Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
29. aprīļa domes sēdē tika apstiprināta Lielvārdes novada Jaunatnes politikas attīstības
programma 2015.-2020.gadam.
Šis ir pirmais jaunatnes politikas plānošanas dokuments novadā, kurš pamatojas uz 2014. gada septembrī Lielvārdes novadā īstenotā lokāla līmeņa pētījuma “Jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana Lielvārdes novada pašvaldībā jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai” izvērtējumu. 


Lielvārdes novada jaunatnes politikas attīstības programma ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments turpmākajiem pieciem gadiem, kuras mērķis ir noteikt novada jauniešu attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa mērķu sasniegšanai.

Lielvārdes novada Jaunatnes politikas attīstības programmas uzdevumi ir:

  • veidot atbalsta sistēmu darbam ar jauniešiem Lielvārdes novadā;
  • izveidot struktūru sistemātiskai līdzekļu plānošanai darbam ar jaunatni.


Jaunatnes politikas attīstības programmā iekļauti seši galvenie rīcības virzieni:

  • jauniešu līdzdalība,
  • jauniešu sociālā iekļaušana,
  • jauniešu informētība,
  • jauniešu neformālā izglītība un lietderīga brīvā laika pavadīšana,
  • jauniešu nodarbinātība,
  • darba ar jaunatni plānošana un koordinēšana.


Lielvārdes novada Jaunatnes politikas attīstības programmas 2015.-2020. gadam izstrādāšanā tika iesaistīta pašvaldība, Lielvārdes novada Jauniešu dome, jaunieši un speciālisti, kas veic darbu ar jaunatni novadā. 

Lielvārdes novada Jaunatnes politikas attīstības programma 2015. -2020. gadam.

Pielikumā IZM Jaunatnes politikas nodaļas veidots video par jauniešu iesaisti.


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu