Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

2019.gada 27.maijā tika uzsākti Jumpravas pagasta pārvaldes ēkas pārbūve, īstenojot projektu “Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā”. Plānotais būvdarbu veikšanas laiks, saskaņā ar līguma nosacījumiem, bija 9 mēneši. Līgumā noteiktajā termiņā tika pabeigti ēkas energoefektivitātes pasākumi – fasādes un cokola siltināšanas darbi, logu nomaiņa, jumta seguma nomaiņa, kā arī teritorijas labiekārtošanas darbi un ekspluatācijā nenodotās ēkas daļas demontāža. Pēc darbu pabeigšanas tika pieprasīts Veselības inspekcijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk - VUGD) atzinums.

2020.gada martā tika saņemts VUGD Atzinums par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām, kurā konstatētas vairākas būvobjekta neatbilstības ugunsdrošības prasībām.  Konstatētās nepilnības tika novērstas, precizējot būvprojekta ugunsdrošības pasākumu pārskatu, kā arī veicot vairākus papildus darbus - metāla ugunsdrošo durvju montāžu kāpņu telpas priekštelpā, koka konstrukciju un metāla siju nodrošināšanu ar noteikto minimālo ugunsizturību.

Atkārtotā VUGD pārbaudē objektā tika pagarināts atzinuma izsniegšanas termiņš, kura laikā pašvaldībai jāizbūvē hidrants, atbilstoši būvnormatīvu prasībām, nodrošinot normatīvos aktos noteikto atrašanās attālumu, kā arī jānodrošina avārijapgaismes sistēmas ierīkošana visā ēkā. Veicamie darbi saistīti ar būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu, kā arī būvdarbu veikšanu, kas ievērojami iekavē objekta nodošanu ekspluatācijā. Ņemot vērā ēkas ekspluatācijas uzsākšanas laiku, kad spēkā bija citi normatīvi, VUGD tehniskajā komisijā paralēli tika lūgts saskaņot evakuācijas izejas durvju ailas augstuma atkāpes, ko nav iespējams pārbūvēt atbilstoši šobrīd spēkā esošajiem būvnormatīviem.

Informējam, ka šobrīd tiek ierīkota avārijapgaisme un izvēlēts būvdarbu veicējs hidranta izbūvei. Būvdarbu pabeigšana un ēkas nodošana ekspluatācijā plānota līdz 30.septembrim.

Santa Zvirbule
Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļas projektu vadītāja

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu