Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Pakalpojuma sniedzējs:

Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana bāriņtiesas darbības teritorijā, kurš juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam. 

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic šādus uzdevumus:

  1. Apliecina darījumu, ja to slēdz bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz € 8537,28.
  2. Apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas bāriņtiesas darbības teritorijā.
  3. Ieraksta testamentu grāmatā bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju testamentus, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas).
  4. Apliecina bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukumus.
  5. Apliecina bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem.
  6. Apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu.
  7. Pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo bāriņtiesas darbības teritorijā.
  8. Apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60. pants), ja viens no līdzējiem dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā. 9. Sagatavo dokumentu projektus.
Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas personas 

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Fiziskas personas 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Bāriņtiesu likums

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Atkarībā no pakalpojuma veida, nepieciešamās informācijas daudzuma un specifikas. 

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

Nav

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

1 diena (atkarībā no pakalpojuma sarežģītības nepieciešams laiks, lai dokumentu sagatavotu)

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Bāriņtiesu likumā noteiktās valsts nodevas

Piezīmes:

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64. pantā noteiktajā kārtībā.

Administratīvais process:

Ir

Pārsūdzības iespējas:

Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc ieslodzījuma vietas adreses. Lielvārdes novada iedzīvotāji pieteikumu iesniedz Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007. 

Atgādinājums:

Nav

Brīdinājums:

Pakalpojumu saņem tikai fiziskas personas. Uz juridiskām personām šis pakalpojums neattiecas (apkalpo tikai notārs). 

Pakalpojuma saņēmēja identifikācija:

Uzrādot personu apliecinošu dokumentu

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesa
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Lielvārdes pilsēta un Lielvārdes pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Lielvārde, Raiņa iela 11A, LV-5070,
Tālrunis: +371 65020840, +371 65053838,
Fakss: +371 65053775,
E-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiks Pirmdiena: 9:00-12:00 13.00-18.00
Ceturtdiena: 9:00-12:00 13.00-17.00
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu