Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lielvārdes novada pašvaldības Izglītības nodaļa sāk īstenot ESF projektu par karjeras atbalstu


Lai sniegtu atbalstu jauniešiem nākotnes karjeras izvēlē, Lielvārdes novada pašvaldības Izglītības nodaļa īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 8. marts - 2020. gada 31. augusts.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalsta jautājumiem skolās un pašvaldībā un izveidot kompleksu karjeras konsultantu atbalsta sistēmu.

Projekta ietvaros skolēniem būs iespēja apmeklēt uzņēmumus, laboratorijas, dažādas mācību iestādes, lai noskaidrotu un iepazītu dažādas profesijas un izglītības iespējas.

Projekta ietvaros pašvaldība ir izstrādājusi Karjeras atbalsta pasākumu plānu un to īstenos četrās projekta izmēģinājumskolās - Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā, Jumpravas vidusskolā, Lēdmanes pamatskolā, Lielvārdes pamatskolā; kā arī atsevišķos pasākumos tiks iesaistīti Jumpravas internātpamatskolas 7.-9. klašu skolēni.

2017./2018. m.g. karjeras atbalsta pasākumu plānu īsteno pedagogi karjeras konsultanti:

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā – Inguna Kaniņa;

Lielvārdes pamatskolā – Inta Lipiņa;

Jumpravas vidusskolā un Lēdmanes pamatskolā – Ina Mārcēna.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi sadarbības partnera pārziņā esošo vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem 2017./2018. m.g.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi sadarbības partnera pārziņā esošo vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem (papildinājums) 2017./2018. m.g.

Starptautiskajā izglītības izstādē ,,Skola 2018’’

Lielvārdes pamatskola

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 23. februārī Lielvārdes pamatskolas 9.klases skolēni devās uz Starptautisko izglītības izstādi ,,Skola 2018’’Rīgā. Pasākums tika finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Izstādē piedalījās vairāk nekā 140 mācību iestādes un nozares uzņēmumi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Nīderlandes un citām Eiropas valstīm.

Skolēni iepazinās ar atzītākajām un jaunākajām mācību programmām Latvijā un ārvalstīs, tikās ar izglītības iestāžu pārstāvjiem un saņēma atbildes uz interesējošiem jautājumiem, vēroja prezentācijas, piedalījās aktivitātēs un konkursos.

9. klases skolēnus vairāk interesēja mācību iestādes pēc pamatskolas, piemēram, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums interesentus iepazīstināja ar iespējām apgūt dažādas profesijas viesmīlības, skaistumkopšanas, ēdināšanas un citās nozarēs, kā arī piedāvāja praktiski izmēģināt roku kādā no tām. Novikontas Jūras koledža aicināja izmēģināt jūrnieka prasmes uz kuģa simulatora, bet Valmieras tehnikums piedāvāja ne vien uzzināt, kā robotiku, sensoriku, pneimatiku un metālapstrādi Valmieras tehnikumā apgūst topošie mehatronisko sistēmu tehniķi, bet arī izmēģināt mācībās izmantojamās tehnoloģijas. Varēja iepazīties arī ar mācību iespējām Bulduru Dārzkopības vidusskolā, kur tieši domā iet mācīties viena meitene.
Daudzus skolēnus interesēja Ogres tehnikuma piedāvājums, tāpēc martā dosies uz uzņēmēju dienām un atvērto durvju dienām, kur iepazīsies tuvāk ar tehnikumu un tiksies ar nozaru uzņēmējiem.

Paldies klases audzinātājai Ivetai Bitei un skolotājai Sandrai Pētersonei par sadarbību!

Pasākumu izvērtēja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Lipiņa

Kā kļūt par veselīgo našķu gatavotāju

Lielvārdes pamatskolā

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  19. februārī Lielvārdes pamatskolā viesojās SIA,, Sēklu muss’’ vadītāja Agnese Nazareca, kura novadīja 5 praktiskas nodarbības sākumskolas 1.-4.klašu skolēniem ,,Kā kļūt par veselīgo našķu gatavotāju’’

Nodarbības tika  finansētas projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Agnese Nazareca pastāstīja par to, kā darbojas uzņēmums, kādu profesiju pārstāvji uzņēmumā strādā, kādas īpašības nepieciešamas, lai sastrādātos komandā. Skolēni uzzināja, ka “Sēklu muss” ražo veselīgus saldumus, kas nesatur cukuru, glutēnu un e-vielas.
Agneses vadībā skolēni nodarbībās gatavoja saldumus no sēklām, žāvētām ogām un citam veselīgām lietām. Pagatavoto varēja glīti noformēt, iesaiņot un nest uz mājām, lai iepriecinātu ģimeni. Skolēni guva nelielu ieskatu kāda produkta tapšanā no gatavošanas līdz noformēšanai un saiņošanai.
Paldies SIA “Sēklu muss” par interesantajām nodarbībām!

