Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

Lielvārdes novada pašvaldība ar Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas atbalstu 2019.gada oktobrī uzsāka projekta “Skatāmies vienā virzienā! īstenošanu. Projekta mērķis ir izveidot ilgtspējīgu rīcības plānu, kurš veicinātu skolas vecuma jauniešu līdzdalību sabiedriski ekonomiskajos procesos Lielvārdes novadā un stiprinātu Lielvārdes novada darbā ar jaunatni iesaistīto personu sadarbību. Pašreiz spēkā ir Lielvārdes novada Jaunatnes politikas attīstības programma 2015.-2020.gadam, līdz ar to izstrādātais rīcības plāns būs kā pamats tālākai plānošanai darbā ar jaunatni Lielvārdes novadā.

Projekta laikā tika izveidota darba grupa, pārstāvot dažādas profesionālās jomas un novada teritorijas (t.sk. pagastus).

Inese Šubēvica, Jaunatnes politikas eksperte, darba grupas nodarbību vadītāja

Jānis Lūsis, deputāts, Izglītības un kultūras komitejas pārstāvis

Brigita Zariņa, Lielvārdes novada pašvaldības izglītības speciāliste

Agita Dembovska, Jumpravas pamatskolas direktora vietniece audzināšanas darbā

Zane Skrauča, Jumpravas kultūras nama vadītāja

Inguna Kaniņa, Lielvārdes pamatskolas sociālais pedagogs

Evija Rutmane, Lēdmanes pamatskolas sociālais pedagogs

Inese Nereta, Lēdmanes Tautas nama vadītāja

Renāte Buraka, Lielvārdes novada aktīva jauniete, “Lielvārdes novada Jauniešu gada balvas 2019” ieguvēja

Agnese Vovčenko, Lielvārdes novada Jaunatnes lietu speciālists

Darba grupa mērķtiecīgi strādāja pie rīcības plāna izveides, ko varam nodot arī Jums vērtēšanai un viedokļa paušanai. 

Jaunatnes politikas eksperte, projekta darba grupas vadītāja Inese Šubēvica: “Sabiedriskā apspriešana ir pašvaldības speciālistu, jauniešu kā tiešās mērķa grupas un plašākas sabiedrības (dažādas sabiedrības grupas) interešu saskaņošana kādā noteikta jautājumā. Ikvienam ir viedoklis par darba ar jaunatni attīstību novadā. Sabiedriskās apspriešanas process dod iespēju šo viedokli paust. Dalība sabiedriskajā apspriešanā ir vēl viena iedzīvotāju iespēja līdzdarboties pašvaldības darbā. Ikviena aktīva līdzdalība ir garants tam, ka lēmumi tiks pieņemti maksimāli visas sabiedrības, un jo īpaši jauniešu, interesēs. Jebkurš politikas plānošanas dokuments, t.sk. jaunatnes politikas jomā, skar visplašākās sabiedrības intereses un gan tiešā, gan netiešā veidā ietekmē iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti un iespējas realizēt savas intereses novadā. Ir tikai saprotami, ka novada iedzīvotāju vidū ir dažādas intereses un redzējums par jaunatnes politikas attīstību”.

 Šīs sabiedriskās apspriešanas viens no būtiskiem mērķiem ir identificēt šīs intereses un tās saskaņot esošo pašvaldības resursu un jauniešu interešu ietvaros. Lai veicinātu lēmumu pieņemšanas procesu atklātību pašvaldībā jau lēmumu projektu sagatavošanas procesā, aicinām ikvienu iedzīvotāju iesniegt savus komentārus, priekšlikumus un/vai jautājumus līdz 2020.gada 1. maijam, sūtot tos uz: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

LIELVĀRDES NOVADA JAUNIEŠU VIEDOKĻU APTAUJA 2019

ILGTSPĒJĪGS RĪCĪBAS PLĀNS LIELVĀRDES NOVADA DARBĀ AR JAUNATNI IESAISTĪTO PERSONU SADARBĪBAI UN KAPACITĀTES STIPRINĀŠANAI

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

Papildus informācija:
Agnese Vovčenko, Jaunatnes lietu speciāliste
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tālr. 22019339 


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu