Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
LIETUVA.18.05.18.1

Laimīgu 2019. gadu!

Par 2018. gada notikumiem rakstīja RŪTA KOLUŽA.

MĀRA MEDEŅA fotoogrāfijas.

 Decembris

27.12.2018. Lielvārdes Kultūras centrā (zāle tiek gatavota remontam) aizritēja mūsu Ziemassvētku sarīkojums.

Īstu svētku noskaņu radīja Daces Jansones kapelas mūzikas skaņas (brīnišķīgs saksofons!). Sarīkojuma vadītāja Maija ar draudzīgu humoru apsveicināja klātesošos. Dace Jansone un Nora Ivanova izteica gandarījumu par senioru saimes aktivitātēm un novēlēja labu veselību.

Katram no desmit apaļo gadu jubilāriem Rūta veltīja atbilstīgus vārdus, Maija un vīri pasniedza ziedus un dāvanu – kalendāru. Laba vēlējumus izteica Sociālā dienesta vadītāja Inese Gelte un Dienas centra pārstāvis Andris.  Lādi ar saldumiem bija atsūtījis Lielvārdes Attīstības fonds. Goda Lielvārdiešus priecēja pašvaldības sarūpētās dāvanas. Ziedus saņēma LPB priekšsēdētāja Nora Ivanova, teātra "Paši", "Sidraboto gadu" un ansambļa "Lielvārdietes" vadītāji.

Iesaistījāmies Ilzes organizētajā viktorīnā par Latviju. Visi saņēmām balvas.

Mūziķiem spēlējot jubilāru izvēlētās dziesmas, katrs gaviļnieks tika iesaistīts dejā vai pastaigā visu klātesošo loka vidū. Līksmās dejās un dziesmās aizritēja visa pēcpusdiena.

Seniori ir pateicīgi Ziemassvētku rīkotājām – Maijai, Ilzei, Annai – un jo sevišķi Daces Jansones mūziķiem

 

                                                                       

19.12.2018. mūsu deju kolektīvs "Sidrabotie gadi" un dziesmu ansamblis "Lielvārdietes" ar Ziemassvētku programmu viesojās Rembates veco ļaužu pansionātā. Sarmītes Gaveikas lasītā dzeja mijās ar dejām un dziesmām. Klausītāji mūs uzņēma ar prieku un jutās aizkustināti. Visi kopā nodziedājām "Klusa nakts, svēta nakts".

Novembris 

30.11.2018. notika Lielvārdes Pensionāru biedrības kārtējā sanāksme, veltīta Latvijai.

Nora Ivanova nolasīja Guntara Rača dzejoli par Latviju un aicināja katru senioru izteikt savu vēlējumu dzimtajai zemītei. Lielvārdietes brīvprātīgā darba veicējas Edītes Graudiņas vadībā nodziedāja četras dziesmas. Ar lielu pacēlumu izskanēja sarežģītā Anitas Kārkliņas dziesma "Latvijai". Skaidrīte Tilaka norunāja Jāņa Jaunsudrabiņa "Piemini Latviju!" un sacīja siltus vārdus dzimtajai pusei, Tālivaldis Birznieks – Rūdolfa Blaumaņa "Tālavas taurētāju". Visi vēlēja saules mūžu Latvijai, izteica vēlējumus būt draudzīgiem, nekašķēties, katram padarīt kādu labu darbu, kaut vai sakopt savu apkārtni, audzināt jauno paaudzi tā, lai nebrauktu prom no Latvijas, apzināties, ka dzīvojam skaistā zemē, kur nav lielu dabas katastrofu, kur ir visi četri gadalaiki. Un  mūsu vecmāmiņas par tādu dzīvi kā tagad varēja tikai sapņot…

Seniori mielojās ar pašgatavotiem gardumiem, atcerējās tautasdziesmas un minēja mīklas.Visi jutās vienoti un savai zemei vajadzīgi.

16.11.2018.  Skaidrīte Tilaka saņēma apbalvojumu  GODA LIELVĀRDIETE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Mūsu teātris "Paši" piedalījās Ogres apriņķa amatierteātru skatē:

27.10.2018 Jumpravā ar izrādi "Kapusvētku PR", saņemts II pakāpes diploms. Mihails Naglis apbalvots par mācītāja lomu.

28.10.2018. Lielvārdē ar izrādi "Tīreļpurvs", saņemts I pakāpes diploms. Mihails Naglis apbalvots par Granta lomu. Iestudējumas izvirzīts uz reģionālo skati.

