Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Pakalpojuma sniedzējs:

Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Nodrošināt bāreni un bez vecāku gādības palikušu bērnu ar sociālajām garantijām.

Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Nodrošināt bāreni un bez vecāku gādības palikušu bērnu vecumā no septiņiem gadiem, kā arī bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē ar sociālajām garantijām, t.i., ar tiesībām izmantot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā visā Latvijas teritorijā. Pakalpojums nepieciešams gadījumā, ja bērns paliek bez vecāku aprūpes, kā arī pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš atradās ārpusģimenes aprūpē līdz pilngadībai. 
Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas personas 

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
Bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni vecumā no septiņiem gadiem, kā arī bērni pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam, ja nepārtraukti klātienē turpina mācības un sekmīgi apgūst izglītības programmu.
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Bāriņtiesu likums
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
LR MK noteikumi Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Bērnam vecumā no septiņiem gadiem - bērna fotogrāfija (3x4cm), bet pilngadību sasniegušajam bērnam līdz 24 gadu vecumam arī izglītības iestādes izziņa. 

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

Iesniegums

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienas

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Nav 

Piezīmes:
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā.
Administratīvais process:

Ir 

Pārsūdzības iespējas:
Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc ieslodzījuma vietas adreses. Lielvārdes novada iedzīvotājs pieteikumu iesniedz Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007. 
Atgādinājums:

Nav

Brīdinājums:

Nav

Pakalpojuma saņēmēja identifikācija:

Uzrādot personu apliecinošu dokumentu

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene 

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene 

Pakalpojuma sniedzējs:

Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesa
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Lielvārdes pilsēta un Lielvārdes pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Lielvārde, Raiņa iela 11A, LV-5070,
Tālrunis: +371 65020840, +371 65053838,
Fakss: +371 65053775,
E-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiks Pirmdiena: 9:00-12:00 13.00-18.00
Ceturtdiena: 9:00-12:00 13.00-17.00
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu