Trešdien, 26. oktobrī, notika tradicionālā Lielvārdes un Ķeguma novadu skolotāju konference „Kā mācīt un audzināt ar prieku”. Šogad uz konferenci bija aicināti viesi arī no Kokneses, Aizkraukles un Ogres novada. Konferences ietvaros skolotājiem bija iespēja ne tikai klausīties pieredzējušos lektoros, bet arī piedalīties radošajās darba grupās, kā arī gūt iedvesmu no citu novadu pieredzes.

Konferences pirmajā daļā skolotājiem bija iespēja klausīties  "Radošuma pils" treneri Inesi Zlaugotni , kura vadīja nodarbību "Domāšana kā prasme rezultatīvai darbībai, iniciatīvai un radošumam", balstoties uz savu pedagoģisko pieredzi un  zināšanām, lektore mudināja domāt pozitīvi, kreatīvi  un kritiski. 

Diskusiju par grozījumiem Izglītības likumā, kas skar jauniešu tikumisko audzināšanu, un šo grozījumu ietekmi uz izglītības procesu skolās, vadīja Dace Kavasa, juriste, Latvijas pārstāve Eiropas dzimumu līdztiesības institūta ekspertu forumā, biedrības “Papardes zieds” īstenotā projekta “Cenzūrai Nē” eksperte.  Viņa rosināja  skolotājus domāt par ētisko vērtību maiņu mūsdienu mainīgajā pasaulē.

Psiholoģe Inga Bērziņa uzstājās ar lekciju "Dzīvesspēka formula", bet pēcpusdienā viņa aicināja skolotājus uz stresa vadīšanas treniņu.

Konferences otrajā daļā - darbnīcās  Inese Zlaugotne  vadīja nodarbību "Provokācijas metode – patstāvīgai, rezultatīvai darbībai mācību stundās". Matīšu pamatskolas angļu valodas skolotāja Ligita Lurina dalījās pieredzē, kā stāsta metodi izmantot vērtībizglītībā, sniedza praktiskus ieteikumus  audzināšanas stundām​. Izziņas un eksperimentu centra "Lielvārdi" vadītājs Jānis Lūsis dalījās pieredzē, kā  strādāt ar talantīgajiem skolēniem, izmantojot IT un tehniskās jaunrades jomu. Katrs konferences dalībnieks saņēma apliecību par  dalību profesionālās kompetences  pilnveides programmā.

„Tā kā skolēniem šonedēļ ir brīvlaiks, skolotāji šo laiku izmanto lietderīgi – mācoties. Ir ārkārtīgi svarīgi skolotājiem nepārtraukti pilnveidoties, iet līdzi laikam, mācīties ko jaunu, apgūt tehnoloģijas, lai darbs skolā būtu veicams ar prieku,” norāda Lielvārdes novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Inga Reķe.

Ar Lielvārdes novada kolēģiem strādājam roku rokā – gan īstenojot kopīgu metodisko darbu, gan arī organizējot šāda veida konferenci. Izglītība laika gaitā piedzīvojusi neskaitāmas reformas. Ir svarīgi pielāgoties ne tikai pedagogiem, bet arī iestāžu vadītājiem. Ir jāmaina domāšana, jāizvērtē sava darbība. To palīdzēt panākt uzdevums ir arī mums – izglītības speciālistiem,” stāsta Sandra Čivča, Ķeguma novada pašvaldības speciāliste izglītības jautājumos.

Video: fakti.lv

Skatījumu skaits: 31981
 X