Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

11. februārī Lielvārdes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Santa Ločmele un viņas vietniece Vita Volonte viesojās Jumpravā, lai tiktos ar vietējiem iedzīvotājiem, kā arī apsekotu infrastruktūras un būvniecības objektus.

Uz tikšanos bija ieradušies vairāki jumpravieši, kas uzdeva sev interesējošus jautājumus, kā arī pateicās par iespēju klātienē tikties ar pašvaldības domes vadību.

J. Rukmane, Jumpravas māmiņu kluba vadītāja

“Liels paldies domei par nomas maksas atlaidi telpām, kas nepieciešamas māmiņu kluba aktivitāšu organizēšanai. Mēs to novērtējam, jo ir vieta, kur satikties. Tāpēc arī vēlējos jautāt – vai pašvaldība varētu līdzfinansēt dažādas lekcijas, uz kurām tiktu pieaicināti profesionāli lektori? Tāpat māmiņu klubs vēlētos piedalīties PPP biedrības “Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursā sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, lai nodrošinātu doktorāta telpās bērnu stūrīti jeb atsevišķu bērnu istabu.”

Vadības atbilde:

“Lai saņemtu līdzfinansējumu šādām aktivitātēm, jums ir iespēja piedalīties Lielvārdes novada vietējo iniciatīvu aktivitātē “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana”, kas paredz līdz 80% lielu pašvaldības līdzfinansējumu. Šādu projektu mērķis ir veicināt novada iedzīvotāju informētību, izglītošanu un līdzdalību aktuālu novada problēmu risināšanā, vienlaicīgi sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos. Tikai ņemiet vērā, ka, lai projekts tiktu apstiprināts, jums jāuzsver attiecīgo apmācību nozīmīgums un aktualitāte. Runājot par doktorāta telpām, ko bijāt iecerējušas bērnu istabas izveidei, tās ir plānots pārbūvēt, atbilstoši deinstitucionalizācijas projekta aktivitātēm, savukārt pašu ēku šogad iecerēts siltināt. Kad plānotie darbi būs pabeigti, multifunkcionālās telpas, iespējams, varēs izmantot arī māmiņu klubs.”

Vietējie uzņēmēji

“Esam ieplānojuši attīstīt savu uzņēmējdarbību Jumpravas pagastā. Bet, lai to varētu īstenot, mums ir nepieciešams ūdens un kanalizācija, kas šobrīd vietām nav pieejama, piemēram, dzelzceļa līnijas kreisajā pusē. Tāpat būtu jāpadomā par ielu apgaismojumu, kas nav pietiekami nodrošināts.”

Vadības atbilde:

“Attiecībā ar ūdensvada izbūvi, to esam ieplānojuši. Šobrīd rit projektēšanas darbi ūdensvada izbūvei jūsu minētajā posmā. Taču ir jāiet cauri visai garam birokrātiskajam procesam, lai šādu projektu realizētu. Kad projekts tiks pabeigts, meklēsim risinājumu kanalizācijas izbūvei. Tāpat esam paredzējuši investīciju plānā apgaismojuma sakārtošanu.”

J. Jansons

“Vēlējos precizēt informāciju par to, kad stājas spēkā pašvaldības informatīvā izdevuma “Lielvārdes novada ziņas” janvāra numurā publicētie grozījumi Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādī?”

Vadības atbilde:

“Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.4 “Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi” stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības izdevumā. “

A. Kalniņš

“Aizvadītā gada vasarā tika veikti pārbūves darbi pašvaldības autoceļam Nr.7 Jumpravas pagastā, taču jau rudenī es un vēl citi iedzīvotāji konstatējām dažādas nepilnības, kam nevajadzētu būt pēc tikko pārbūvēta ceļa posma. Vai ir plānots šo situāciju risināt?”

Vadības atbilde:

“Līdzko nokusīs sniegs, kopā ar speciālistiem apsekosim minēto ceļa posmu un novērtēsim tā stāvokli. Ja tiks atklāts, ka pārbūves darbi ir veikti nekvalitatīvi, veiksim pārrunas ar darbu izpildītāju, lai, garantijas darbu ietvaros, nepilnības novērstu.”

A. Ūdris

“Ļoti vērtīgi, ka organizējat šādas tikšanās. Gribētu, lai gada noslēgumā tiktu organizēta lielā iedzīvotāju kopsapulce. Domāju, ka to vēlētos arī pārējie jumpravieši.”

Vadības atbilde:

“Labprāt šādu kopsapulci organizēsim, jo mums ir svarīgs novadnieku viedoklis. Saprotam, ka arī jums ir ko sacīt, tāpēc regulāri tiekamies ar iedzīvotājiem”

Nākamā tikšanās ar iedzīvotājiem būs 4. martā Lēdmanē, 8. aprīlī - Jumpravā. Ar kopējo gada plānu var iepazīties šeit! Lai tiktos ar pašvaldības domes vadību, lūgums iepriekš pieteikties pie pārvaldes vadītāja vai sekretāres.

 

 

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu