Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

Atļauja nepieciešama, ja rakšanas darbi tiks veikti Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos.

Pakalpojuma sniedzējs

Lielvārdes novada pašvaldība

Pakalpojuma
pieprasīšanas iespējas:

Klātienē:

Lielvārdes novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Raiņa iela 11A, Lielvārdē

Lēdmanes pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Lēdmanē

Jumpravas pagasta pārvaldē, Daugavas ielā 6, Jumpravā

Elektroniski:

Nosūtot aizpildītu un elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pieteikuma veidlapa word formātā

Pakalpojuma saņemšanai veicamās darbības:

1.      Aizpilda pieteikumu un kopā ar rakšanas darbu vietas darba zīmējumu (skici)vai projektu iesniedz pašvaldībai;

2.      Saskaņo rakšanas darbus ar rakšanas darbu zonā esošo inženierkomunikāciju (elektroapgādes, gāzes, telekomunikāciju, ūdensapgādes, u.c. tīkli) turētājiem, saņemot saskaņojuma parakstus uz Rakšanas darbu atļaujas 2. lapas;

Rakšanas darbu izpildes atļaujas veidlapa word formātā

3.      Iesniedz pašvaldībā Rakšanas darbu atļauju ar saskaņojumiem;

4.      Samaksā pašvaldības aprēķināto drošības naudu, paraksta Vienošanos par rakšanas darbu izpildes noteikumiem un saņem Rakšanas darbu atļauju;

Vienošanās par rakšanas darbu izpildes noteikumiem word formātā

5.      Izpilda rakšanas darbus, sakārto rakšanas vietu un iesniedz pašvaldībā Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu;

Nodošanas pieņemšanas akta veidlapa word formātā

6.      Pašvaldība pārbauda sakārtoto rakšanas darbu vietu, paraksta Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu un atmaksā pakalpojuma saņēmējam tā iemaksāto drošības naudu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamās veidlapas:

1.      Pieteikums;

2.      Rakšanas darbu izpildes atļauja (drukāt uz abām lapas pusēm);

3.      Vienošanās par rakšanas darbu izpildes noteikumiem (drukāt uz abām lapas pusēm);

4.      Darbu nodošanas – pieņemšanas akts.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

25.11.2015.Lielvārdes novada domes apstiprinātie noteikumi Nr.6

Par rakšanas darbu veikšanu Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos

Pakalpojuma maksa

Pirms rakšanas darbu veikšanas jāiemaksā Lielvārdes novada pašvaldības kontā atjaunošanas darbu veikšanas drošības maksa, kas aprēķināta atkarībā no rakšanas darbu zonas platības un veida:

·     par 1  m2 asfalta seguma ielas vai gājēju celiņa atjaunošanu drošības naudas apmērs ir noteikts 25,00 EUR;

·     par 1  m2 grants seguma ceļa atjaunošanu drošības naudas apmērs ir noteikts 7,00 EUR;

·     par 1  m2  zaļās zonas un zālāju atjaunošanu drošības naudas apmērs ir noteikts 5,50 EUR.

Drošības nauda tiek atmaksāta rakšanas darbu veicējam pēc Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas.

Atļaujas izsniegšana tiek veikta bez maksas.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):

Atļauja vai motivēts atteikums tiek izsniegts 10 darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas.

Konsultācijas par pakalpojuma saņemšanu:

Tālruņi: 65053370; 25677299 (Lielvārde), 65057472 (Jumprava) un 65058733 (Lēdmane).

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu