Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lielvārdes novada pašvaldības Izglītības nodaļa aicina fiziskas un juridiskas personas piedalīties konkursā par līdzfinansējuma saņemšanu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai.

Mērķis - nodrošināt Lielvārdes novadā deklarēto bērnu un jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu vasaras brīvdienās.

Pretendenti - fiziskas un juridiskas personas, kuru izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām par bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanu.

Projektu pieteikumu iesniegšana – 2017. gada 3. aprīlis - 2017. gada 5. maijs

Projektu pieteikumu iesniegšanas vieta - Lielvārdes novada pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā;

Pieejamais finansējums – 3000.00 EUR

Atkārtots konkurss “Par līdzfinansējuma saņemšanu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai”

Lielvārdes novada pašvaldības Izglītības nodaļa aicina fiziskas un juridiskas personas piedalīties atkārtotā konkursā “Par līdzfinansējuma saņemšanu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai”

Mērķis - nodrošināt Lielvārdes novadā deklarēto bērnu un jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu vasaras brīvdienās.

Pretendenti - fiziskas un juridiskas personas, kuru izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām par bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanu.

Projektu pieteikumu iesniegšana2017. gada 2. jūnijs - 2017. gada 22. jūnijs.

Projektu pieteikumu iesniegšanas vieta - Lielvārdes novada pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā;

Pieejamais finansējums – 2400.00 EUR


Konkursa nolikums

Pielikumi:

  1. Konkursa pieteikums
  2. Nometnes izmaksu tāme
  3. Aktivitāšu programmas vērtēšanas kritēriji
  4. Atskaite
  5. Dalībnieku saraksts X