Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
               

Lielvārdes novada pašvaldība izsludina jau otro projektu konkursu organizācijām, lai neformālā vidē motivētu jauniešus mācīties! 2019. gada 15. aprīlis

Lielvārdes novadā uzsākti jauniešu iniciatīvu projekti PuMPuRS!

Lielvārdes novada pašvaldība 2018.gada rudenī izsludināja Jauniešu iniciatīvu projektu konkursu, kas tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros.

Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta "Pumpurs" ietvaros, tiks atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Jauniešu iniciatīvu  projektu mērķis ir - palielināt PMP riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē; iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Konkursā savu dalību varēja pieteikt biedrības vai organizācijas, kas veic darbu ar jaunatni. Kopumā  Lielvārdes novada pašvaldībā konkursa kārtībā tika iesniegti četri projekta pieteikumi, no kuriem konkursa komisija  apstiprināja trīs.

 Kopējais Lielvārdes novada pašvaldības finansējums projektu konkursam – 13 800 eiro, vienam projekta pieteicējam – 4600 eiro.

Projektu konkursa komisija, izvērtējot projekta pieteikumus, atbalstīja sekojošu pretendentu iesniegumus:

1. Biedrības “Visa veida kustība” projektu “Bez apstājas”.

Projekta mērķis: stiprināt un veicināt jauniešu piederības apziņu Lielvārdes novadam, veicināt jauniešu veselīgu dzīvesveidu un neformālo aktivitāšu realizēšanu Lielvārdes novadā, kā arī pilnveidot jauniešu vispusīgu attīstību.

Galvenās aktivitātes: apmācības jauniešiem par līderību, interešu aizstāvību un tēla veidošanu, mērķu sasniegšanu, līdzdalību un motivācijas trūkumu; pašdisciplīnas un individuālo mērķu sasniegšanas nodarbības ( 4 nedēļu nodarbību cikls); netradicionālas sporta spēles un pārgājiens.

Projekta kontaktpersona: Zita Bērziņa

2. Nodibinājuma “Lielvārdes Attīstības fonds” projektu “Neskaties no malas… dari pats”.

Projekta mērķis: caur aktīvu jauniešu iesaisti sabiedrības procesos veicināt viņu izpratni un pārliecību par to, ka viņi var sasniegt visu, ko vien grib ar labu izglītību, neatlaidību un sapni.

Galvenās aktivitātes: sadarbībā ar Lielvārdes novada uzņēmējiem tiek radīti 3 grupu projekti -tikšanās ar mentoriem, dizains un plānošana; pieredzes apmaiņas brauciens; grupu darbu prezentācijas; jauniešu projektu konkurss.

Projekta kontaktpersona: Ilze Kreišmane

3. Biedrības “Piedzīvojuma gars” projektu “LEC Lielvārde”.

Projekta mērķis:  pilnveidot jauniešu spēju uzņemties pašiniciatīvu savu personīgo un mācību mērķu sasniegšanai; sniegt iemaņas jauniešiem veidot ap sevi iekļaujošu un vērtībās balstītu vidi; dot iespēju katram pārbaudīt savas spēju robežas un ar kopēju atbalstu paplašināt tās; stiprināt projekta dalībnieku mācību iestādes kolektīvu, padarot to saliedētāku un iekļaujošāku, lai sekmētu viņu vēlmi doties uz mācību iestādi.

            Galvenās aktivitātes: LEC treniņprogramma (lauku bāzē); sociālie grupu projekti; jauniešu iesaiste biedrības organizētajās aktivitātēs; saliedēšanas pasākums

            Projekta kontaktpersona: Viesturs Lūsis.

Biedrības projektus jau ir sākušas īstenot, tomēr, ja vēlies vēl pievienoties projektu aktivitātēm  kā dalībnieks, sazinies ar biedrības projekta koordinatoru!

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)  Lielvārdes novada pašvaldībā īstenotie projekti 1. projektu konkursā

N.p.k.

Biedrība,

Projekta nosaukums

Projekta laika termiņš

Apstiprinātās aktivitātes

Noslēguma pārskata iesniegšanas termiņš

1.

Biedrība "Visa veida kustība", projekts

“Bez apstājas”

03.12.2018 - 03.07.2019

1. Projekta publicitāte un administrēšana – 03.12.2018-03.07.2019

2. Jauniešu apmācības “Vai es to varu” – 16.01.2019

3. Informatīvs pasākums “Izproti sevi!” –06.02.2019 (iepazīšanas ar pašdisciplīnas treneri); 22.02.2019 (uztura speciālists), fizioterapeits

4. Jauniešu pašdisciplīnas un individuālo mērķu sasniegšanas nodarbības - 20.02.- 13.03.2018

5. Pārgājiens/izdzīvošanas skola “ES VARU” – 2019.g. maijs

6. Sporta pasākums “Sporto visa skola” – 2019.g. maijs

 

Saskaņā ar līgumu Nr. LNP/10.1-6/18/232

10 darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas

 

Līdz 2019. gada 17. jūlijam (iesk.)

2.

Nodibinājums "Lielvārdes Attīstības fonds", projekts

“Neskaties no malas…dari pats”

15.12.2018 - 15.11.2019

1. Iepazīšanās pasākums – 18.01.2019

2. Iepazīšanās ar mentoriem – 2019.g. janvāris

3.  Pieredzes apmaiņas brauciens uz Liepāju – 22.-23.02.2019

4.  Dizains un plānošana – 2019.g. februāris

5. Produktu īstenošana – 2019.g. marts

6. Produktu prezentācijas – 2019.g. marts

7. Jauniešu projekta konkurss – 2019.g. maijs- oktobris

8. Projekta noslēguma pasākums – 2019.g. oktobris

9. Projekta administrēšana – 15.12.2018-15.11.2019

Saskaņā ar līgumu Nr. LNP/10.1-6/18/233

10 darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas

 

Līdz 2019.gada 29. novembrim (iesk.)

 

 

3.

Biedrība “Piedzīvojuma gars”, projekts

“LEC Lielvārde”

01.02.2019 – 01.11.2019

1. LEC treniņprogramma – 13.03.-17.03.2019

2. Sociālie grupu projekti – 2019.g. maijs

3. Prakse (jauniešu iesaiste biedrības aktivitātēs) – 2019.g. jūnijs-augusts

4. Klašu saliedēšana – 2019.g. septembris

 

Saskaņā ar līgumu Nr. LNP/10.1-6/18/ 243

10 darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas

 

Līdz 2019.gada 15. novembrim (iesk.)

 

Publicitāte - par projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm novada mājaslapā: 

1. Projekts "Bez apstājas!" 

Biedrības "Visa veida kustība" projekts "Bez apstājas!" Atklāšanas pasākums 17.01.2019.

Tikšanās ar treneri Agri projekta "Bez apstājas!" ietvaros 06.02.2019.

"Visa Veida Kustība" organizē lekciju par veselīgu uzturu 22.02.2019.

Projekta "Bez apstājas!" ietvaros jaunieši katru nedēļu darbojas pašdisciplīnas treniņos 07.03.2019.

2. Projekts "Neskaties no malas...dari pats!"

Nodibinājuma "Lielvārdes Attīstības fonds" projekts "Neskaties no malas... dari pats!  Atklāšanas pasākums "Lielvārdes novada uzņēmēji iedvesmo jauniešus biznesam"  18.01.2019.

Jumpravas pamatskolas skolēni piedalās projektā „Neskaties no malas...dari pats!” 22.02.2019.

“Neskaties no malas... dari pats!” ietvaros tiek izsludināts projektu konkurss 29.05.2019.

3. Projekts "LEC Lielvārde"

Biedrība “Piedzīvojuma Gars” uzsākusi "Pumpurs" projektu jauniešiem “LEC Lielvārde” 27.02.2019.

Jaunieši aicināti pieteikties projekta "LEC Lielvārde" aktivitātēm 27.05.2019.

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu