Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
izcilnieks_200
1.JPG
IMG_8131.JPG
IMG_8133.JPG
IMG_8148.JPG
IMG_8150.JPG
IMG_8171.JPG
IMG_8187.JPG
IMG_8200.JPG
IMG_8205.JPG
IMG_8212.JPG
IMG_8219.JPG
IMG_8223.JPG
IMG_8226.JPG
IMG_8233.JPG
IMG_8238.JPG
IMG_8242.JPG
IMG_8247.JPG
IMG_8254.JPG
IMG_8256.JPG
IMG_8258.JPG
IMG_8262.JPG
IMG_8269.JPG
IMG_8273.JPG
IMG_8277.JPG
IMG_8280.JPG
IMG_8285.JPG
IMG_8291.JPG
IMG_8297.JPG
IMG_8299.JPG
IMG_8314.JPG
IMG_8319.JPG
IMG_8320.JPG
IMG_8326.JPG
IMG_8336.JPG
IMG_8337.JPG
IMG_8342.JPG
IMG_8347.JPG
IMG_8351.JPG
IMG_8354.JPG
IMG_8356.JPG
IMG_8360.JPG
IMG_8365.JPG
IMG_8369.JPG
IMG_8376.JPG
IMG_8378.JPG
IMG_8382.JPG
IMG_8392.JPG
IMG_8397.JPG
IMG_8399.JPG

Šogad 28.maijā Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas dārzā Lielvārdes novada pašvaldība godināja  valsts un reģiona olimpiāžu, konkursu un sacensību laureātus. Uz pasākumu tika aicināti piecu “Izcilnieka” nomināciju ieguvēji, viņu skolotāji un vecāki, lai saņemtu Lielvārdes novada pašvaldības pateicību un piemiņas balvu. Lielvārdes novadā ir arī izveidojusies skaista tradīcija, ka izcilnieku katrā nominācijā sveic un atbalsta Lielvārdes novada uzņēmēji. Kā ierasts, labākie no labākajiem tika izvirzīti piecās nominācijās:

* Izcilnieks dabas zinībās un tehnoloģijās;

* Izcilnieks mākslās;

* Izcilnieks sportā;

* Izcilnieks sabiedrības zinībās;

* Izcilnieks valodās.

Svinīgajā pasākumā izcilniekus uzrunāja Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Santa Ločmele. Domes priekšsēdētāja savā runā uzsvēra, ka Lielvārdes novadā  skolēniem gūt panākumus olimpiādēs, konkursos un skatēs ir tiešām daudz iespēju, taču šajā pasākumā tiek godināti pieci jaunieši, kuri ir pratuši sakārtot  savu laiku, izvirzīt precīzus mērķus un sasniegt tos.

Nomināciju „Izcilnieks dabas zinībās un tehnoloģijās” šogad saņēma Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 11. klases skolniece Zanda Jefremova par sasniegumiem dabas zinību jomā. Lielvārdes novada izglītības nodaļas vadītāja Inga Škapare vērsa klātesošo viesu uzmanību tam, ka Zanda šo nomināciju saņem nu jau trešo gadu. Tas tiešām liecina par jaunietes zināšanām un mērķtiecīgumu.  Arī šajā mācību gadā Zanda ar panākumiem piedalījās  Valsts 42. bioloģijas olimpiādes valsts posmā un ieguva atzinību. Zandai  ir augsti sasniegumi arī Latvijas Skolēnu 44. Zinātniskās pētniecības darbu konferencē.  Lielvārdes novada pašvaldības pateicību par ieguldījumu meitas izaugsmē saņēma  Zandas vecāki un  viņas skolotāja Daiga Brante. Nominācijas „Izcilnieks dabas zinībās un tehnoloģijās”  un nominācijas ieguvēja skolotāju sveica izglītības uzņēmums „Lielvārds”.

Nomināciju „Izcilnieks mākslās” saņēma Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 9. klases skolniece Alise Luīze Zīliņa. Viņa veiksmīgi piedalījās šī gada mājturības un vizuāli plastiskās mākslas konkursos. Alise ir ieguvusi pirmo vietu vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkursā un tērpu skatē “Radi rotājot” un viņas darbs šobrīd atrodas izstādē Bauskā, kur maija izskaņā noris konkursa valsts līmeņa posms. Alise Luīze piedalījās arī  mājturības un tehnoloģiju konkursā “Rotāšanās”, ieguva arī otro vietu vizuāli mākslas konkursā “Ainava”.

Alise Luīze saņēma Lielvārdes novada pašvaldības pateicības, naudas balvu un dāvanu no uzņēmuma “Linu māja”. Pateicību saņēma arī viņas vecāki  un skolotāja Jolanta Zarāne.

Jumpravas pamatskolas 9. klases skolniece Vita Muciņa tika nominēta   kā 2020. gada “Izcilnieks  valodās”. Vita ir ieguvusi 1. vietu 23. valsts krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē 9. – 12. klasēm starpnovadu posmā un izvirzīta dalībai olimpiādes valsts posmā. Vita Muciņa jau vairākus gadus ar lielu aizrautību  piedalās  skatuves runas konkursos. Lielvārdes novada pateicība tika pasniegta Vitas vecākiem un skolotājai Irēnai Janpaulei.

Nominācijas „Izcilnieks valodās” atbalstītājs arī šogad ir "Lielvārdes Novada Valodu Centrs" un pasākumā Vitu sveica  tā vadītāja Ilze Kreišmane.

Par „Izcilnieku sportā”  ir nominēts Matīss Sniedze. Matīss ir Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 8. klases skolnieks. Matīss ar augstiem rezultātiem piedalījās Latvijas skolēnu 72. spartakiādē vieglatlētikā “Pamatskolas kauss”, šķēpa mešanas un tāllēkšanas disciplīnās. Abās disciplīnās tika iegūta pirmā vietā. Nominācijas atbalstītāja Lielvārdes florbola kluba pārstāvis Aivis Kusiņš pasniedza Matīsam balvu un novēlēja Matīsam arī turpmāk panākumus un izdošanos! Lielvārdes novada pateicība tika pasniegta Matīsa vecākiem un skolotājai Ivetai Puķītei.

Nomināciju „Izcilnieks sabiedrības zinībās” saņēma Kārlis Jansons. Kārlis ir Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 9. klases skolnieks. Kārļa  intereses ir ļoti augsti rezultāti šogad ir vairākās jomās.  Kārlis ieguvis 1.vietu starpnovadu posmā fizikas valsts 70 olimpiādē. Savas zināšanas un erudīciju Kārlis apliecināja, piedaloties  vēstures valsts 26. olimpiādes starpnovadu posmā, bet vislabāk šogad ir veicies Latvijas Skolēnu 44. Zinātniskās pētniecības darbu konferencē,  par ko  Kārlis arī tika izvirzīts nominācijas saņemšanai. Kārli Jansonu sveikt bija ieradies uzņēmuma Māris& Co vadītājs Māris Mālmeisters. Pasākuma gaisotni vēl patīkamāku un gaišāku darīja Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skolas šī gada absolventes, vairākkārtējas dažādu konkursu laureātes Sendija Mihailovska un Laura Tabure kopā ar savu skolotāju Baibu Kleperi un koncertmeistari Marinu Kravčenko.

Izglītības nodaļas vadītāja Inga Škapare pateicās vecākiem, skolotājiem par nesavtīgo ieguldījumu.  Liels paldies par atbalstu un tradīciju saglabāšanu Lielvārdes novada uzņēmējiem SIA “Lielvārds” valdes priekšsēdētājam Aivaram Gribustam, Lielvārdes Novada Valodu Centra vadītājai Ilzei Kreišmanei, sporta klubam “Lielvārde”, kluba priekšsēdētājam Ansim Kusiņam un pārstāvim Aivim Kusiņam, SIA “Linu māja” uzņēmējām Elitai Jaudzemai un Inesei Delviņai , SIA “Māris&Co” vadītājam Mārim Mālmeistaram. Liels paldies Lielvārdes novada Mūzika un mākslas skolai par atbalstu pasākuma organizēšanā!

Kopā par augstiem sasniegumiem valsts un reģionālajās olimpiādēs, interešu izglītības konkursos, sacensībās 2020. gadā ar Lielvārdes novada pašvaldības Pateicību un naudas balvu tika  apbalvoti  33 skolēni un viņu skolotāji.

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola:

Zanda Jefremova, 11.klase, Kārlis Jansons, 9.klase, Alise Luīze Zīliņa, 9.klase, Matīss Sniedze, 8.klase, Elīza Meiere, 11.klase, Līva Cionele, 12.klase, Keita Līna Formaņicka, 12.klase, Ērmanis Circins, 11.klase, Niklāvs Lipskis, 10.klase, Ronalds Šilovs, 10.klase, Monta Zvaigzne, 8.klase, Kerola Ozola, 8.klase, Marta Zariņa, 8.klase, meiteņu vieglatlētikas komanda, 8., 10. – 12. klase,  un viņu skolotāji Daiga Brante, Velta Gobiņa, Iveta Puķīte, Kārlis Greitāns, Sarmīte Lazdiņa un Guntis Rūze.

Lielvārdes pamatskola:

Agnese Allena, 9.klase, Folkloras pulciņš "Avotiņš",  ansamblis "Taurenīši” un viņu skolotāji Iveta Bite un Inga Blumfelde

Jumpravas pamatskola:

Vita Muciņa, 9.klase un skolotāja Irēna Janpaule

Lielvārdes mūzikas un mākslas skola:

Jānis Vingris, Rūdolfs Leitis,Regnārs Cauņa, Liene Puriņa, Katrīna Leščinska

Sendija Mihailovska, Agnese Dzalbe, Emīlija Žukele, Patrīcija Linda Ločmele

Danuta Rašmane, Estere Jankovska, Amanda Jankovska, Ansis Mednis un viņu skolotāji Baiba Klepere, Inta Saulīte, Justs Liepiņš, Inese Circina, Vēsma Graudiņa, Rūta Ābola, Evita Konuša, Māra Sirmā, Mārīte Puriņa, Marina  Kravčenko.

Vēlamies teikt lielu paldies visiem skolotājiem, skolu vadības komandām un citiem darbiniekiem par ieguldīto darbu, radošumu un izturību šajā neparastajā laikā!

Lai jauka Vasara!

Brigita Zariņa,
Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas izglītības speciāliste 


Anitas Sakas foto

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu