Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lielvārdes novadā 2012. gada aprīlī ir nodibināta
Lielvārdes novada Jauniešu dome (turpmāk Jauniešu dome). Novada aktīvākie jaunieši  pulcējas Lielvārdes novada jauniešu informācijas punkta telpās, lai apspriestu sev un savam novadam aktuālus jautājumus.

Jauniešu domes valdes sastāvs:

 • Vadītājs: Lāsma Ločmele,26267633, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Vadītāja vietnieks: Diāna Buraka;
 • Protokolists: Madara Murāne;
 • Sabiedrisko attiecību koordinators: Elizabete Jonikāne;
 • Kultūras jautājumu koordinators: Amanda;
 • Sporta un veselības jautājumu koordinators: Sindija Ekmane;
 • Izglītības jautājumu koordinators: Liāna Pošeiko;
 • Attīstības un sadarbības jautājumu koordinators: Roberta Zelča


Viens no pirmajiem jauniešu organizētajiem pasākumiem 2012. gadā bija jauniešu vakars, kura laikā tika rādīta teātra izrāde un īsfilma. Līdz šim Jauniešu dome ir organizējusi dažādus pasākumus ne tikai jauniešiem, bet arī citiem novada iedzīvotājiem, kā arī regulāri Jauniešu domes dalībnieki sadarbojas un piedalās apmācībās ar citu novadu jauniešiem.

2014. gadā Jauniešu domes nozīmīgākie pasākumi bija:

 • Filmu vakari;
 • Tikšanās un diskusijas ar novada deputātiem februārī un oktobrī;
 • Akcija "Zemes stunda" martā;
 • Pieredzes apmaiņas braucieni uz Talsiem un Gulbeni;
 • Iesaistīšanās Lielvārdes novada svētku organizēšanā;
 • Regulāra sadarbība ar Lielvārdes Attīstības fondu, organizējot labdarības akcijas novada iedzīvotājiem;
 • Regulāra iesaistīšanās brīvprātīga darba aktivitātēs.

2015. gada Jauniešu domes realizētie pasākumi:

 • Filmu vakari;
 • Apmācības novada jauniešiem par sociālo tīklu lietošanu;
 • Sadraudzības pasākums  februārī ar Ķeguma, Ogres, Ikšķiles, Salaspils un Valmieras novada jauniešiem;
 • Akcija "Zemes stunda" martā;
 • Iesaistīšanās Lielvārdes novada svētku organizēšanā, organizējot "Nakc oriententerēšanos";
 • Lielvārdes novada Jauniešu diena;
 • Diskusija "Kafija ar politiķiem" septembrī;
 • "Nakts bie-biedējošā trase"
 • Regulāra sadarbība ar Lielvārdes Attīstības fondu, organizējot labdarības akcijas novada iedzīvotājiem;
 • Regulāra iesaistīšanās brīvprātīga darba aktivitātēs.

2016.gada Jauniešu domes realizētie pasākumi:

 • Diskusija "Kafija ar politiķiem" Jumpravā
 • Pirmais Jauniešu forums
 • Iesaistīšanās Lielvārdes novada svētku organizēšanā, organizējot "Nakc oriententerēšanos";
 • Akcija "Zemes stunda" martā;
 • "Nakts bie-biedējošā trase" Jumpravā
 • "100 g iedvesmas" vakari 
 • Regulāra sadarbība ar Lielvārdes Attīstības fondu, organizējot labdarības akcijas novada senioriem;
 • Filmu vakari/galda spēļu vakari
 • Lielvārdes novada Jauniešu diena
 • Starppnovadu apmācības
 • Projekts "Vecie un jaunie"

Lielvārdes novada Jauniešu domes biedri aicina arī citus jauniešus pievienoties, lai kopā pilnveidotu gan mūsu novadu, gan pašiem sevi.

Lai pieteiktos, jāuzraksta epasta vēstule uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai jāatnāk uz kādu no jauniešu domes sanāksmēm.

Jauniešu domes sanāksmes notiek Lielvārdes novada Jauniešu informācijas punktā, Raiņa ielā 22, 2.st., Lielvārdē, katru pirmdienu 19.00.

Jauniešu domes aktualitātēm var sekot līdzi www.twitter.com/lielvardesjd, www.instagram.com/lielvardesjd vai www.draugiem.lv/lielvardesjd

Lielvārdes novada Jauniešu domes NOLIKUMS .

 
 X