 Notika vēl šādas viesizrādes:                                                                 

02.11. 2018. Pļaviņās,

10.11.2018.  Birzgalē,

11.11. 2018. Tīnūžos,

11.11. plkst. 19.00 Lielvārdes Kultūras centrā.

 

Oktobris

 13.10.2018. mūsu delegācija sveica Amatas Pensionāru biedrību piecu gadu jubilejā un piedalījās svinībās.

Septembris

29.09.2018.

Saņēmām ielūgumu no Birzgales pensionāru biedrības „Viršu laiks” uz draugu pasākumu „Rudenīgās noskaņās” 29. septembrī. Katras ielūgtās biedrības delegācija sniedza kādu nenopietnu priekšnesumu. Lielvārdieši parādīja Senioru teātra „PAŠI” izrādes „Kapusvētku PR” fragmentu ar jestrajām kapu komitejas dāmām un „pazīmēšanos” TV korespondentam. Birzgales biedrība ir ļoti jauna, tādēļ, kā varam, atbalstām viņus un priecājamies par Birzgales senioru rosīgo darbošanos.

27.09.2018. mūsu teātris "Paši" saskaņā ar A/S "Latvijas meži" atbalstīto projektu viesojās Bauskas Kultūras centrā ar izrādi "Kapusvētki PR" (Aivas Birbeles luga).

Rīta pusē aktieri apmeklēja Bauskas pili. Mūsējos priecēja pils direktora Jāņa Skaņa atsaucība un maksas atlaide, kā arī erudītais un interesantais gides stāstījums. Emocionālu lādiņu sniedza arī Mēmeles un Mūsas tecējums un sakoptā pils apkārtne.

Tāpēc ar lielu pacēlumu teātra aktieri varēja sniegt labdarības izrādi. Patīkami bija just pilno zāli un pensionēto Bauskas novadnieku, kas reizē atzīmēja arī Starptautisko Senioru dienu, atsaucību.

 

Augusts

26. augustā Lielvārdietes dziedāja Dzidras Bļodones 90 gadu jubilejas sarīkojumā.

 22., 23. un 24. augustā Lielvārdes novada seniori aizvadīja sieviešu biedrības "Iespēja" organizētajā nometnē "Vesels un laimīgs" tiešā Ilzes Stepiņas vadībā. "Tik zināšanām un emocijām bagātas dienas mēs pieredzējām pirmo reizi mūžā!" vienprātīgi secināja seniori.

 Pirmajā dienā Lielvārdes Dienas aprūpes centrā kardioloģe un ģimenes ārste Anita Baika mūs mācīja, kā uzturēt labu sirds veselību. Mēs bijām lepni, jo Anita mūsu pašu E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolas bijusī audzēkne.

 

Kopā ar psiholoģi Ainu Poišu spriedām par mūžizglītību un sabiedrisko aktivitāšu lomu mūsu gados.

 

Otrā un trešā diena aizritēja Zilā krusta iekārtotajā atpūtas nometnē Lēdmanē. Ar prieku izbaudījām Latvijas dabas skaistumu.

 

Pastaigā kopā ar erudīto Viju Eniņu mācījāmies pazīt dabas dāsnumu un noderīgos ārstniecības augus.

 

Fizioterapeite Agita Zariņa mācīja mūs izprast savu ķermeni un veselīgi vingrot, bet vakarā dziedājām akordeonista Marijana vadībā.

 

Trešajā dienā Vineta Grīvza ar biodejas palīdzību mudināja mūs atraisīties, izprast sevi un citus.

 

Mākslas terapeite Linda Zunda aicināja mūs izteikt savus priekus un vēlmes ar zīmējumu vai aplikāciju palīdzību. Tavu brīnumu! Izrādījās, ka visi protam to darīt, un, galvenais, protam atraisīties un savus pārdzīvojumus ietērpt vārdos. Iemācījāmies pat apgleznot krūzīti, kura tagad liecinās par garīgi bagātajiem brīžiem nometnē.

 

Māsa Nona izvadīja mūs pa baskāju taku. Rūdījām pēdas, iepazinām trušu valstību.

Kopumā var teikt: paldies visiem brīnišķīgajiem lektoriem un nodarbību vadītājiem, paldies organizatorēm Miraldai Rangai un it sevišķi Ilzei Stepiņai par šīm trim neaizmirstajām dienām!

 

  17.08.2018. teātris "Paši" viesojās ar izrādi "Kapusvētku PR" Amatas kultūras centrā.

Pa ceļam aktieri krāja emocijas dāliju dārzā.

03.09.2018. "Sidraboto gadu" sezonas noslēguma balle. Gaidas dārzā.

Jūlijs

28.07.2018. "Lielvārdietes"  dziedāja Gunāra Priedes krēsla atklāšanas svinībās.

21.07.2018.  "Sidrabotie gadi" un "Lielvārdietes" sniedza koncertu Otaņķos.

18.07.2018. notika ekskursija uz Preiļiem un Aglonu

Maršruts: Lielvārde – Preiļu leļļu galerija – A/S Preiļu siers ar trīs veidu siera degustāciju – Preiļu vīngliemežu audzētava –  Svētavots pie Aglonas bazilikas – Karaļkalns – Lielvārde.

 

Jūnijs

  21.06.2018.  Dienas centrā Jāņu ielīgošana. Piedalījās visi mūsu amatiermākslas kolektīvi.  Ciemos atbrauca Skrīveru Dienas centra darbinieki un pansionāta iemītnieki. Dziedājām, dejojām,  teātris "Paši" rādīja fragmentus no komēdijas "Kapusvētku PR". Mielojāmies ar bukstiņbiezputru.

 08.06.2018. teātra "Paši" viesizrāde "Kapusvētku PR" Preiļos.

             Stāsta Nora Ivanova.

            Nodevām Preiļu novada pašvaldības vadītājai Marutai Plivdai, novadpētniecības muzejam, kultūras centram un Preiļu novada Pensionāru biedrības vadītājai Irēnai Timošenko sveicienus no Lielvārdes pašvaldības un mūsu biedrības. Priecājāmies, ka Preiļos tiek godinātas novadnieces, arī mūsu izrādes brīnišķīgās aktrises Anastasijas Neretnieces vārds un devums Latvijai.

Preilēnieši noskatījās Aivas Birbeles lugas „Kapusvētku PR” jeb „ironisko stāstu par latvieti kapos ar detektīva elementiem” izrādi mūsu talantīgās režisores Skaidrītes Tilakas redzējumā un mūsu mākslinieces Ilzes Kloviņas skaisto gleznojumu burvībā. Mūsu teātris tika slavēts un apbrīnots, daudzi skatītāji, prom ejot, izteicās, ka izrāde ļoti patikusi, jo tas bijis īstais, labais un saprotamais latviski tradicionālais teātris atšķirībā no daudzām mūsdienās rādītām necieņā un visatļautībā samurgotām izrādēm. Jo tālāk no Rīgas, jo cilvēkiem tīrāka saprašana.

Mūsu labdarības viesizrāde Preiļos bija iespējama, pateicoties SIA „Latvijas Valsts meži” sociālās palīdzības programmas projekta atbalsta senioriem ietvaros, ko administrē fonds „Ziedot.lv”. Šīs vasaras senioru amatiermākslas labdarības viesizbraukumi turpināsies līdz septembra beigām.

Ceļā uz Preiļielm aktieri apciemoja sava kolektīva dalībnieku Romualdu.

Iznāca iegriezties arī Leļļu muzejā.

Preiļi atbraucējus sagaidīja ar ziediem.

Jā, tas ir Preiļu kultūras centrs, kur notiks izrāde.

Un tad jau "Kapusvētku PR" rit pilnā sparā.

Aktieri paši atzīst, ka šī bija viena no veiksmīgākajām izrādēm.

  Maijs

 18. un 19.05.2018. devāmies ekskursijā uz Lietuvu.

Esam pie skaistās Trakai pils – senā Lietuvas dižkunga Vitauta rezidences.

Vingrinājāmies lietuviešu nacionālā garduma šakoti cepšanā. Paši to arī nogaršojām.

 

Būt Lietuvā un neaplūkot Čurļoņa gleznas – tas būtu neiedomājami.

 

Patīkamu pārsteigumu sagādāja koktēlnieka A. Česnuļa koka skulptūru parks.

 

Birštonas pilsētiņā daudz uzzinājām par minerālūdens dziednieciskajām īpašībām.

 

Arī mēs izmēģinājām Kneipa terapiju.

 

 19.05.2018. "Sidrabotie gadi" viesojās Jēkabpilī. Senioru deju kolektīvs "Daugavietes" bija uzaicinājis mūsu dejotājus uz savu "Ziedu balli".

Sadancis notika laukumā pie Jēkabpils kultūras nama.

Uzstājās seši draugu senioru deju kolektīvi.

Dejo Jēkabpils "Daugavietes".

Jā, tie ir mūsējie - seši pāri no "Sidrabotajiem gadiem".

Visiem patika līnijdeju priekšnesums.

"Sidrabotie gadi" teica paldies "Daugavietēm" un nodeva sveicienus citu senioru deju kolektīvu vadītājiem.

 

04.05.2018. mūsu teātris "Paši" un biedrības valdes locekļi viesojās pie saviem draugiem senioriem Gulbenē. Tas bija ielūgums uz Gulbenes novada Baltā galdauta svētkiem.

OOO

Gulbenes plašajā kultūras namā svētku noskaņa. Lielās zāles vidū garš galds, ar baltu galdautu klāts un ziedošiem ķiršu zariem rotāts. 

Apmeklētāju priekšā nostājas pašdarinātos savu pagastu tautastērpos ģērbtas rokdarbnieces. Pland brunči, viz vainagi un saktas. Un tad jau viņas nāk ar pīrāgu un smalkmaizīšu šķīvjiem un klāj mielasta galdu. Viņām labi palīgi – sākumskolas audzēkņi, kas simbolizē tradīcijas turpinājumu.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs atceras savu 1990. gada 4. maija dienu ar ilgām un ticību brīvai Latvijai. Mecenāts ekonomikas zinātnes doktors Edvīns Samulis saka paldies savām skolotājām, kas iesējušas viņa dvēselē brīvas Latvijas ideālu. Dzied senioru ansambļi – sievas un vīri. Spēlē pūtēju orķestris.

Veras priekškars, un Lielvārdes Pensionāru biedrības teātris "Paši" rāda, kā domas par Latvijas atbrīvošanu ieskanas jau Pirmā pasaules kara laikā Mārtiņa Zīverta lugā "Tīreļpurvs". Zāle absolūtā klusumā seko līdzi Granta (Mihails Naglis) dvēseles cīņai, kas ir pati svarīgākā kauja. Grants atsakās no personiskās laimes un ziedo savu dzīvību, lai viņa sieva Inga (Maruta Saulīte) un praporščiks (Juris Kaspars) nogādātu svarīgas ziņas armijas daļai, kas cīnās pret vācu karapulkiem.

Aktieru aizrautība un emocionālais tēlojums izraisa pat asaras skatītāju acīs. Režisore Skaidrīte Tilaka var būt gandarīta par savu un aktieru – triju senioru – kopdarbu. "Izrāde tik labi sasaucas ar mūsu šīsdienas noskaņojumu," spriež gulbenieši sarunās pie balti klātā galda.

Lielvārdes Pensionāru biedrības valdes locekļi ir pateicīgi Gulbenes vēstures zinātājam Jānim Medniekam, kurš izvadāja viņus pa labiekārtoto pilsētas centru un iepazīstināja ar novada izcilo personību Goda grāmatu. Lielvārdieši priecājās par stilizēto gulbju strūklaku un trīspadsmit dažādiem soliņiem, ko savam novada centram dāvinājis katrs pagasts.

Baltā galdauta svētki Latvijā iesakņojas. Lielvārdes seniori ir lepni, ka arī viņi devuši savu daļu svētku noskaņas radīšanā.

 

Aprīlis

28.04.2018. plkst. 14.00 kultūras namā "Lielvārde" mūsu teātra "Paši" " pirmizrāde – Aivas Birbeles lugas

"Kapusvētki – PR" iestudējums.

Aktieri spēlēja atraisīti. Ar smaidu varēja vērot pārmērīgi aktīvo kapusvētku komitejas trijotni (Asja, Maija, Ilze). Savam amatam atbilstīgi un cilvēcīgi simpātiski darbojās zemessargs (Vitauts). Spilgtu dzērājpuisi – enerģiskās šašliku tirgotājas (Marija) dzīvesdraugu – rādīja Tālivaldis, visiem spēkiem meklēdams meitai vīru. Mihails mācītāju spēlēja atturīgi – tas tiešām bija cienījams vīrs, kaut arī ar cilvēciskām vājībām. Izrādē nebija samākslotības un pārspīlējumu. Labi vidi raksturoja Ilzes zīmētās dekorācijas: kapliča un priedes.

 izdevies izveidot saliedētu aktieru ansambli un labu Latvijas simtgadei veltītu izrādi ar smaidu par cilvēku rakstura trūkumiem.

 

Marts

23.03.2018. Dienas Centrā  notika kārtējā mūsu biedrības sanāksme. Asja Neretniece pastāstīja par leģionāru gaitām, savu brāli, ka bija ierauts šajos notikumos, un par savu braucienu uz Lesteni. Rūta Koluža nolasīja divus dzejoļus no Jāņa Petera jaunākā dzejoļu krājuma "Rudenskura spogulī" un pastāstīja  satīrisku tēlojumu par znota uzvedību ģimenē. Priekšsēdētāja Nora Ivanova iepazīstināja ar turpmākajiem pasākumiem. Klātesošie izspēlēja intelektuālu spēli.

 

 

18.03.2018. teātra festivāla laikā, atzīmējot Gunāra Priedes 90. dzimšanas dienu, senioru ansamblis “Lielvārdietes” dziedāja dziesmas no dramaturga lugām.

 

17.03.2018. teātru festivāla “Pie mums martā” ietvaros LPB teātra “Paši” M. Zīverta lugas “Tīreļpurvs” iestudējuma pirmizrāde. Režisore Skaidrīte Tilaka. . To izspēlēja trīs aktieri: Mihails Naglis – kapteinis Grants, Maruta Saulīte – Inga, Juris Kaspars – Praporščiks.

 Izrādes iestudēšanas procesā režisore Skaidrīte Tilaka konsultējusies Rīgā Kara muzejā, Ziemassvētku kauju muzejā. Kultūras mantojuma centrs „Tīnūžu muiža” izpalīdzējis ar kostīmiem un rekvizītiem. Komponists Leons Amoliņš šai izrādei radījis mūziku, aranžējis Modris Krūmiņš. Izrādes māksliniece Ilze Kloviņa, Juris Kaspars un Mihails Naglis darbojušies kā skatuves meistari.

Izrāde aizved mūs Pirmā pasaules kara notikumos, pirms vēl Latvijas valsts bija izcīnīta. Karš sagrauj ne tikai valstis, tas plosa dvēseles, liek izcīnīt mokošas cīņas sevī un izdarīt smagas izvēles, spējot uzupurēties. Aktieri meistarīgi novada līdz skatītājam situācijas dramatismu – tas izpaužas gan kustībās, gan skarbā balsī izteiktajos vārdos. Atzinīgi vērtējams skaņu un gaismas noformējums, skatuves iekārtojums.

Izrādi atzinīgi novērtēja žūrijas komisija: kinorežisors Jānis Streičs, dramaturgs Jānis Jurkāns, režisore un scenogrāfe Taiga Kalvišķe.

 

09.03.2018. visi LPB biedri bija aicināti noskatīties mūsu teātra “Paši” Mārtiņa Zīverta lugas “Tīreļpurvs”  iestudējuma ģenerālmēģinājumu kultūras namā Skaidrītes Tilakas režijā. 17.03. būs pirmizrāde. Pagrabstāva zālīte bija pilna, bija atnākuši arī citi lielvārdieši. Iestudējums izsauca apmeklētājos dziļu saviļņojumu.

 03.03.2018. kultūras nams “Lielvārde” bija dziesmu pārpilns. Mūsu ansamblis “Lielvārdietes” (vadītāja Edīte Graudiņa) svinēja savu piecu gadu jubileju.

 

Ciemos bija sabraukuši senioru ansambļi no deviņiem novadiem:

Ķeguma “Kvēlziedi” (vadītājs Gunārs Jākobsons),

Birzgales “Viršu laiks” (vadītāja Inese Martinova),

Ikšķiles “Saulgrieži” (Vadītājs Jānis Rijnieks0,

Baldones “Dziedātprieks” (vadītājs Ingus Kokins),

Madlienas “Tik un tā” (vadītāja Pārsla Jēkabsone),

Aizkraukles “Maļinovij zvon” (vadītāja Natālija Juškeviča),

Siguldas “Saltavots” (vadītāja Ārija Aņēna),

Gulbenes “Latgalīte” (vadītāja Lūcija Hmeļevska),

 Nīcas “Sentiments” (vadītāja Ritma Kluce).

Sarīkojuma vadītāja Nora Ivanova īsi raksturoja katru ansambli un pieteica dziesmas. Rūta Koluža pastāstīja sīkāk par ansambļa “Lielvārdietes” tapšanu un darbību.

Katrs ansamblis dziedāja trīs dziesmas: par Latviju, par novadu, bet trešā bija brīvas izvēles dziesma. Katram ansamblim bija savs jaukums, bet visvairāk skatītāju simpātiju izpelnījās “Maļinovij zvon”, “Dziedātprieks” un “Tik un tā”.

Mūzikas speciālists Gunārs Jākobsons uzteica senioru dziedātprieku un varēšanu, Ja kāds gribēja kaut ko vairāk par sevi uzzināt, varēja griezties pie viņa starpbrīdi uz sarunu.

Kopkorī skaisti izskanēja Gunāra Jākobsona un Aivara Baloža diriģētā lielvārdietes Olgas Reikovskas dziesma “Vējš”.

Sirsnīgus vārdu par senioru iniciatīvu un dziedātprieku teica Lielvārdes pašvaldības vadītāja Santa Ločmele un viņas vietniece Vita Volonte. “Lielvārdietes” sirsnīgi sveica Olgas Reikovskas ģimenes locekļus un komponisti Anitu Kārkliņu, kuru dziesmas skanēja šodien.

Apsveikumi, draudzīgas sarunas un dziesmas turpinājās pie tējas galda vakara otrajā daļā, kuru interesanti vadīja Sarmīte Gaveika.

Paldies pašvaldībai, kas atbalstīja Noras Ivanovas rakstīto projektu “Ar dziesmu karu pret vecuma varu”, lai svētki būtu ar draugiem un dziesmām bagāti un varētu iepriecināt koncerta apmeklētājus.

Februāris

 24.02.2018. kultūras namā “Lielvārde” mūsu deju grupa “Sidrabotie gadi” svinēja savu devīto dzimšanas dienu. Pēcpusdienu vadīja Rūta Koluža un Ārija Paltere.. Pēc Rūtas stāstījuma par “Sidraboto gadu” gaitām atbraukušie draugu senioru kolektīvi – Baldones “Luste”, Ķeipenes “Veldze”, Jēkabpils “Daugavietes” – un mūsējie rādīja savas labākās dejas. Visus ļoti priecēja ķeipeniešu jauktais kolektīvs, kurš pastāv jau 27 gadus. Viņu “Kučieru polka” pārsteidza ar jauku horeogrāfiju un lielisku izpildījumu. "Lielvārdietes" kuplināja pasākumu ar četrām dziesmām.

Visi sirsnīgi sveica “Sidraboto gadu” vadītāju Āriju Priedīti gan kolektīva, gan viņas dzimšanas dienā.

 

 

 

16.02.2018. Dienas centrā visi bija aicināti uz Gunāram Priedem veltītu pasākumu. Asja Neretniece komentēja viņas, Dzidras Bļodones un Dagmāras Sprūdžas sagatavoto foto un teksta materiālu par dramaturgu un “Normunda meitenes” izrādēm.“Lielvārdietes” palīdzēja klausītājiem izdziedāt dziesmas no Gunāra Priedes lugām.

Janvāris

 26.01.2018. mūsu biedrības aizvadītā gada pārskata sapulce. Noklausījāmies revīzijas komisija

 priekšsēdētājas Velgas Gailītes ziņojumu, noskatījāmies Māra Medeņa sagatavoto vizuālo pasākumu hroniku, vērtējām biedrības darbu un atzinām to par labu esam. Priekšsēdētāja Nora Ivanova ieskicēja nākamos uzdevumus. Dzērām tēju un cienājāmies ar smalkmaizītēm.

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu