārvalde, Lēdmanes pagasts

Par ilggadēju un godprātīgu darbu

09.11.2012.

Anna Glīzdeniece

VPII “Pūt vējiņi”, Lielvārde

Par ilggadēju un godprātīgu darbu

09.11.2012.

Gunta Baltruka

VPII “Pūt vējiņi”, Lielvārde

Par ilggadēju un godprātīgu darbu

09.11.2012.

Guna Jansone

Jumpravas vidusskola, direktora vietniece, Jumpravas pagasts

Par ilggadēju un godprātīgu darbu

09.11.2012.

Inga Galvāne

Jumpravas pagasta bibliotēkas vadītāja, Jumpravas pagasts

Par ilggadēju un godprātīgu darbu

12.12.2012.

Iluta Mistre

K/N “Lielvārde” bērnu un jauniešu deju kolektīva “Pūpolītis” mākslinieciskā vadītāja, Lielvārde

Par ilggadēju un godprātīgu darbu, sveicot deju kolektīva “Pūpolītis” 25 gadu jubilejā

2013. gadā

11.10.2013.

Regīna Gribuste         

Pensionāre, bioloģijas mācību grāmatu un darba burtnīcu autore, Lielvārde                                                                                                                                                                                                                                  

Par ilggadēju un profesionālu ieguldījumu mācību un metodiskās literatūras izstrādē bioloģijas un dabaszinību mācību priekšmetos un nesavtīgu savas pedagoģiskās pieredzes popularizēšanu Latvijas pedagogiem

15.11.2013.

Aija Briņķe

Veterinārārste, Lēdmanes pagasts

Par godprātīgu un nesavtīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu veterinārijas nozares attīstībā Lielvārdes novadā

15.11.2013.

Skaidrīte Tilaka

Lielvārdes pensionāru biedrības dramatiskās kopas vadītāja, Lielvārdes Tautas teātra aktrise, Lielvārde

Par nesavtīgu darbu Lielvārdes sabiedrībai, nozīmīgu ieguldījumu Lielvārdes Tautas teātra attīstībā un sirdsdarbu Lielvārdes novada Pensionāru biedrībā

15.11.2013.

Māris Mālmeisters

SIA „Māris &Co” valdes priekšsēdētājs, Lielvārde, Jumpravas pagasts

Par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbībā un nesavtīgu atbalstu Lielvārdes novadam

2014. gadā

16.11.2014.

Aivars             Lasis

Ogres virsmežniecības Jumpravas mežniecības speciālists,

Jumpravas pagasts                                                  

Par ilggadēju un profesionālu ieguldījumu Jumpravas pagasta mežsaimniecības attīstībā un aktīvu sabiedrisko darbu

2015. gadā

24.01.2015.

Franks van Busels          

Fonda „KNHM” izpilddirektors, Nīderlane                                        

Par nesavtīgu ieguldījumu  Lielvārdes novada attīstībā, līdzfinansējot pilsoniskās iniciatīvas projektus sakoptas vides veidošanā

24.01.2015.

Kees Joosse

Fonds „KNHM”, Nīderlande

Par nesavtīgu ieguldījumu  Lielvārdes novada attīstībā, līdzfinansējot pilsoniskās iniciatīvas projektus sakoptas vides veidošanā

21.02.2015.

Alīna Ķeizare

Jumpravas k/n pirmsskolas vecuma bērnu tautas deju kolektīva „Zvaniņš” vadītāja, Jumpravas pagasts

Par radošu un ilggadēju ieguldījumu kultūras mantojuma popularizēšanā un saglabāšanā, atzīmējot Jumpravas kultūras nama pirmsskolas vecuma bērnu tautas deju kolektīva „Zvaniņš” 30-to jubileju

17.11.2015.

Anita Bērziņa

Lielvārdes novada pašvaldības būvvaldes zemes ierīcības inženiere, Lielvārde

Par ilggadēju un profesionālu ieguldījumu Lielvārdes novada zemes reformas realizēšanā

17.11.2015.

Nora Ivanova

Lielvārdes novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja, Lielvārde

Par aktīvu un nesavtīgu sabiedrisko darbību Lielvārdes senioru dzīves kvalitātes pilnveidē

2016. gadā

17.11.2016. Ināra Strēle                                                PII "Pūt vējiņi!" audzinātājas      palīdze, Lielvārde                                                                                                                      Par ilggadēju un nesavtīgu ieguldījumu Lielvārdes novada pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanā
18.11.2016. Ilze Cābe Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas direktores vietniece, Jumprava Par profesionālu, radošu ieguldījumu kultūras un izglītības jomās, vides sakārtošanā Jumpravas pagastā un Lielvārdes novada vārda popularizēšanu
18.11.2016. Inese Medne Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas direktores vietniece, Jumprava Par profesionālu, radošu ieguldījumu kultūras un izglītības jomās, vides sakārtošanā Jumpravas pagastā un Lielvārdes novada vārda popularizēšanu

2017. gadā

17.11.2017. Dzintars Laganovskis Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājs Par godprātīgu darbu un ieguldījumu Lēdmanes pagasta attīstībā
17.11.2017. Inga Reķe Lielvārdes novada izglītības nodaļas vadītāja Par nozīmīgu ieguldījumu Lielvārdes novada izglītības sistēmas attīstībā

Apbalvojumu "Pateicība" saņēmuši:

2017. gadā

16.11.2017. Ņina Moskaļenko Ilggadēja sētniece Lēdmanes pagasta pārvaldē Par ilggadēju godprātīgu darbu un ieguldījumu Lēdmanes pagasta vides sakopšanā
17.11.2017. Maija Vinogradova Ilggadēja A. Pumpura Lielvārdes muzeja darbiniece Par ilggadēju godprātīgu darbu un nesavtīgu atbalstu A. Pumpura Lielvārdes muzeja tēla veidošanā X