Pasākumu izvērtēja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Lipiņa

 “Darba rīks – valoda”

Karjeras izglītība Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2018.gada 1.februārī Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā viesojās  vairāku grāmatu autors un publicists Juris Lorencs.

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma mērķis -  izzināt rakstnieka- publicista profesiju.

Juris Lorencs demonstrēja skolēniem profesijai nepieciešamās oratora prasmes un prasmes izteikt domas citiem saprotamā un interesantā veidā.

Skolēni uzzināja par rakstnieka ikdienu, rakstnieka darba organizēšanas principiem un darba procesu, rakstniekam nepieciešamajām valodas, literārajām un vispārīgajām zināšanām, lai spētu saprotami aprakstīt radušos ideju.

Juris Lorencs iepazīstināja skolēnus ar savu ceļu līdz rakstnieka profesijai, iedvesmas avotiem, grūtībām profesijā, radošo procesu un grāmatas tapšanas procesu.

Karjeras pasākums tika  finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

Izglītības iespēju izpētes mācību ekskursija ”Mācos meklēt un pētīt”

Karjeras izglītība Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2018.gada 31.janvārī 11.a klases skolēni devās  mācību ekskursijā uz Rīgu, lai apmeklētu Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Ekskursijas mērķis – apgūt prasmes meklēt un atrast nepieciešamo zinātnisko informāciju;  gūt priekšstatu par pētniecības darbu, tam nepieciešamajām prasmēm.

LNB apmeklējuma laikā skolēni iepazina bibliotēku kā izziņas, informācijas un datu krātuvi, kā arī izprata iestādes darbību.

Ekskursijas laikā skolēni guva priekšstatu par to, kāda veida izziņas materiāli ir pieejami Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kādu palīdzību bibliotēkā var saņemt izziņas materiālu meklēšanā.

Skolēni uzzināja par pētnieciskā darba veikšanas iespējām Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, iespējām izmantot Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pieejamos materiālus savas pašvaldības bibliotēkās, par Latvijas Nacionālajā bibliotēkā organizētajiem izglītojošajiem un kultūras pasākumiem skolēniem.

Karjeras pasākums tika  finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

“Man ir ideja”

Karjeras izglītība Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2018.gada 26.janvārī Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā 6.klašu skolēniem notika ātrās ēdināšanas uzņēmuma “Piezvani man” īpašnieka un uzņēmēja Raimonda Trūpa vadītas  nodarbības par uzņēmējdarbību novadā ,,Man ir ideja”.

Skolēni uzzināja par biznesa idejas– ēdiena gatavošana ar piegādi uz mājām, rašanos un realizēšanas pamatiem. Diskusijas ar uzņēmēju Raimondu Trūpu laikā skolēni iepazinās ar piedāvāto produkciju un tās izmaiņām kopš uzņēmuma darbības sākuma. Skolēni varēja nodegustēt pieprasītākos ātrās ēdināšanas produktus,  uzzināt par to, kā no idejas nonākt līdz galaproduktam, kā arī uzzināt par produkcijas izmaiņu iemesliem. 

Nodarbības laikā skolēni guva priekšstatu par uzņēmējdarbību kā saimniecisko darbību, par uzņēmējdarbības pamatiem, uzņēmējdarbību kā īpašu domāšanas un dzīves veidu.

Diskusijas laikā skolēni guva priekšstatu par uzņēmējam nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, darba vidi un apstākļiem, darbinieku atlases kritērijiem, darba laika specifiku un uzņēmējam nepieciešamajām personības īpašībām.

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma “Man ir ideja” laikā  skolēni mācījās izstrādāt savu ideju jaunam produktam, noteikt produkta mērķauditoriju, produkta izmaksas un spēju iekarot tirgu.

Paldies Raimondam Trūpam un “Piezvani man” par sagādātājiem garšīgajiem uzskates materiāliem!

 

Pedagogs karjeras konsultants

Inguna Kaniņa

,,Cik dažādas var būt profesijas’’

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  Lielvārdes pamatskolas  8.a un 8. b klase devās uz Getliņi ECO, kur notika nodarbība ,,Cik dažādas var būt profesijas’’. Ceļa izdevumi uz nodarbību tika  finansēti projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Skolēni tikās ar trīs profesiju pārstāvjiem - agronomu, energospeciālistu un vides speciālistu. Skolēni uzzināja, ko dara agronoms - plāno un lemj par platībām, kur un ko sēt, izvēlas augu mēslošanai un aizsardzībai lietojamo mēslojumu, pēta augu slimības, selekcionē jaunas šķirnes. Agronoms var strādāt zemnieku saimniecībās, selekcijas stacijās, pētniecības institūtos.  Vajadzīga augstākā izglītība laukkopībā, to var apgūt LLU. Lai strādātu par agronomu, jābūt lielam gribasspēkam, stratēģiskās plānošanas un vadības prasmēm.

Energospeciālists skolēniem pastāstīja par savu profesiju. Jāpārzina elektroenerģija un jāmāk praktiskajā dzīvē veidot efektīvus risinājumus elektroenerģijas patēriņam. Darbā ir neregulārs dienas ritms, ir iespējami pēkšņi izsaukumi. Darba laikā daudz jākustas, jābūt gatavam strādāt grūti aizsniedzamās vietās. Nepieciešama augstākā izglītība enerģētikā, kā arī, lai iegūtu labu darba vietu, ir jābūt darba pieredzei. Jau skolas laikā īpaša uzmanība jāpievērš fizikai, matemātikai, latviešu valodai, svešvalodai.

Vides speciālists skolēnus iepazīstināja ar savu profesiju. Vides  speciālists nodrošina iespējas lietderīgāk izmantot vides resursus un samazināt piesārņojumu, kas rodas dažādu procesu rezultātā. Strādā gan biroja telpās, gan uz lauka, iespējama saskare ar patogēniem mikroorganismiem, pat bīstamiem atkritumiem. Nepieciešama augstākā izglītība vides zinātnē ( var būt arī bioloģijā, ķīmijā, ģeogrāfijā), to var apgūt DU, RTU, LU, LLU. Skolēni uzzinās, ka jābūt labām svešvalodu ( īpaši angļu valodas) zināšanām. Jau skolā īpaša uzmanība jāpievērš ķīmijai, bioloģijai, ģeogrāfijai, svešvalodām. Svarīga vispārēja erudīcija. Organizatora spējas, prasme darboties un domāt patstāvīgi, pārliecinoši uzstāties.

Daudzi skolēni nolēma pieteikties vasarā pastrādāt siltumnīcās, lai iegūtu lielāku pieredzi un darba prasmes.

Paldies vides  izglītības programmas vadītājai Andai Zandbergai par jauko nodarbību, klases audzinātājai Inesei Rancānei un skolotājai Sandrai Pētersonei par sadarbību!

Pasākumu izvērtēja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Lipiņa

“Gribu palīdzēt cilvēkiem atgūt veselību”

Karjeras izglītība Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2017.gada izskaņā Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā 6.klašu skolēniem notika fizioterapeita Jāņa Volaja vadītas  nodarbības ,,Gribu palīdzēt cilvēkiem atgūt veselību”.

 Karjeras atbalsta pasākuma mērķis - iepazīties ar fizioterapeita profesiju, darba specifiku un jomām, darba iespējām, profesijai nepieciešamajām prasmēm un zināšanām.

Nodarbību laikā fizioterapeits iepazīstināja skolēnus ar savu profesiju,  nepieciešamo izglītību, profesionālajām prasmēm un zināšanām klienta vajadzību noteikšanai, iepazīstināja izglītojamos ar personisko pieredzi un ceļu līdz profesijai.

Fizioterapeits iepazīstināja skolēnus ar darba vidi un izstāstīja par iespējamajām darba vietām, kā arī demonstrēja darbā izmantojamos palīglīdzekļus un instrumentus.

Skolēni varēja pārbaudīt savu līdzsvaru uz līdzsvara bumbas, kā arī pārliecināties par savu kustību koordināciju.

Skolēni guva priekšstatu par fizioterapeita darba  apstākļiem, nepieciešamo izglītību un fizioterapeita kā speciālista fiziskās izturības nepieciešamību darbam.

Karjeras pasākums tika  finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

 

 “Profesiju daudzveidība novadā esošajos uzņēmumos”

Karjeras izglītība Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā

Realizējot karjeras izglītības programmu, 2017.gada 18. decembrī 8.b klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Lielvārdes novadā esošu kokapstrādes un betona izstrādājuma ražošanas uzņēmumu SIA “Graužupe”. Mērķis - iepazīties ar dažādām profesijām un uzņēmējdarbību savu nākotnes ieceru īstenošanai.    

Skolēni klātienē vēroja kā tiek ražotas mēbeles pēc individuāla pasūtījuma un Montesori nodarbību materiāli. Mācību ekskursijas laikā skolēni guva priekšstatu par uzņēmējdarbības pamatiem, uzņēmējdarbību kā īpašu domāšanas un dzīves veidu, jaunu tehnoloģiju ieviešanu un jaunu tirgu meklēšanu, uzzināja par riskiem un ieguvumiem, uzsākot uzņēmējdarbību, kā arī par to, kā no idejas nonākt līdz galaproduktam.

Pasākuma laikā skolēni guva priekšstatu par profesiju daudzveidību uzņēmumā, nepieciešamajām zināšanām kokapstrādes un betona izstrādājumu ražošanā, par uzņēmējam nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, darba vidi un apstākļiem, uzņēmējam nepieciešamajām personības īpašībām.

Skolēniem bija iespēja uzdot speciālistiem visdažādākos jautājumus par interesējošo profesiju, kā arī uzzināt par nepieciešamo  izglītību, amata pienākumu veikšanai.

Karjeras atbalsta pasākums Profesiju daudzveidība novadā esošajos uzņēmumos” tika realizēts ar Eiropas savienību fondu darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība’’ 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa ,,Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādes’’ projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’’ atbalstu.

 

 

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

,,Durvis uz pasauli’’

Karjeras izglītība Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā

 

2017.gada 21.decembrī Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā darba pasaules iepazīšanai notika tūrisma gida Daigas Dūniņas vadītas  nodarbības ,,Durvis uz pasauli’’ Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Karjeras atbalsta pasākuma mērķis – iepazīties ar gida profesiju, darba specifiku, nepieciešamajām prasmēm un zināšanām.

Nodarbībās piedalījās skolēni  no 7.a un 7.b klases.

Tūrisma gids Daiga Dūniņa vadīja nodarbības, kuru laikā iepazīstināja skolēnus ar savu profesiju, darba apstākļiem un veidiem kā apgūt gida profesiju.

Gids izskaidroja profesijas sezonalitāti, ar uzskates līdzekļiem demonstrēja skolēniem tūrisma gida noslodzi gada griezumā, pastāstīja par sarežģīto gatavošanās procesu jebkurai ekskursijai.

Gids ar praktiskiem piemēriem palīdzēja skolēniem veidot priekšstatu par gidam nepieciešamajām personības īpašībām un nepieciešamo izglītību darba veikšanai.

Nodarbības laikā gids demonstrēja savu darba aprīkojumu – balsi, gida mikrofonu, kartes, kā arī ar praktisku uzdevumu palīdzību ļāva skolēniem iejusties gida lomā un meklēt tūlītējus risinājumus kādai problemātiskai situācijai.

Karjeras pasākums tika  finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

Pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

Karjeras atbalsta pasākums “Strādā “zaļi””

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolā 23.11.2017.notika praktiskas nodarbības par veselīga uztura speciālista profesiju. Nodarbībās piedalījās skolēni  no 2.a, 2.b, 2.c, 3.a, 3.b, 3.c, 4.a un 4.b klasēm.

Nodarbības vadīja Agnese Nazareca no “Sēklu muss”. Praktisku nodarbību laikā izglītojamie tika iepazīstināti ar veselīga uztura speciālista profesiju,  tai nepieciešamajām prasmēm, izglītību un zināšanām, darba vidi, apstākļiem un iespējamajām darba vietām.

Praktiskas darbošanās laikā izglītojamie izgatavoja paši savu veselīgo un ekoloģisko gardumu, mācoties darboties taupīgi un saimnieciski. Izglītojamie attīstīja ekoloģisko domāšanu saistībā ar profesiju, veidoja priekšstatu par veselīgu uzturu un veselīgu dzīves veidu.

Karjeras atbalsta pasākums “Strādā “zaļi”” tika realizēts ar Eiropas savienību fondu darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība’’ 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa ,,Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādes’’ projekta Nr. 8.3.5.0/16/1/001 ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’’ atbalstu.

 

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesors vai mākslinieks?”

Realizējot karjeras izglītības programmu, E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 5.klašu skolēni 2017.gada oktobrī un novembrī devās ļoti interesantās profesijas izzinošās mācību ekskursijās uz Rīgu.

Mācību ekskursiju laikā Latvijas Nacionālajā Operā un Baletā izglītojamiem bija vienreizēja iespēja klātienē vērot baletdejotāju darbu treniņu zālēs, operas kora un orķestra mēģinājumus, diriģenta darbu, kā arī klātienē uz skatuves vērot skatuves strādnieku un dekoratoru darbu.

Leļļu teātrī izglītojamie iejutās aktieru lomās un, izmantojot teātra lelles, izspēlēja etīdes, tādējādi gūstot priekšstatu par to, cik aizraujošs un vienlaikus fiziski smags ir aktiera darbs.

Farmācijas muzejā ekskursijas laikā izglītojamie guva priekšstatu par farmaceita profesiju, tās vēsturi un attīstību līdz mūsdienām. Izmantojot tikai ožu un tausti, izglītojamiem bija jānosaka pazīstami ārstniecības augi un jāuzmin to pielietojums ārstniecībā.

Zinātkāres centrā Zinoo izglītojamie no ļoti atraktīviem nodarbību vadītājiem uzzināja par ķīmiķa ikdienas darbu, iespējamajām  darba vietām, nepieciešamajām prasmēm un zināšanām. Izglītojamiem arī pašiem bija iespēja iejusties ķīmiķu lomā, sajaukt dažādas ķīmiskas vielas, vērot to agregātstāvokļu maiņu un izgatavot pašiem savu “gudro plastilīnu”.

Karjeras atbalsta pasākums “Profesors vai mākslinieks?” tika realizēts ar Eiropas savienību fondu darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība’’ 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa ,,Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādes’’ projekta Nr. 8.3.5.0/16/1/001 ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’’ atbalstu.

 

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

 

19.10. norisinājās mācību ekskursija ''Profesijas transporta un loģistikas nozarē'', kuras laikā Jumpravas vidusskolas 6. un 7. klases skolēni apmeklēja starptautisko lidostu ''Rīga'' un Rīgas pasažieru ostu. Bērni uzzināja, ko dara strādājošie dispečera, pilota, stjuartes, loģistikas speciālista, aviācijas mehāniķa un muitas darbinieka profesijās. Bērniem ļoti patika apskates ekskursija lidostas teritorijā, kur lielākā daļa bija pirmo reizi. Pasākums bija izzinošs un jauniem iespaidiem bagāts.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Lielvārdes pamatskolas abas 8. klases devās uz ražotni ,,SierŠtelle’’ Ogrē, kur notika praktiska nodarbība ,,Mājražošana- viens no uzņēmējdarbības veidiem?’’ (11.10.2017.)

Nodarbība tika  finansēta projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Ražotnē siera meistare Ligita Urbāne ļoti izsmeļoši izstāstīja un parādīja siera tapšanas procesu. Paši skolēni piedalījās siera tapšanā un degustēja garšīgos sierus, kuru sastāvs ir 100%dabīgs. Visvairāk garšoja siers ar kanēli. Skolēni noskaidroja, ka uzņēmējam jāorientējas likumdošanā, jāmāk strādāt grupā, jāprot uzņemties risku, jābūt labām prezentēšanas spējām. Ražotnē strādājošajiem darbiniekiem ir pavāra profesija, kuru var apgūt gan Ogres tehnikumā, gan Aizkraukles profesionālajā vidusskolā.

Paldies jaukajai siera meistarei Ligitai Urbānei, klases audzinātājai Inesei Rancānei un sociālajam pedagogam Ingūnai Kaniņai par sadarbību!

Pasākumu izvērtēja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Lipiņa

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros viens no pasākumiem bija 10. oktobrī, kad Lielvārdes pamatskolas 2. un 4.a klašu skolēni devās uz ceptuvi ,,Lāči’’. Skolēni iepazinās ar maiznieka profesiju, paši piedalījās maizes cepšanas procesā.

Mācību ekskursija tika finansēta projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Paldies jaukajiem ceptuves darbiniekiem, klases audzinātājām Andrai Sparānei un Andrai Alksnei par sadarbību!

Savukārt 11. oktobrī Lielvārdes pamatskolā viesojās horeogrāfe, „Gemstone Sudio” vadītāja Līga Barišoka. Notika 3 praktiskas nodarbības, kurās piedalījās 78 skolēni no 5.-7. klasēm. Skolēni iepazinās ar horeogrāfa profesiju, izglītības iespējām šajā jomā. Pats interesantākais bija pašiem iemācīties deju soļus. Skolēni arī nākamajā gadā gribētu tikties ar kādu dejotāju.

Paldies Līgai Barišokai par interesanto stāstījumu un praktisko darbošanos!

Vēl viens pasākums notika 12. oktobrī, kad 9. klašu skolēni devās uz lidostu, lai iepazītu tādas profesijas, kā pilots, stjuarts, gaisa satiksmes dispečers, lidmašīnu apkopes mehāniķis. Skolēni saprata, ka lidostā strādājošiem ir jābūt ļoti precīziem, ātri jāreaģē, jāmāk svešvalodas.

Paldies lidostas darbiniekiem, klases audzinātājai Ivetai Bitei par sadarbību.

Pasākumu izvērtēja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Lipiņa

11.10. Lēdmanes pamatskolas 1.-3. klases skolēni devās mācību ekskursijā ar mērķi iepazīt konditora, maiznieka palīga profesijas ''Ķeipenes piparkūkās''. Pasākuma organizatori bija rūpīgi sagatavojušies un sagaidīja skolēnus ar interesantu stāstījumu par savu ražotni un tajā strādājošajiem, parādīja mācību filmiņu. Bērni iesaistījās konkursā un saņēma balvas par pareizām atbildēm. Bija jautri un izzinoši!

Noslēgumā mazie sākumskolnieki paši attīstīja savas jaunā konditora prasmes- gatavoja un rotāja savu piparkūku. Skolotājas teica labus vārdus par pasākuma organizāciju un saturisko daudzpusību, iesakot apmeklēt Ķeipenes piparkūku ražotni arī citiem interesentiem.

Karjeras nedēļa “Pielaiko profesiju” E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolā

Realizējot karjeras izglītības programmu, šogad Lielvārdes novadā no 09.10.2017.līdz 13.10.2017. norisinājās karjeras nedēļa.

Karjeras nedēļas mērķis ir palīdzēt  izglītojamiem  veidot priekšstatu par aktuālām, pieprasītām profesijām un saprast  izvēlētās profesijas piemērotību izglītojamā spējām un interesēm.

Uz E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolu, piedalīties karjeras nedēļā “Pielaiko profesiju”, tika uzaicināti dažādu jomu speciālisti, kas izglītojamos iepazīstināja ar ļoti interesantām profesijām.

Fotogrāfa, tūrisma gida un interjera dizainera klātbūtni un dalīšanos profesionālajā pieredzē  varēja nodrošināt ar Eiropas savienību fondu darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība’’ 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa ,,Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādes’’ projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’’ atbalstu.

Izglītojamiem bija iespēja uzdot speciālistiem visdažādākos jautājumus par interesējošo profesiju, kā arī uzzināt par nepieciešamo  izglītību amata pienākumu veikšanai.

Par savu ikdienas darbu, darba vidi, pienākumiem, profesijas pozitīvajām un ne tik pozitīvajām pusēm stāstīja arī logopēds, medmāsa, psihologs, policists, jurists, astrologs, ārsta palīgs, kinologs, loģistikas jomas pārstāvis un farmaceits.

Liels paldies arī sākumskolas izglītojamo vecākiem par atsaucību un atrasto iespēju atnākt uz skolu, lai pastāstītu izglītojamiem par savu darba un profesionālo pieredzi!

 

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

4.10. Lēdmanes pamatskolas 5. klase devās mācību ekskursijā uz A/S ''Laima'' un Šokolādes muzeju. Bērni apskatīja ražotni, tā bija viena no pēdējām iespējām to izdarīt vēsturiskajā adresē - Rīgā, Miera ielā 22, jo nākamgad ražotni pārcels uz Ādažiem. Šokolādes muzejā skolēni uzzināja par konditora un pārtikas tehnologa profesijām, redzēja kā top garšīgie saldumi. Noslēgumā bērni piedalījās meistardarbnīcā un iesaistījās šokolādes gatavošanas un rotāšanas procesā, saņemot arī saldu dāvaniņu. Skolēni bija sajūsmināti par ekskursiju, bet klases audzinātāja Zoja Kaša saka lielu paldies par projekta sniegtajām iespējām karjeras izglītībā.

2017.gada 7.jūlijā biedrības ''Mēs Jumpravai'' bērnu vasaras nometnē notika Karjeras diena. Skolēni visas dienas garumā piedalījās konditora, šuvējas un friziera meistardarbnīcās. Sarunās bērni uzzināja kā sava aroda meistari apguvuši profesiju, kādus darbarīkus un izejvielas lieto ikdienas darbā un kādas prasmes nepieciešamas labam profesionālim.

Protams, aizraujošākā meistardarbnīcu daļa saistījās ar praktisku darbošanos. Kafejnīcas ''Panna'' šefpavāre Anita Čakša iemācīja bērniem pagatavot dažādas sāļās un saldās uzkodas bērnu ballītei. Mazie ''pavāri'' grieza un smērēja, pildīja groziņus un dekorēja ēdienu. Savukārt kopā ar šuvēju Olitu Birovu nometnes dalībnieki šuva sev somas piekariņu.Friziere Diāna Močāne iepazīstināja bērnus ar jaunumiem bērnu un pusaudžu frizūru modē un uzaicināja brīvprātīgos kļūt par meistarklases  ''mazā  eksperimenta '' modeļiem.

Laiks aizskrēja nemanot un nometnes vadītāja Inese Medne atzīmēja: ''Pasākums bija interesants un atbilstošs bērnu vecumam, tas noteikti paplašināja bērnu redzesloku.''

Savukārt bērni atzina, ka ar nepacietību gaidīs nākamo '' ceļojumu '' profesiju pasaulē.
Jumpravas vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Ina Mārcēna.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 6. jūnijā Lielvārdes pamatskolas 2 a.,2 b un 6.-8. klašu skolēni devās uz interešu izglītības centru ,,Lielvārdi’’. Skolēni piedalījās praktiskās nodarbībās, kurās  guva priekšstatu par dizaina un informācijas pielietojumu mūsdienu profesijās.

Praktiskās nodarbības tika  finansētas projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Nodarbības vadīja pasniedzēji Jānis Lūsis un Edgars Gribusts, kuri ļoti ieinteresēja skolēnus darboties. Bērni atzina, ka daudz ko viņi redzēja un dzirdēja pirmo reizi, piemēram, kas ir rezistors un kā darbojas 3D printeris. Laiks nodarbībās pagāja nemanot.

Paldies jaukajiem pasniedzējiem par sadarbību! Paldies klases audzinātājām Andai Bariņai, Aigai Kriņģelei un Inesei Rancānei.

Pasākumu izvērtēja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Lipiņa

 

Anatomijas un antropoloģijas muzejā Rīgā

7.06. Lēdmanes pamatskolas 9.klases 18 audzēkņi un viņu audzinātāja Zoja Kaša apmeklēja P. Stradiņa universitātes Anatomijas un antropoloģijas muzeju Rīgā, kur notika mācību ekskursija un lekcija .Skolēni apskatīja anatomijas, embrioloģijas eksponātus ,mulāžu kolekciju. Lekcijā jaunieši uzzināja par plašajām karjeras iespējām medicīnas jomā un savdabīgi ''testēja sevi'', cik piemēroti medicīnas nozarei viņi ir, jo topošajiem mediķiem obligāti jāspēj strādāt anatomikumā. Lekcijā akcentēja mediķa profesijai nepieciešamās personības iezīmes - nevien zināšanas un profesionalitāti ,bet arī  emocionālo inteliģenci un ētisko normu ievērošanu. Jaunieši atzina , ka pasākums bija aizraujošs un izzinošs un, ja arī viņi savu nākotni nesaistīs ar medicīnu, tad noteikti ņems vērā profilakses nozīmi savas veselības saglabāšanā.
Jumpravas vsk. un Lēdmanes p-sk. pedagogs karjeras konsultants Ina Mārcēna

''Zelmas maiznīcā''

24.05. un 31.05. Jumpravas vidusskolas 2. un 4. klases skolēni ieradās Lielvārdes ''Jaunpuriņos '', lai iepazītos ar maizes cepēja profesiju. ''Zelmas maiznīcas'' vadītāja Ligita Lastmane pastāstīja bērniem kā ikdienā top garšīgā maizīte, kādai jābūt attieksmei pret darbu un cik svarīgi ir arī domāt labas domas, lai maizei būtu svētība. Šeit savijās mūsdienu prasmes ar senču gudrību.

Atbildot uz bērnu jautājumiem, noskaidrojās, ka profesija un hobijs ir pārvērtušies par uzņēmējdarbību. Ceptuvē skolēni iepazina mīklas veidus un pagatavošanu, paši veidoja un cepa savus kukulīšus. Cik liels gan bija bērnu prieks, izņemot no krāsns karsto maizīti!

Vērtējot pavadīto dienu, daudzi bērni atzina, ka tā bijusi viņu pirmā pieredze un saskarsme ar maizes cepēja profesiju, ka bijis aizraujoši un interesanti un vajadzētu ikvienam zināt, kā smagā darbā top mūsu maize.

 

Nodarbība Ventspils Jaunrades nama planetārijā

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Lielvārdes pamatskolas 5.un 6. klases skolēni devās uz Ventspils Jaunrades nama planetāriju, kur notika nodarbība ,,Ceļojums profesiju pasaulē’’

Nodarbība tika  finansēta projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Digitālo planetāriju veido kupols, kura diametrs ir 8 metri un uz kura ar īpašas aparatūras palīdzību tiek projicēti attēli un rādītas filmas. Planetārija lektors bija sagatavojis stāstījumu par Zemei tuvākās Visuma daļas izzināšanu. Mūsdienu datorgrafikas iespējas ļāva bērniem pašiem “doties” kosmosā, pētīt Visuma dzīles, nosēsties uz jebkuras planētas un veiksmīgi atgriezties atpakaļ uz Zemes.

Noslēgumā skolēniem bija iespēja noskatīties vienu no planetārija repertuāra 360 grādu filmām. Populārzinātnisko filmu “Sapnis par lidošanu” skolēni noskatījās ar lielu interesi.

Paldies klases audzinātājām Ingai Blumfeldei un Santai Mežvēverei!

Pasākumu izvērtēja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Lipiņa

Nodarbības paplašina bērnu redzeslauku un dod jaunas prasmes

19.05 Jumpravas vidusskolas un 24.05. Lēdmanes pamatskolas 5.-6. klašu skolēni devās uz interešu izglītības centru ''Lielvārdi''. Skolēni piedalījās 2 nodarbībās -3D modelēšanā un elektrotehnisko shēmu sastādīšanā. Nodarbības paplašināja bērnu redzeslauku un deva jaunas prasmes, kas nepieciešamas mūsdienu profesijās. Skolotājs Jānis Lūsis aicināja bērnus piedalīties ''Lielvārda'' pulciņos jaunajā mācību gadā un vadīja nodarbību elektronikā. Savukārt skolotājs Edgars Gribusts apmācīja skolēnus 3D modelēšanas pamatos, parādot tās daudzveidīgās iespējas. Bērni atzina, ka daudzko viņi redzēja un dzirdēja pirmo reizi, piemēram, kas ir rezistors un kā darbojas 3D printeris. Laiks nodarbībās pagāja nemanot.

Jebkuršs mērķis ir sasniedzams, plānojot un virzot savu darbību

28.04. Jumpravas vsk.  un Lēdmanes pamatskolas pamatskolas skolēniem notika karjeras attīstības atbalsta pasākums ''Mērķa noteikšana - kā atrast savu nākotnes aicinājumu?''. Pasākuma pirmajā daļā dalībnieku noklausījās karjeras konsultantes lekciju par dažādām izglītības iespējām un to, kādas ir prasības un izaicinājumi, izvēloties nākamās vidējās vai profesionālās mācību iestādes.

Pasākuma otrā daļa bija praktiska meistardarbnīca, kurā skolēni veidoja savas mērķu kartes. Meistardarbnīcu vadīja biedrības ''Jauniešu akadēmija ''Pacelt pasauli'''' lektore un trenere ar 17 gadu pieredzi Dace Briede -Zālīte. Skolēni, vērtējot pasākumu, atzina, ka guvuši daudz derīgas informācijas un sapratuši kā, pārvarot savu negribēšanu, jebkuršs mērķis ir sasniedzams, plānojot un virzot savu darbību.

Profesija - policists

  

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Lielvārdes pamatskolas 4. klases skolēni devās uz Ogres policijas nodaļu. Tur notika nodarbība ,,Profesija- policists’’

Sabiedriskā transporta biļetes maršrutā Lielvārde - Ogre- Lielvārde tika finansētas projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Nepilngadīgo lietu inspektore L. Grīnberga pastāstīja par policista profesiju- kur un cik ilgi jāmācās. Kopā ar skolēniem izrunāja drošības noteikumus uz ielas; kā pareizi jārīkojas dažādās dzīves situācijās. Vislabāk skolēniem patika pašiem ietērpties bruņu vestēs, uzlikt roku dzelžus, apskatīties mašīnas ar ieslēgtām sirēnām.

Nodarbība policijas nodaļā bija izzinoša, interesanta, atbilstoša noteiktam vecumposmam.

Paldies Ogres policijas nodaļai par sadarbību! Paldies klases audzinātājai Rudītei Kažociņai!

Pasākumu izvērtēja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Lipiņa

Kāpēc izvēlēties friziera profesiju?

10.05.2017. Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Lielvārdes pamatskolā 5.-8. klašu skolēniem notika praktiskas nodarbības ,,Kāpēc izvēlēties friziera profesiju?’’  

Karjeras pasākums tika  finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros .

Šīs nodarbības vadīja friziere Vēsma Zlidne. Skolēniem tika doti derīgi padomi, kā izvēlēties nākotnes profesiju. Piemēram, labāk izvēlēties sirdsdarbiņu- darīt darbu, kas patīk; nevajag izvēlēties darbu tikai naudas dēļ; nebaidīties kļūdīties u.c.

Nodarbības bija interesantas, aizraujošas. It sevišķi 7., 8. klašu skolēniem, jo viņi jau piedomā pie sava stila, grib labi izskatīties.

Paldies frizierītei Vēsmai!

Informāciju sagatavoja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Lipiņa.

28.04.2017. Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  Lielvārdes pamatskolas 2. a un 2. b klases skolēni ar vilcienu devās uz Nacionālo Botānisko dārzu Salaspilī.  

Karjeras pasākums tika finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Sākumskolas bērni piedalījās interaktīvā nodarbībā ,, Esi dabas pētnieks’’. Nodarbības laikā skolēni attīstīja  pētnieciskās prasmes un noskaidroja to pielietojumu pētnieka/ zinātnieka darbā.

Pasākums izdevās lieliski. Bērniem bija interesanti pētīt augus, noskaidrot to pielietojumu cilvēka dzīvē.

Paldies abām klases audzinātājām Andai un Aigai, vecākiem, kuri kopā ar bērniem piedalījās nodarbībā.

Informāciju sagatavoja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultante Inta Lipiņa.

(Skat. foto zem tabulas)

22. aprīlī Lielvārdes novada jaunieši iepazinās ar bārmeņa profesiju un vēroja aizraujošu šovu

Kultūras nama "Lielvārde" lielajā zālē notika pirmais karjeras izglītības atbalsta pasākums Lielvārdes novada jauniešiem. Tas ir Eiropas savienības finansēts projekts, kura laikā skolēni tiks iepazīstināti ar dažādām profesijām.

Šoreiz jauniešus ar bārmeņa profesiju iepazīstināja un aizraujošo "Biezpiena un rozīnes" šovu demonstrēja Latvijā pazīstami bārmeņi Ivars Rutkovskis un Mārtiņš Rozenvalds.

Lielvārdes jauniešiem piepulcējās arī 26 Jumpravas vidusskolas skolēni un skolotāja-karjeras konsultante Ina Mārcēna. Kā saka I.Mārcēna: "Pateikt, ka bija interesanti, nozīmē pateikt ārkārtīgi maz, labāk, lai ''runā''skolēnu atsauksmes"

1) nebiju domājis, ka bārmenim tik daudz jāprot un jāmāk arī sarunāties ar dažādiem cilvēkiem,

2) katrā darbā ir iespējama izaugsme, ir vērts censties ko sasniegt,

3) jādara tas, kas tiešām patīk, tad arī būs rezultāti,

4) dzīves pieredzes stāsti bija aizraujoši,

5) tādu bārmeņu šovu nebiju redzējis,

6) pasākums izdevies, nenožēloju ,ka atbraucu!

Uzņēmēju nedēļas ietvaros tas bija pirmais centralizētais karjeras attīstības atbalsta pasākums novada skolām. Jumpravas vsk. un Lēdmanes pamatskolas pedagogs - karjeras konsultants Ina Mārcēna.

 X