Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

Sākoties rudens sezonai, aktuāla kļūst bioloģisko atkritumu (sauso zaru, lapu) savākšana un utilizēšana. Lielvārdes novada domes 29.08.2018.Saistošie noteikumi  Nr. 22 ”Par nekustamā īpašuma kopšanu, ēku uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu” nosaka, ka savrupmāju, mazstāvu un jauktas centra apbūves teritorijās bioloģiskos atkritumus - sausos zarus nelielos daudzumos drīkst dedzināt, ievērojot Lielvārdes novada domes 2012.gada 30.maija saistošos noteikumus Nr.7 “Par atkritumu apsaimniekošanu Lielvārdes novadā” nenodarot kaitējumu kokiem un apstādījumiem. Sausu zaru dedzināšana nelielā apjomā ir pieļaujama tikai nekustamā īpašnieka vai tiesiskā valdītāja klātbūtnē. Nav pieļaujama atkritumu dedzināšana laika periodā, kuru pašvaldība ir pasludinājusi par ugunsnedrošu, kā arī nav pieļaujama zaru un citu bioloģisko atkritumu dedzināšana lielos apjomos un gadījumos, ja tas kaitē blakus esošajiem iedzīvotājiem (kaimiņiem). Skatīt 30.052012. Saistošo noteikumu Nr.7 “Par atkritumu apsaimniekošanu Lielvārdes novadā” 7. punktā aprakstītos bioloģisko atkritumu dedzināšanas ierobežojumus.

Saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā pieļaujama bioloģisko atkritumu kompostēšana, ciktāl tas nerada kaitējumu blakus dzīvojošajiem iedzīvotājiem. Pareiza bioloģisko atkritumu kompostēšana to rašanās vietā ir ieteicama un dabai draudzīga metode, kuru pielietojot, iespējams iegūt komposta augsni, ko izmantojot atkārtoti savos mazdārziņos, tiek uzlabota gan augsnes struktūra, gan bioloģiskā vērtība. Dārzu bioloģiskos atkritumus kompostējot to rašanās vietā, tiek samazinātas šo atkritumu pārvadāšanas izmaksas. Kompostēšanā svarīgi gan izmantot no kaitēkļiem un slimībām tīrus dārza atkritumus, pretējā gadījumā, neiestājoties bargai ziemai, slimības un kaitēkļi kompostēšanas vietā var izdzīvot un nākamajā sezonā atkal izplatīties. Ļoti efektīva metode kompostēšanās procesa paātrināšanai ir lapu mulčēšana, sasmalcinot tās, piemēram, ar zāles pļāvēju. Šādi smalcinātas lapas kā kompostu var uzreiz jau izmantot ziemciešu dobēs, krūmu un koku stādījumiem, bet novietojot tās kompostēšanai tradicionālā veidā, auglīga  komposta augsne būs izveidojusies jau nākamajā sezonā.

Lapu un smalcinātu zaru savākšanai un utilizēšanai Lielvārdes novada pašvaldība kā ik gadu piedāvās lielos konteinerus atkritumu laukumā Dravnieku ielā, kur katrs iedzīvotājs savus bioloģiskos atkritumus var nodot bezmaksas.

Ņemot vērā Lielvārdes novada iedzīvotāju iebildumus pret to, ka sauso zaru dedzināšana rada ievērojamu gaisa piesārņojumu, aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem un saprotošiem un izmantot citus bioloģisko atkritumu utilizēšanas veidus. Jāņem vērā, ka ikviens iedzīvotājs var vērsties Lielvārdes novada pašvaldības policijā ar pretenzijām pret bioloģisko atkritumu dedzinātājiem, ja tas veicina spēcīgu gaisa piesārņojumu. Šādos gadījumos pašvaldības policija ir tiesīga lūgt pārtraukt bioloģisko atkritumu dedzināšanu un izteikt brīdinājumu par sabiedriskās kārtības un saistošo noteikumu neievērošanu.

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu