Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

Šī gada 15. maijā Lielvārdes novada pašvaldība rīkoja  iedzīvotāju sanāksmi Jumpravā, kurā aicināja iedzīvotājus paust savu viedokli par pašvaldības izstrādāto turpmāko risinājumu komunālo pakalpojumu nodrošināšanā Jumpravas pagasta administratīvajā teritorijā.

Viena no daudzajām pašvaldības funkcijām ir nodrošināt tās iedzīvotājus ar komunālajiem pakalpojumiem, tas ir, siltumpapgādi, ūdensapgādi un kanalizāciju. Lai nodrošinātu savu funkciju izpildi, pašvaldībai ir tiesības veidot pašvaldību iestādes, dibināt biedrības vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības, ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās. Pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un lietderīgi izlietot tās finanšu līdzekļus atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam.

Lielvārdes novadā komunālo pakalpojumu sniegšanu nodrošina 2 iestādes – SIA “Lielvārdes Remte”, pamatojoties uz pašvaldības funkciju deleģēšanas līgumu, un Jumpravas pagasta pašvaldības aģentūra (turpmāk - Jumpravas aģentūra).

SIA “Lielvārdes Remte” mērķis ir nodrošināt centralizētos siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Lielvārdes novada Lielvārdes pilsētas, Lēdmanes pagasta un Kaibalas ciema administratīvajā teritorijā. Veic arī daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanu (apsaimniekošana) atkritumu savākšanu.

Jumpravas aģentūra ir  novada domes izveidota pašvaldības aģentūra, kura īsteno noteiktus pašvaldības kompetencē esošus uzdevumus un funkcijas, sniedz siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Jumpravas pagasta administratīvajā teritorijā.

Sanāksmē pašvaldības pārstāvji iepazīstināja ar problēmsituāciju, kas radusies ar siltumapgādes nodrošināšanu Jumpravā.  Šobrīd esošā siltumražošanas iekārta - katls (1 MW apkures katls) ir nolietojies un novecojis, tas ir 16 gadus vecs un tā efektivitāte ir vien 43%. Tas nespēj nodrošināt nepieciešamo siltumenerģijas temperatūru apkures sezonā. Pēc katla pārbaudes speciālistiem radušās pamatotas bažas, ka nākamajā apkures sezonā šī ierīce vairs nespētu jumpraviešus nodrošināt ar siltumapgādi.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu siltumapgādes pakalpojumu, nepieciešams izbūvēt jaunu katlumāju, un tās provizoriskās izmaksas - līdz 400 000 tūkstošiem eiro.

Pašvaldība ir izvērtējusi divas finansējuma piesaistes iespējas – katlumājas izbūvi dotēt pašai pašvaldībai vai, reoganizējot Jumpravas aģentūru, uzticēt to veikt SIA “Lielvārdes Remte”.

Par pašvaldības dotāciju  -  2019. gada pašvaldības budžetā šādi finanšu līdzekļi nav paredzēti un Valsts kasē finansējums pašvaldību aizņēmumiem šogad nav pieejams nepieciešamajā apmērā. Finansējums pašvaldības budžetā šim mērķim bija paredzēts 2018. gadā, bet iepirkuma rezultātā uzņēmēju iesniegtie cenu piedāvājumi divas reizes pārsniedza plānoto.

Otra iespēja - veikt Jumpravas aģentūras reorganizāciju, tās funkcijas uzticot SIA “Lielvārdes Remte”, kas jau nodrošina tādus pašus pakalpojumus citviet novadā. Reorganizācija nepieciešama, lai SIA “Lielvārdes Remte” varētu veikt investīcijas šajā projektā. Lai pašvaldība varētu piesaistīt SIA “Lielvārdes Remte” finanšu līdzekļus, nepieciešama pašvaldības deleģēto funkciju nodošana SIA un Jumpravas aģentūras reorganizācija.

Reorganizējot Jumpravas aģentūru, to pievienojot SIA “Lielvārdes Remte”, tiktu atrisināti arī citi jautājumi: administratīvā resursa trūkums, ar ko saskaras Jumpravas aģentūra, jo SIA “Lielvārdes Remte” ir personāls, kas to nodrošina: grāmatvedība, lietvedība, juridiskais nodrošinājums. Jumpravas aģentūras darbinieki reorganizācijas dēļ darbavietas nezaudētu, tās tiktu saglabātas turpat Jumpravā. Turklāt pēc reorganizācijas tiktu nodrošināta vienota komunālo pakalpojumu sniegšana Lielvārdes novadā.

Uz iedzīvotāju satraukto jautājumu uz to, vai pēc jaunas katlumājas izbūves netiks paaugstināts tarifs, SIA “Lielvārdes Remte” valdes loceklis Andis Siliņš apgalvoja, ka tarifs saglabāšoties esošajā līmenī.  To iespējams panākt, ieviešot lielāku automatizāciju katlumājas apsaimniekošanā un samazinot nepieciešamo manuālo darbu, kā arī jaunās katlumājas ēka, protams, tiktu siltināta, kas mazinātu siltuma zudumus (šobrīd esošais katls atrodas nojumē).

2015. gadā SIA “Lielvārdes Remte” Lēdmanes pagasta administratīvajā teritorijā veica investīcijas infrastruktūrā vairāk nekā 180 000 eiro apmērā, un tā rezultātā siltumenerģijas tarifs šeit samazināts par 32%.

Pašvaldība, atbilstoši iespējām, ir veikusi kapitālieguldījumus pagastos, un konkrēti Jumpravā tie ir:

  • 2015. gadā: bērnudārza ēka - 400 179 eiro un ūdenssaimniecības projekts kopā ar CFLA - 491 887 eiro;
  • 2016. gadā: Jumpravas kapu kapliča - 83 408 eiro un bruģēts gājēju celiņš Daugavas ielā 6 - 12 926 eiro;
  • 2017. gadā Jumpravas pamatskola - 6 183 eiro;
  • 2017./2018. gadā iekšpagalma laukums ar ietvēm bērnudārza teritorijā - 46 406 eiro;
  • 2018. gadā lietus ūdens kanalizācijas tīkls Ceriņu ielā - 6 091 eiro un ceļš Veides-Skrīveru pagasts - 19 988 eiro.

Arī katlumājas sakārtošana ir uzskatāma par prioritāru nepieciešamību pagastā.

Sanāksmi vadīja domes priekšsēdētāja Santa Ločmele. Tajā piedalījās Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektore Inga Reķe, Lielvārdes novada pašvaldības juridiskās nodaļas vadītāja Elita Ozoliņa, Lielvārdes novada pašvaldības finanšu un ekonomikas nodaļas finansiste Inita Vilnīte, SIA ”Lielvārdes Remte” vadītājs Andris Siliņš, SIA ”Lielvārdes Remte” jurists Imants Circins, Jumpravas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Samsons, Jumpravas pašvaldības aģentūras direktors Jānis Šimanovskis, deputāts Imants Balodis, deputāts Jānis Lūsis, Lielvārdes novada domes priekšsēdētājas vietniece Vita Volonte.

Sanāksmi Jumpravā apmeklēja 70 iedzīvotāji. Paldies par jūsu ieinteresētību un aktivitāti!

Sanāksmes prezentācija.pdf

 

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu