Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
IMG_9257.JPG
IMG_9193.JPG
IMG_9194.JPG
IMG_9196.JPG
IMG_9197.JPG
IMG_9198.JPG
IMG_9202.JPG
IMG_9203.JPG
IMG_9205.JPG
IMG_9207.JPG
IMG_9208.JPG
IMG_9211.JPG
IMG_9212.JPG
IMG_9214.JPG
IMG_9216.JPG
IMG_9218.JPG
IMG_9219.JPG
IMG_9220.JPG
IMG_9221.JPG
IMG_9222.JPG
IMG_9224.JPG
IMG_9225.JPG
IMG_9229.JPG
IMG_9230.JPG
IMG_9233.JPG
IMG_9234.JPG
IMG_9237.JPG
IMG_9238.JPG
IMG_9240.JPG
IMG_9242.JPG
IMG_9243.JPG
IMG_9246.JPG
IMG_9248.JPG
IMG_9251.JPG
IMG_9252.JPG
IMG_9253.JPG
IMG_9255.JPG
IMG_9257.JPG
IMG_9259.JPG
IMG_9260.JPG
IMG_9262.JPG
IMG_9267.JPG
IMG_9268.JPG
IMG_9269.JPG
IMG_9270.JPG
IMG_9276.JPG
IMG_9280.JPG
IMG_9284.JPG
IMG_9286.JPG
IMG_9293.JPG
IMG_9296.JPG
IMG_9299.JPG
IMG_9302.JPG
IMG_9305.JPG
IMG_9306.JPG
IMG_9316.JPG
IMG_9320.JPG
IMG_9323.JPG
IMG_9330.JPG
IMG_9335.JPG
IMG_9336.JPG
IMG_9340.JPG
IMG_9341.JPG
IMG_9342.JPG
IMG_9345.JPG
IMG_9347.JPG
IMG_9348.JPG
IMG_9349.JPG
IMG_9350.JPG
IMG_9351.JPG
IMG_9352.JPG
IMG_9359.JPG
IMG_9364.JPG
IMG_9366.JPG
IMG_9369.JPG
IMG_9372.JPG
IMG_9375.JPG
IMG_9376.JPG
IMG_9377.JPG
IMG_9381.JPG
IMG_9385.JPG
IMG_9387.JPG
IMG_9394.JPG

Starpnovadu ERASMUS +  Strukturētā dialoga projekta "Kopā varam labāk” otrajā aktivitātē 50 jaunieši gūst praktiskas zināšanas divu dienu apmācībās

 

            Lielvārdes novada pašvaldība kopā ar Ķeguma novada pašvaldību un Ogres novada Bērnu un jauniešu centru kopš 2018.gada septembra ir uzsākusi īstenot Erasmus+: Jaunatne darbībā Strukturētā dialoga projektu “Kopā varam labāk” (Nr.2018-2-LV02-KA347-002172). Strukturētais dialogs ir veids, kā neformālā veidā jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem diskutēt par jauniešu līdzdalību, par iespējām un sadarbību, iegūstot rezultātus, kas ir būtiski jaunatnes politikas tālākā veidošanā un katra jaunieša izpratnes veidošanā par aktīvu līdzdalību savas un citu jauniešu dzīves pozitīvā ietekmēšanā.

2018.gada 11.oktobrī notika projekta pirmā aktivitāte – A1 Strukturētā dialoga tikšanās Ogres novada Kultūras centrā, uz kuru bija ieradies kupls dalībnieku skaits – 80.  Kopīgās jauniešu un lēmumpieņemēju diskusijās un darba grupās tika izvirzīti 8 ilgtspējīgas sadarbības virzieni.

Otrā projekta aktivitāte norisinājās Ķeguma novadā, Rembates pagastā, viesu nama kompleksā “Dimantu kalns”, kur divas dienas (no 29.11. līdz 30.11.2018.) jaunieši aizvadīja intensīvas un radošas apmācības.  Kopā no Lielvārdes, Ķeguma un Ogres novadiem pulcējās 50 jaunieši, kā arī pašvaldības speciālisti un pārstāvji no novadu domēm. Apmācību programmas galvenais mērķis bija izvirzīt 4 grupu projektu idejas (izmantojot pirmajā aktivitātē jau izvirzītos 8 sadarbības virzienus), izveidot darba un domubiedru grupas, kas veidos kopīgus grupu projektiem, izstrādāt grupu projektu plānus un vienoties par nākošajiem soļiem, lai sagatavotos projekta īstenošanai dzīvē.  Paši jaunieši, piedaloties projekta aktivitātēs, vēlas nostiprināt sadarbību starp novadiem, rīkot kopīgus jauniešu pasākumus, izvirzīt kopīgus sadarbības mērķus, veicināt novadu attīstību, lai jaunieši nebrauktu prom.

Pirmajā apmācību dienā jaunieši, izmantojot neformālās aktivitātes un spēles, iepazinās, saliedējās, veica komandu uzdevumus ar mērķi sadarboties. Dienas turpinājumā nodarbību vadītāja Līga Siliņa iepazīstināja jauniešus ar līdzdalības veidiem un resursiem, ievirzīja projekta idejas tēmas izvēlē, ģenerējot idejas ar spēles palīdzību, kā arī ievadīja turpmākos soļus projekta plānošanā, prezentēšanā, realizācijā. 

Otrajā apmācību dienā  pārstāvji no  biedrības “Latvijas Debašu asociācija” jauniešus iepazīstināja ar debatēšanas mākslu, publisko runu un kritisko domāšanu, pašiem jauniešiem aktīvi darbojoties, tika izvirzīti labākie debatētāji, kas mini debašu konkursā saņēma arī gandarījuma balvas. Mācībās uzsvars tika likts uz praktiskām, dzīvē pielietojamām prasmēm. Jaunieši vingrinājās pielietot debatēšanas metodes. Otro dienas pusi jaunieši pavadīja radošuma veicināšanas aktivitātēs, izmantojot neformālās izglītības metodes.

Jaunieši projekta noslēgumā izvērtēs savas mācīšanās kompetences, izmantojot Youthpass sertifikātu, tāpēc ļoti nozīmīga bija katras dienas izvērtēšana un mācību rezultātu dokumentēšana.

Kā atzīst paši jaunieši, šīs apmācības bija ļoti vērtīgas, jo iemācījušies: radīt idejas, publiski runāt, izteikt viedokli, sadarboties grupās; kritiskā domāšana NAV kritizēšana, plānot projektu, debatēt, iepazīti jauni draugi no citiem novadiem un nodibināti kontakti.

Pēc apmācībām jaunieši kopā ar mentoriem (pašu izvēlētiem novadu politiķiem vai lēmumpieņēmējiem) aktīvi turpinās strādāt pie saviem grupu projektiem, lai janvārī jau tiktos nākošajā aktivitātē – Politiķu ēnošanā!

Paldies aktīvajiem jauniešiem un  Lielvārdes, Ķeguma un Ogres domju pārstāvjiem par piedalīšanos!

Paldies apmācību vadītājiem un organizētājiem!

Paldies viesu kompleksa “Dimantu kalns” viesmīlīgajiem saimniekiem!

Video par apmācībām pieejams šeit: http://www.fakti.lv/?url=echoart&ArticleId=19134

Projekta “Kopā varam labāk” mērķis ir - veicināt jauniešu un lēmumu pieņēmēju dialogu, attīstot jauniešu politisko līdzdalību un izpratni par politiskās līdzdalības veidiem un iespējām Lielvārdes novada, Ķeguma novada un Ogres novada pašvaldībās.  Projekts ir kā turpinājums jau Lielvārdes novada pašvaldības no 01.10.2016. – 30.09.2017. īstenotajam projektam Erasmus+ programmas "Jauniešu un lēmumu pieņēmēju dialogs politiskās līdzdalības veicināšanai Lielvārdes novadā “Nāc un runāt sāc!”, kas pierādīja, ka starptautiskie projekti ir būtisks atbalsts jaunatnes jomas attīstīšanai pašvaldībā un neformālā izglītība “mācoties darot” ir ļoti svarīgs stūrakmens aktīvas mūsdienu sabiedrības veidošanā.

Šogad uzsāktajā Erasmus+ programmas projektā “Kopā varam labāk” kopumā paredzētas sešas aktivitātes (2 Strukturētā dialoga tikšanās, apmācības, politiķu ēnošana, grupu projekti, forums, jauniešu pieredzes brauciens),  kā galveno galarezultātu iegūstot 4 starpnovadu grupu darbus - projektus, kas  ļaus turpināt 3 novadu aktivitātes jau plašākā sadarbības līmenī.

“Projekts “Kopā varam labāk” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”

 

Agnese Vovčenko,

Lielvārdes novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste,

Projekta “Kopā varam labāk” koordinatore

Beatas Kempeles un projekta dalībnieku foto

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu