Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Daļējs pabalsts bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs, ja to atļauj Sociālajam dienestam piešķirtais finansējums

15. marts 2016.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Finansiāls pabalsts aizbildnim

17. marts 2016.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests). Pakalpojuma funkcija/...

Aizgādnība/rīcībnespējīgo personu interešu aizstāvība

25. septembris 2015.
Pakalpojuma nosaukums: Aizgādnība/rīcībnespējīgo personu interešu aizstāvība (Lielvārdes novada pašvaldība...

Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām

28. februāris 2013.
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesa Pakalpojuma funkcija/uzdevums Bērna personisko un mantisko ...

Bērna aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem

28. februāris 2013.
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesa Pakalpojuma funkcija/uzdevums Bērna tiesību un likumisko ...

Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma

28. februāris 2013.
Pakalpojuma sniedzējs   Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesa Pakalpojuma funkcija/uzdevums  Bāriņtiesa lemj par b...

Ārpusģimenes aprūpe - aizbildnība

28. februāris 2013.
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesa Pakalpojuma funkcija/uzdevums Bāriņtiesa lemj par aizbildn...

Ārpusģimenes aprūpe – audžuģimene

28. februāris 2013.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesa Pakalpojuma funkcija/uzdevums: Bāriņtiesa lemj par ģ...

Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana

28. februāris 2013.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesa Pakalpojuma funkcija/uzdevums: Nodrošināt bāreni un bez ...

Adopcija

28. februāris 2013.
Pakalpojuma sniedzējs: Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesa Pakalpojuma funkcija/uzdevums: Bāriņtiesa lemj par: ...
 X