Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

No 2020. gada 1. septembra visās Latvijas skolās tiek uzsākta projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" (Skola2030) ieviešana reālajā dzīvē. 2020./2021. mācību gadā jaunā pieeja un mācību satura izmaiņas attieksies uz 1., 4., 7. un 10. klasēm. Pakāpeniski 3 gadu laikā  tiks realizēta pāreja uz jauno pieeju visā izglītības sistēmā.

Būtiskākās pārmaiņas notiks vidusskolas posmā.  Vidējās izglītības mērķis ir palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses un spējas, sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai profesionālajai darbībai. Pārmaiņas ir nepieciešamas, lai visiem nebūtu jāmācās viss, bet jau vidusskolas posmā katram jaunietim tiktu dota iespēja padziļināt zināšanas un kompetences tieši tajās jomās, kuras viņam visvairāk interesē un ir atbilstošas nākotnes plāniem.

Līdz šim Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola piedāvāja 2 mācību programmas – vispārizglītojošo, kurā tika apgūts mācību saturs vispārizglītojošos mācību priekšmetos atbilstoši noteiktajam Valsts izglītības standartam un mācību programmām, savukārt otra programma bija padziļinātais kurss dabaszinību priekšmetos – tehnoloģijas, matemātika, bioloģija, ķīmija.

Tāpēc 11. un 12. klašu skolēni nākošajā mācību gadā turpinās mācības atbilstoši savai izdarītajai izvēlei līdz pat vidusskolas absolvēšanai.

Kas sagaida 10. klases skolēnus Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā?

Pirms mācību uzsākšanas 10. klasē, skolēniem būs iespēja izvēlēties vienu no skolas piedāvātajām 3 programmām (t.s. kursu komplektiem jeb izvēļu groziem), ar nosacījumu, ka skolēni pamatkursus mācīsies galvenokārt 10. un 11. klasē, bet padziļinātos un specializētos kursus – 11. un 12. klasē atbilstoši savai izvēlei un skolas veidotajam mācību stundu plānam. Tieši padziļinātie kursi un specializētie kursi būs tas, ar ko viena skolēna izvēle atšķirsies no citu skolēnu izvēles, līdz ar to atšķiroties arī viņu mācību stundu sarakstam.

  1. programma/komplekts – plānota skolēniem, kuru intereses ir saistītas ar žurnālistiku, tulkošanu, filoloģiju, vēsturi, arī jurisprudenci. Padziļinātie kursi šiem skolēniem 11. un 12. kl. būs svešvalodas – angļu, krievu/vācu un 3. svešvaloda, vēsture, latviešu valoda un literatūra; specializētie kursi – radošā rakstīšana, filozofija, teātris un drāma;
  2. programma/komplekts – skolēniem, kuri plāno studēt inženierzinātnes, darboties mašīnbūves, mehānikas, enerģētikas, elektronikas, elektrotehnikas nozarēs. Padziļinātie kursi: matemātika, sociālās zinātnes un fizika; specializētie kursi: uzņēmējdarbības pamati, robotika, bet pamatkursā arī programmēšana;
  3. programma/komplekts – skolēniem, kurus interesē medicīna, farmācija, veterinārija, uzturzinātne, sabiedrības veselība. Padziļinātie kursi: bioloģija, ķīmija, fizika, bet specializētie kursi – medicīnas pamati, uzņēmējdarbības pamati, publiskā uzstāšanās.

Skolēnam būs iespēja mainīt savu sākotnējo izvēli uz citu, tomēr – jo ātrāk, jo prātīgāk.

  1. septembrī 10. klases skolēni droši varēs doties uz skolu. Jo attiecīgās programmas izvēli jaunietis būs izdarījis jau iepriekš, iesniedzot dokumentus iestājai vidējās izglītības posmā. Arī mācību stundu sarakstā 10. klasē būs jau zināmie mācību priekšmeti/kursi – latviešu valoda un literatūra, angļu valoda, krievu/vācu valoda, vēsture, ģeogrāfija, bioloģija, fizika, ķīmija, kultūras pamati, vizuālā māksla, sports un veselība.

Skola piedāvā šos mācību priekšmetus 10., 11. klasē apgūt optimālajā līmenī. Tātad, ikvienam skolēnam vispusīgi zināšanu un prasmju pamati katrā mācību jomā (kopā ir definētas 7 mācību jomas) dos plašu redzesloku un neierobežotas izvēles iespējas nākotnē. Valsts standartā noteikti 3 apguves līmeņi – vipārīgais, optimālais un augstākais, pamatkursu apguvei veltot aptuveni 70 %  mācību laika, savukārt padziļināto un specializēto kursu apguvei – aptuveni 30 % no mācību laika.

  1. un 12. kl. tiks apgūts kurss "Projekta darbs". Katrs skolēns īstenos un aizstāvēs patstāvīgu projektu saistībā ar vienu vai vairākiem izvēlētajiem padziļinātajiem kursiem. Tas varēs būt pētniecības, jaunrades vai sabiedriskais darbs.

Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, valsts pārbaudes darbi būs jānokārto:

– latviešu valodā (vismaz optimālajā līmenī);

– svešvalodā (angļu, krievu/vācu) vismaz optimālajā līmenī);

– matemātikā (vismaz optimālajā līmenī);

– divos no padziļinātajiem kursiem (augstākajā līmenī).

Mācību satura apguve optimālajā līmenī ir pietiekama, lai iestātos augstskolā, bet padziļināto kursu apguve pielīdzina Latvijas skolēnu iespējas labākajām pasaules izglītības sistēmām.

Šis patiešām ir lielu izaicinājumu un arī iespēju laiks. Gan izglītības iestādēm, izglītības speciālistiem, pedagogiem, bet, jo īpaši jauniešiem un viņu ģimenēm.

Lai mums visiem pietiek spēka, veselības un izturības īstenot savas ieceres! Uz tikšanos Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā!

Aina Lukašunas,
direktora vietniece izglītības jomā


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu