Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
IzsludinātsCenu aptaujaIesniegšanas termiņš
7.11.2018 Būvprojekta “Raiņa ielas daudzdzīvokļu māju kvartāla un Laimas ielas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Lielvārdē” ekspertīze 12.11.2018
31.10.2018 Zāles pļāvējs, stumjamais 8.11.2018
31.10.2018 Traktoriņš zāliena kopšanas darbiem 8.11.2018
31.10.2018 Traktoriņš zāliena kopšanas darbiem 8.11.2018
31.10.2018 Veļas mazgāšana ( 1kg taisnās veļas mazgāšanas izmaksas) 8.11.2018
30.10.2018 Lielvārdes novada administrācijas un pašvaldības iestāžu funkciju audits 6.11.2018
22.10.2018 Uztura skolas nodarbību organizēšana Lielvārdes novadā ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā” ietvaros 30.10.2018
18.10.2018 Semināra telpu, semināra aprīkojuma, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai Lielvārdes novada pašvaldības īstenotā Erasmus+ Strukturētā dialoga - Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās- projektā “Kopā varam labāk” Nr. 2018- 25.10.2018
16.10.2018 Mūzikas terapijas nodarbības pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem Lielvārdes novadā. “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” (SAM 9.2.2.) 22.10.2018
16.10.2018 Mūzikas terapijas nodarbības bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Lielvārdes novadā. “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” (SAM 9.2.2.) 22.10.2018
16.10.2018 Montesori nodarbības bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Lielvārdes novadā. “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” (SAM 9.2.2.) 22.10.2018
16.10.2018 Ergoterapeita konsultācijas pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem Lielvārdes novadā. SAM 9.2.2. “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” 22.10.2018
1.10.2018 “Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu inventarizācijai Lielvārdes pilsētā” 8.10.2018
28.09.2018 Bērnu emocionālās audzināšanas cikls Lielvārdes novadā ESF projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā" ietvaros 5.10.2018
28.09.2018 Tirgus izpēte (cenu aptauja) ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai Lielvārdes novada pašvaldības īstenotā Erasmus+ Strukturētā dialoga - Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās- projekts “Kopā varam labāk” Nr. 2018-2-LV02-KA347-002172 4.10.2018
27.09.2018 Bērnu un jauniešu dienas nometne Lielvārdes novadā ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā” ietvaros.Projekta numurs 9.2.4.2/16/I081 2.10.2018
25.09.2018 ,,Pagalma aprīkojuma labošanas darbi” 26.09.2018
17.09.2018 Gājēju pārejas izgaismošana Ausekļa ielā, Lielvārdē, pretī dzelzceļa stacijai 19.09.2018
12.09.2018 Autobusa pakalpojumi kopā ar šoferi 14.09.2018
7.09.2018 Bērnu un jauniešu dienas nometne Lielvārdes novadā ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā” ietvaros.Projekta numurs 9.2.4.2/16/I081 26.09.2018
6.09.2018 Daudzfunkcionālās iekārtas (kopētāja) noma un servisa apkalpošana Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola 12.09.2018
5.09.2018 Atzinuma sagatavošana par VPII “Zvaniņš” un VPII “Pūt Vējiņi” veikto siltināšanas darbu efektivitāti un pasākumu plāna izstrāde CO2 emisijas samazinājuma sasniegšanai 7.09.2018
5.09.2018 Trīs koka skulptūru atjaunošana Lielvārdes parkā, Vaidelots, Saules zīme, Pērkona zīmes 10.09.2018
3.09.2018 Ūdenssaimniecības attīstība Lielvārdes novada Jumpravas pagasta Jumpravas ciemā dzelzceļa Rīga- Krustpils kreisajā pusē 10.09.2018
3.09.2018 “Pagastmāja” ieejas mezgla izbūve (Lēdmanē) 6.09.2018
29.08.2018 Lielvārdes pilsētas ielu apgaismojuma uzturēšana 3.09.2018
16.08.2018 Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas atjaunošana Jumpravā 20.08.2018
8.08.2018 “Jaunšinkas” jumta seguma nomaiņa (Lēdmanē). 13.08.2018
1.08.2018 Elektrisko vārīšanas katlu 8.08.2018
20.07.2018 Ēdināšana, pateicības pasākumā par godu XXVI Vispārējiem latvijas dziesmu un XVI Deju svētkiem 24.07.2018
20.07.2018 Būvprojekta “Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas sporta laukuma pārbūve” autoruzraudzība 23.07.2018
20.07.2018 Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu remonta darbi (būvdarbi) 16.08.2018
18.07.2018 Iekšējo ugunsdrošības ūdensvada, sprinkleru / dendžeru sistēmas remonts 20.07.2018
17.07.2018 Ceriņu ielas apgaismojuma pārbūves darbi Jumpravas pagastā Lielvārdes novadā 20.07.2018
11.07.2018 Krapes ielas Jumpravas pagastā Lielvārdes novadā ceļa seguma atjaunošanas darbi darbi. 13.07.2018
10.07.2018 Būvuzraudzībai būvdarbu līgumā “Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas sporta laukuma pārbūve 13.07.2018
10.07.2018 Senioru dienas nometne Lielvārdes novadā ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā” ietvaros 23.07.2018
5.07.2018 Iemesls VPII ,,Zvaniņš’ iekšpagalma celiņu pārbūve 10.07.2018
27.06.2018 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Skolas ielas pārbūvei, posmā no Raiņa ielas līdz Bērzu ielai, Lielvārdē 6.07.2018
26.06.2018 Telpu uzkopšanas līdzekļi 29.06.2018
26.06.2018 Radiatoru maiņa pašvaldības dzīvoklī Nr.52 Avotu ielā 10, Lielvārdē 28.06.2018
21.06.2018 Meliorācijas sistēmas atjaunošanas darbi Lauku ielas un Avotu ielas novadgrāvju sistēmās, Lielvārdē 29.06.2018
21.06.2018 Apgaismojuma izbūve Rembates parkā, Lielvārdē 26.06.2018
20.06.2018 Bērnu un jauniešu vasaras dienas nometne Lielvārdes novadā ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā” ietvaros. (Projekta numurs 9.2.4.2/16/I081 ) 25.06.2018
20.06.2018 Darba vides risku novērtējums 26.06.2018
19.06.2018 Krēslu iegāde Lēdmanes pamatskolas ēdamzālei 22.06.2018
18.06.2018 Mēbeļu iegāde skolas vajadzībām 22.06.2018
18.06.2018 ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTA “LIELVĀRDES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2018.-2024.GADAM” IZSTRĀDE 21.06.2018
13.06.2018 Būvniecības ieceres dokumentācijas un tehniskā projekta izstrādei ““Lāčplēša” kapu kapličas pārbūve” 1.07.2018
12.06.2018 Fizisko aktivitāšu veicināšana Lielvārdes novadā ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā” ietvaros 20.06.2018
4.06.2018 Skaņu ,gaismas un skatuves tehniskais nodrošinājums 18.06.2018
4.06.2018 Lēdmanes pamatskolas vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes un būvdokumentācijas izstrāde 6.06.2018
1.06.2018 Lielvārdes novada administratīvās teritorijas videonovērošanas koncepcijas un noteikumu izstrāde 11.06.2018
31.05.2018 Par Lielvārdes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu, izmitināšanu izolatorā, bezsaimnieku kaķu sterilizāciju vai kastrāciju, eitanāziju, dzīvnieku līķu savākšanu un utilizāciju 15.06.2018
29.05.2018 Paskaidrojuma raksta un ieceres dokumentācijas izstrāde Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi”, autossāvvieta, Upes ielā 4.06.2018
29.05.2018 Tehniskā projekta un ieceres dokumentācijas izstrāde Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi”, autossāvvietai, Slimnīcas ielā 4.06.2018
28.05.2018 Datortehnikas iegāde Edgara Kauliņa Lielvārdes visdusskolas vajadzībām 1.06.2018
24.05.2018 Gājēju pāreju izgaismošana Rembates un Pumpura ielu krustojumā un Rembates un Ausekļa ielu krustojumā, Lielvārdē 1.06.2018
22.05.2018 Jumpravas doktorāta ēkas fasāžu vienkāršotās atjaunošanas būvdokumentācijas (būvprojekta) izstrāde 28.05.2018
21.05.2018 Jaunas apgaismojuma līnijas būvniecība Pieneņu ielā, Lielvārdē, Lielvārdes novadā 25.05.2018
21.05.2018 Jaunas apgaismojuma līnijas būvniecība Teiku ielā, Lielvārdē, Lielvārdes novadā 25.05.2018
21.05.2018 Jaunas apgaismojuma līnijas būvniecība Gundegu ielā, Lielvārdē, Lielvārdes novadā 25.05.2018
21.05.2018 Jaunas apgaismojuma līnijas būvniecība Andreja Pumpura ielā, Lielvārdē, Lielvārdes novadā 25.05.2018
21.05.2018 Jaunas apgaismojuma līnijas būvniecība Gunāra Priedes ielā, Lielvārdē, Lielvārdes novadā 25.05.2018
18.05.2018 Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas telpu remonts 22.05.2018
18.05.2018 Paskaidrojuma raksta un ieceres dokumentācijas izstrāde Pašvaldības ēkas, Raiņa ielā 5, Lielvārdē telpu vienkāršotai atjaunošanai 23.05.2018
15.05.2018 Lietusūdens kanalizācijas sistēmas atjaunošanas darbu projektēšana Raiņa ielas daudzdzīvokļu māju kvartālā un Laimas ielā, Lielvārdē 23.05.2018
14.05.2018 Fizisko aktivitāšu veicināšana Lielvārdes novadā ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā” ietvaros (treneri un nodarbību vadītāji) 21.05.2018
8.05.2018 Būvuzraudzība būvdarbu līgumā “Lielvārdes novada pašvaldības autoceļa Nr.3 “Pamati – Lejasplošas” Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā pārbūve.” 14.05.2018
24.04.2018 Grupiņas tualetes un virtuves remonts 3.05.2018
17.04.2018 Par pašvaldības zemes gabalu pirmreizējo kadastrālo uzmērīšanu 25.04.2018
12.04.2018 Fizioterapeita konsultācijas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Lielvārdes novadā 17.04.2018
12.04.2018 Fizioterapeita konsultācijas pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem 17.04.2018
9.04.2018 Pašvaldības ceļa Nr.7 ( Veides – Skrīveru pagrieziens ) Jumpravas pagastā Lielvārdes novadā ceļa uzturēšanas – atjaunošanas darbi. 15.04.2018
9.04.2018 Vizbuļu meža dabas taku izveide 27.04.2018
9.04.2018 Meliorācijas darbi VPII “Pūt vējiņi” teritorijā 13.04.2018
6.04.2018 Jauniešu mājas lapas dizaina izstrāde, programmēšana un uzturēšana 10.04.2018
5.04.2018 Bruģēšanas darbi Lāčplēša skvērā, E.Kauliņa alejā 5, Lielvārdē 10.04.2018
5.04.2018 Mēbeļu iegāde VPII "Zvaniņš" 10.04.2018
4.04.2018 2 (divu) standarta biotualešu noma Jumpravas pagasta Lielvārdes novadā. Nomas periods 1.05.2018.-30.09.2018. 10.04.2018
4.04.2018 Skolas fasādes remonts 6.04.2018
26.03.2018 Skolas fasādes remonts 29.03.2018
22.03.2018 Ielu ( Liepu, Ozolu un Skolas ) posmu apgaismojuma pārbūves darbi Jumpravas pagasta Lielvārdes novadā 28.03.2018
21.03.2018 Konvekcijas krāsns iegāde Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai 29.03.2018
21.03.2018 Transporta pakalpojumu nodrošināšana Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai 29.03.2018
16.03.2018 Par vides gidu apmācību organizēšanu Lielvārdes novada pašvaldībai LVAF finansētā projekta "Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju iesaiste velo un ūdenstūrisma maršrutu par godu Latvijas simtgadei izstrādē, kā arī vides izglītošanā" ietvaros 22.03.2018
14.03.2018 Krēslu iegāde Jumpravas vidusskolas aktu zālei 20.03.2018
13.03.2018 Tematiskā plānojuma „Lielvārdes pilsētas Lāčplēša apkaimes attīstības un apsaimniekošanas plāns” izstrāde 3.04.2018
7.03.2018 Autoservisa pakalpojumi pašvaldības un to iestāžu autotransportam pēc to nepieciešamības 13.03.2018
6.03.2018 Bērnu emocionālā audzināšana 13.03.2018
5.03.2018 Bīstamo koku zāģēšana Lielvārdes pilsētā 15.03.2018
5.03.2018 Koku vainagu veidošana 9.03.2018
4.03.2018 Krēslu iegāde Jumpravas vidusskolas aktu zālei 12.03.2018
4.03.2018 Lēdmanes un Lāčplēša kapu digitalizācija 9.03.2018
28.02.2018 Transporta pakalpojuma nodrošināšana Jumpravas vidusskolai 8.03.2018
27.02.2018 Mauriņa kopšanas traktora ar aprīkojumu iegāde 5.03.2018
26.02.2018 Sākotnējo un atlikušo krājumu aprēķins nekustamā īpašuma un atradnes robežās 28.02.2018
25.02.2018 Divu dzīvokļu (kopā 62.6 m2) kosmētiskais remonts Lēdmanē 1.03.2018
25.02.2018 Pagraba telpas griestu un elektroinstalācijas remonta darbi VPII ,,Zvaniņš’ 1.03.2018
25.02.2018 Interneta tiešraižu nodrošināšana un video relīžu sagatavošana Lielvārdes novada pašvaldībai 28.02.2018
20.02.2018 Transporta pakalpojumu nodrošināšana Jumpravas vidusskolai 26.02.2018
20.02.2018 Apsardzes sistēmas uzstādīšana 27.02.2018
20.02.2018 Ugunsdrošības sistēmas nomaiņa un uzlabošana 27.02.2018
19.02.2018 Pasažieru pārvadāšanas pakalpojums Lēdmanes tautas nama amatiermākslas kolektīviem 26.02.2018
19.02.2018 Koku inventarizācija Lielvārdes novada pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos „Lielvārdes pilskalns”, kadastra numurs 7433 002 0563, Edgara Kauliņa aleja 5, kadastra Nr. 7433 002 0576, Edgara Kauliņa aleja, kadastra numurs 7433 002 0727, Laimdota 23.02.2018
15.02.2018 Ābeļu vainagu veidošana zemes vienībās ar kad. Nr.74130020484, Nr.74130020495 un Nr.74130020487, Lielvārdē 20.02.2018
7.02.2018 Āra mūzikas instrumentu piegāde un uzstādīšana Mūzikas un mākslas dārzā Lielvārdē 12.02.2018
7.02.2018 1.daļa. Būvuzraudzība būvdarbu līgumā „Gājēju celiņu atjaunošana Rembates parkā. Labiekārtošanas projekta 2.kārta” ; 2. daļa. Būvuzraudzība būvdarbu līgumā “Mūzikas un mākslas dārzs Lielvārdē. Bruģēšana un labiekārtošana.” 12.02.2018 X