Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lielvārdes novada pašvaldības Izglītības nodaļa sāk īstenot ESF projektu par karjeras atbalstu


Lai sniegtu atbalstu jauniešiem nākotnes karjeras izvēlē, Lielvārdes novada pašvaldības Izglītības nodaļa sāk īstenot Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 8. marts - 2020. gada 31. augusts.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalsta jautājumiem skolās un pašvaldībā un izveidot kompleksu karjeras konsultantu atbalsta sistēmu.

Projekta ietvaros skolēniem būs iespēja apmeklēt uzņēmumus, laboratorijas, dažādas mācību iestādes, lai noskaidrotu un iepazītu dažādas profesijas un izglītības iespējas.

Projekta ietvaros pašvaldība ir izstrādājusi Karjeras atbalsta pasākumu plānu un to īstenos četrās projekta izmēģinājumskolās.

Karjeras atbalsta pasākumu plānu īstenos pedagogi karjeras konsultanti:

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā – Aija Krompāne;

Lielvārdes pamatskolā – Inta Lipiņa;

Jumpravas vidusskolā, Lēdmanes pamatskolā un Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā – Ina Mārcēna.

Karjeras atbalsta pasākumu plāns

2017.gada 7.jūlijā biedrības ''Mēs Jumpravai'' bērnu vasaras nometnē notika Karjeras diena. Skolēni visas dienas garumā piedalījās konditora, šuvējas un friziera meistardarbnīcās. Sarunās bērni uzzināja kā sava aroda meistari apguvuši profesiju, kādus darbarīkus un izejvielas lieto ikdienas darbā un kādas prasmes nepieciešamas labam profesionālim.

Protams, aizraujošākā meistardarbnīcu daļa saistījās ar praktisku darbošanos. Kafejnīcas ''Panna'' šefpavāre Anita Čakša iemācīja bērniem pagatavot dažādas sāļās un saldās uzkodas bērnu ballītei. Mazie ''pavāri'' grieza un smērēja, pildīja groziņus un dekorēja ēdienu. Savukārt kopā ar šuvēju Olitu Birovu nometnes dalībnieki šuva sev somas piekariņu.Friziere Diāna Močāne iepazīstināja bērnus ar jaunumiem bērnu un pusaudžu frizūru modē un uzaicināja brīvprātīgos kļūt par meistarklases  ''mazā  eksperimenta '' modeļiem.

Laiks aizskrēja nemanot un nometnes vadītāja Inese Medne atzīmēja: ''Pasākums bija interesants un atbilstošs bērnu vecumam, tas noteikti paplašināja bērnu redzesloku.''

Savukārt bērni atzina, ka ar nepacietību gaidīs nākamo '' ceļojumu '' profesiju pasaulē.
Jumpravas vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Ina Mārcēna.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 6. jūnijā Lielvārdes pamatskolas 2 a.,2 b un 6.-8. klašu skolēni devās uz interešu izglītības centru ,,Lielvārdi’’. Skolēni piedalījās praktiskās nodarbībās, kurās  guva priekšstatu par dizaina un informācijas pielietojumu mūsdienu profesijās.

Praktiskās nodarbības tika  finansētas projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Nodarbības vadīja pasniedzēji Jānis Lūsis un Edgars Gribusts, kuri ļoti ieinteresēja skolēnus darboties. Bērni atzina, ka daudz ko viņi redzēja un dzirdēja pirmo reizi, piemēram, kas ir rezistors un kā darbojas 3D printeris. Laiks nodarbībās pagāja nemanot.

Paldies jaukajiem pasniedzējiem par sadarbību! Paldies klases audzinātājām Andai Bariņai, Aigai Kriņģelei un Inesei Rancānei.

Pasākumu izvērtēja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Lipiņa

 

Anatomijas un antropoloģijas muzejā Rīgā

7.06. Lēdmanes pamatskolas 9.klases 18 audzēkņi un viņu audzinātāja Zoja Kaša apmeklēja P. Stradiņa universitātes Anatomijas un antropoloģijas muzeju Rīgā, kur notika mācību ekskursija un lekcija .Skolēni apskatīja anatomijas, embrioloģijas eksponātus ,mulāžu kolekciju. Lekcijā jaunieši uzzināja par plašajām karjeras iespējām medicīnas jomā un savdabīgi ''testēja sevi'', cik piemēroti medicīnas nozarei viņi ir, jo topošajiem mediķiem obligāti jāspēj strādāt anatomikumā. Lekcijā akcentēja mediķa profesijai nepieciešamās personības iezīmes - nevien zināšanas un profesionalitāti ,bet arī  emocionālo inteliģenci un ētisko normu ievērošanu. Jaunieši atzina , ka pasākums bija aizraujošs un izzinošs un, ja arī viņi savu nākotni nesaistīs ar medicīnu, tad noteikti ņems vērā profilakses nozīmi savas veselības saglabāšanā.
Jumpravas vsk. un Lēdmanes p-sk. pedagogs karjeras konsultants Ina Mārcēna

''Zelmas maiznīcā''

24.05. un 31.05. Jumpravas vidusskolas 2. un 4. klases skolēni ieradās Lielvārdes ''Jaunpuriņos '', lai iepazītos ar maizes cepēja profesiju. ''Zelmas maiznīcas'' vadītāja Ligita Lastmane pastāstīja bērniem kā ikdienā top garšīgā maizīte, kādai jābūt attieksmei pret darbu un cik svarīgi ir arī domāt labas domas, lai maizei būtu svētība. Šeit savijās mūsdienu prasmes ar senču gudrību.

Atbildot uz bērnu jautājumiem, noskaidrojās, ka profesija un hobijs ir pārvērtušies par uzņēmējdarbību. Ceptuvē skolēni iepazina mīklas veidus un pagatavošanu, paši veidoja un cepa savus kukulīšus. Cik liels gan bija bērnu prieks, izņemot no krāsns karsto maizīti!

Vērtējot pavadīto dienu, daudzi bērni atzina, ka tā bijusi viņu pirmā pieredze un saskarsme ar maizes cepēja profesiju, ka bijis aizraujoši un interesanti un vajadzētu ikvienam zināt, kā smagā darbā top mūsu maize.

 

Nodarbība Ventspils Jaunrades nama planetārijā

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Lielvārdes pamatskolas 5.un 6. klases skolēni devās uz Ventspils Jaunrades nama planetāriju, kur notika nodarbība ,,Ceļojums profesiju pasaulē’’

Nodarbība tika  finansēta projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Digitālo planetāriju veido kupols, kura diametrs ir 8 metri un uz kura ar īpašas aparatūras palīdzību tiek projicēti attēli un rādītas filmas. Planetārija lektors bija sagatavojis stāstījumu par Zemei tuvākās Visuma daļas izzināšanu. Mūsdienu datorgrafikas iespējas ļāva bērniem pašiem “doties” kosmosā, pētīt Visuma dzīles, nosēsties uz jebkuras planētas un veiksmīgi atgriezties atpakaļ uz Zemes.

Noslēgumā skolēniem bija iespēja noskatīties vienu no planetārija repertuāra 360 grādu filmām. Populārzinātnisko filmu “Sapnis par lidošanu” skolēni noskatījās ar lielu interesi.

Paldies klases audzinātājām Ingai Blumfeldei un Santai Mežvēverei!

Pasākumu izvērtēja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Lipiņa

Nodarbības paplašina bērnu redzeslauku un dod jaunas prasmes

19.05 Jumpravas vidusskolas un 24.05. Lēdmanes pamatskolas 5.-6. klašu skolēni devās uz interešu izglītības centru ''Lielvārdi''. Skolēni piedalījās 2 nodarbībās -3D modelēšanā un elektrotehnisko shēmu sastādīšanā. Nodarbības paplašināja bērnu redzeslauku un deva jaunas prasmes, kas nepieciešamas mūsdienu profesijās. Skolotājs Jānis Lūsis aicināja bērnus piedalīties ''Lielvārda'' pulciņos jaunajā mācību gadā un vadīja nodarbību elektronikā. Savukārt skolotājs Edgars Gribusts apmācīja skolēnus 3D modelēšanas pamatos, parādot tās daudzveidīgās iespējas. Bērni atzina, ka daudzko viņi redzēja un dzirdēja pirmo reizi, piemēram, kas ir rezistors un kā darbojas 3D printeris. Laiks nodarbībās pagāja nemanot.

Jebkuršs mērķis ir sasniedzams, plānojot un virzot savu darbību

28.04. Jumpravas vsk.  un Lēdmanes pamatskolas pamatskolas skolēniem notika karjeras attīstības atbalsta pasākums ''Mērķa noteikšana - kā atrast savu nākotnes aicinājumu?''. Pasākuma pirmajā daļā dalībnieku noklausījās karjeras konsultantes lekciju par dažādām izglītības iespējām un to, kādas ir prasības un izaicinājumi, izvēloties nākamās vidējās vai profesionālās mācību iestādes.

Pasākuma otrā daļa bija praktiska meistardarbnīca, kurā skolēni veidoja savas mērķu kartes. Meistardarbnīcu vadīja biedrības ''Jauniešu akadēmija ''Pacelt pasauli'''' lektore un trenere ar 17 gadu pieredzi Dace Briede -Zālīte. Skolēni, vērtējot pasākumu, atzina, ka guvuši daudz derīgas informācijas un sapratuši kā, pārvarot savu negribēšanu, jebkuršs mērķis ir sasniedzams, plānojot un virzot savu darbību.

Profesija - policists

  

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Lielvārdes pamatskolas 4. klases skolēni devās uz Ogres policijas nodaļu. Tur notika nodarbība ,,Profesija- policists’’

Sabiedriskā transporta biļetes maršrutā Lielvārde - Ogre- Lielvārde tika finansētas projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Nepilngadīgo lietu inspektore L. Grīnberga pastāstīja par policista profesiju- kur un cik ilgi jāmācās. Kopā ar skolēniem izrunāja drošības noteikumus uz ielas; kā pareizi jārīkojas dažādās dzīves situācijās. Vislabāk skolēniem patika pašiem ietērpties bruņu vestēs, uzlikt roku dzelžus, apskatīties mašīnas ar ieslēgtām sirēnām.

Nodarbība policijas nodaļā bija izzinoša, interesanta, atbilstoša noteiktam vecumposmam.

Paldies Ogres policijas nodaļai par sadarbību! Paldies klases audzinātājai Rudītei Kažociņai!

Pasākumu izvērtēja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Lipiņa

Kāpēc izvēlēties friziera profesiju?

10.05.2017. Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Lielvārdes pamatskolā 5.-8. klašu skolēniem notika praktiskas nodarbības ,,Kāpēc izvēlēties friziera profesiju?’’  

Karjeras pasākums tika  finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros .

Šīs nodarbības vadīja friziere Vēsma Zlidne. Skolēniem tika doti derīgi padomi, kā izvēlēties nākotnes profesiju. Piemēram, labāk izvēlēties sirdsdarbiņu- darīt darbu, kas patīk; nevajag izvēlēties darbu tikai naudas dēļ; nebaidīties kļūdīties u.c.

Nodarbības bija interesantas, aizraujošas. It sevišķi 7., 8. klašu skolēniem, jo viņi jau piedomā pie sava stila, grib labi izskatīties.

Paldies frizierītei Vēsmai!

Informāciju sagatavoja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Lipiņa.

28.04.2017. Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  Lielvārdes pamatskolas 2. a un 2. b klases skolēni ar vilcienu devās uz Nacionālo Botānisko dārzu Salaspilī.  

Karjeras pasākums tika finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Sākumskolas bērni piedalījās interaktīvā nodarbībā ,, Esi dabas pētnieks’’. Nodarbības laikā skolēni attīstīja  pētnieciskās prasmes un noskaidroja to pielietojumu pētnieka/ zinātnieka darbā.

Pasākums izdevās lieliski. Bērniem bija interesanti pētīt augus, noskaidrot to pielietojumu cilvēka dzīvē.

Paldies abām klases audzinātājām Andai un Aigai, vecākiem, kuri kopā ar bērniem piedalījās nodarbībā.

Informāciju sagatavoja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultante Inta Lipiņa.

(Skat. foto zem tabulas)

22. aprīlī Lielvārdes novada jaunieši iepazinās ar bārmeņa profesiju un vēroja aizraujošu šovu

Kultūras nama "Lielvārde" lielajā zālē notika pirmais karjeras izglītības atbalsta pasākums Lielvārdes novada jauniešiem. Tas ir Eiropas savienības finansēts projekts, kura laikā skolēni tiks iepazīstināti ar dažādām profesijām.

Šoreiz jauniešus ar bārmeņa profesiju iepazīstināja un aizraujošo "Biezpiena un rozīnes" šovu demonstrēja Latvijā pazīstami bārmeņi Ivars Rutkovskis un Mārtiņš Rozenvalds.

Lielvārdes jauniešiem piepulcējās arī 26 Jumpravas vidusskolas skolēni un skolotāja-karjeras konsultante Ina Mārcēna. Kā saka I.Mārcēna: "Pateikt, ka bija interesanti, nozīmē pateikt ārkārtīgi maz, labāk, lai ''runā''skolēnu atsauksmes"

1) nebiju domājis, ka bārmenim tik daudz jāprot un jāmāk arī sarunāties ar dažādiem cilvēkiem,

2) katrā darbā ir iespējama izaugsme, ir vērts censties ko sasniegt,

3) jādara tas, kas tiešām patīk, tad arī būs rezultāti,

4) dzīves pieredzes stāsti bija aizraujoši,

5) tādu bārmeņu šovu nebiju redzējis,

6) pasākums izdevies, nenožēloju ,ka atbraucu!

Uzņēmēju nedēļas ietvaros tas bija pirmais centralizētais karjeras attīstības atbalsta pasākums novada skolām. Jumpravas vsk. un Lēdmanes pamatskolas pedagogs - karjeras konsultants Ina Mārcēna.

 X