Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

27. maijā, Lielvārdes novada pašvaldības vadītāji – domes priekšsēdētāja Santa Ločmele un izpilddirektore Inga Reķe kopā ar pašvaldības administrācijas darbiniekiem apsekoja divu lielu būvniecības projektu “Jumpravas doktorāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” un “Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā” izpildes gaitu.

Jumpravas doktorātā maija mēnesī atrakta pamatu virszemes daļa, veikta pamatu hidroizolācija, pabeigta pamatu siltināšana un armēšana. Uzsākta sienu siltināšana ar fasādes vati, ventilācijas un inženierkomunikāciju, kanalizācijas un elektroskapju kabeļu pieslēgumu sakārtošanas darbi. Uzstādītas sastatnes ap ēku. Notiek ārsienu un jumta siltināšana, drīzumā uzsāks logu un ārdurvju nomaiņu.

Bez ēkas siltināšanas darbiem, projekta ietvaros tiek plānots atjaunot un pielāgot labierīcības telpas personām ar kustību traucējumiem, atjaunot personāla labierīcības telpas, veikt palīgtelpu atjaunošanu, kā arī uzlabot ēkas vizuālo pievilcību. Pēc līguma, būvuzņēmējam darbi jāpaveic šajā vasarā, darbu izpildes termiņš no 05.05.2020 līdz 05.08.2020.

Lielvārdes novada pašvaldība turpina labo praksi, projekta realizācijā piesaistot dažādus finansējuma avotus. Līdzīgi kā Lielvārdes poliklīnikas ēkā, Raiņa ielā 5, kur iepriekšējā gadā tika piesaistīti projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” (turpmāk DI) finanšu līdzekļi, šogad līdzīgi turpinām strādāt arī Jumpravas pagastā. DI projekta ietvaros, tiks sakārtotas ne tikai ilgstoši neizmantotās un novārtā pamestās telpas vienā no doktorāta spārniem, bet realizējot visus projektus -“Jumpravas doktorāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, DI projekts un “Jumpravas doktorāta primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana G.Tīcmanes ģimenes ārstu praksē”, novada iedzīvotājiem uzlabosies veselību veicinošo pakalpojumu pieejamība un kvalitāte mūsdienu prasībām atbilstošās un sakārtotās telpās.

Ārste Gunta Tīcmane: “Esmu ļoti priecīga par notiekošajiem būvdarbiem doktorātā, redzot, ka tie tiek veikti pamatīgi un kārtīgi! Esam ilgstoši gaidījuši šīs pozitīvās pārmaiņas, jo līdz šim daudzus gadus telpas esam apkurinājuši paši, pacienti un bērni ir saluši un uzgaidāmajā telpā pūtis caurvējš. Priecājos, ka nākamajā gadā varēsim strādāt siltās un izremontētās telpās!”

Jumpravas pagasts var lepoties arī ar skaistu pagasta pārvaldes ēku, kurā zem viena jumta atrodas arī Jumpravas kultūras nams. Šajā ēkā šobrīd tiek īstenots finansiāli apjomīgākais projekts Lielvārdes novadā. Skatīt: “Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā.

Projekta ietvaros tiek veikti ēkas siltināšanas būvdarbi, ēkas arhitektoniskā izskata un tehniskā stāvokļa uzlabošana, funkcionalitātes paaugstināšana un vides pieejamības nodrošināšana. Šobrīd būvobjektā notiek ar ugunsdrošību saistīti noslēguma darbi. Paralēli tiek kārtota būvniecības izpilddokumentācija iesniegšanai Būvniecības valsts kontroles birojā.

Informāciju sagatavoja
Anita Saka,
Informācijas līdzekļu redaktore

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu