Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

20.oktobrī uz Kaibalas salas Daugavā tika iesētas dabiskās pļavas augu sēklas, kas ir pēdējā no trīs šogad veiktajām aktivitātēm uz salas, kas tika veiktas ar mērķi apsaimniekot uz salas esošo īpaši aizsargājamo biotopu – sausas pļavas kaļķainās augsnēs.

Lielvārdes novada pašvaldībai 2019.gadā īstenojot Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansēto projektu “Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas „Daugava pie Kaibalas” dabas aizsardzības plānā noteikto tūrisma un dabas aizsardzības aktivitāšu ieviešana”, arī projekta pēcuzraudzības periodā līdz 2024.gadam jānodrošina projekta aktivitāšu rezultātu uzturēšana. Pļavas uz Kaibalas salas apsaimniekošana ir viena no projektā veiktajām aktivitātēm, kas jāturpina arī turpmākajos gados.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas “Daugava pie Kaibalas” dabas aizsardzības plānā kā šīs pļavas apsaimniekošanas veids noteikts pļavu pļaušana reizi divos līdz trīs gados un krūmu un to atvašu izciršana vienu reizi gadā. 2019.gadā pļavas apsaimniekošana veikta zāli izpļaujot un krūmus izcērtot, bet 2020.gadā realizēta pļavas noganīšana, izmantojot mobilo aitu ganāmpulku.

Iesaistoties Latvijas dabas fonda projektā “Grasslife”, jūlijā Lielvārdes novada pašvaldība saņēma un uz Kaibalas salas izvietoja mobilo aitu ganāmpulku septiņu aitu un vairāku jēru kopskaitā. Mobilais ganāmpulks izveidots projekta “GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros. Pļavas noganīšana šogad izvēlēta, lai dažādotu apsaimniekošanas un bioloģisko procesu norisi pļavā. Pļavas noganīšana ir devusi negaidītu rezultātu – aitas zāli un krūmus noēda tādā apjomā, ka salas ainava mainījusies līdz nepazīšanai – no krūmiem un invazīvajiem augiem aizaugušas mežainas salas nu tās ainava sākusi līdzināties parkveida pļavai. Noganīšana arī finansiāli bija izdevīgāka nekā pļaušana, par ieekonomētajiem līdzekļiem veikta atkritumu savākšana uz salas un vairāku krūmu puduru izciršana, lai paplašinātu pļavas teritoriju un lielāku izsauļojumu pļavas augiem.

Veicot šīs divas aktivitātes – ganīšanu un krūmu izciršanu, pļavas minimālā apsaimniekošanas programma ir izpildīta. Bet vienmēr jau var paveikt vairāk, tāpēc, projekta vadītājai iesaistoties dažādās apmācībās, semināros un diskusijās ar nozares profesionāļiem,  radās ideja pļavu ne tikai apsaimniekot, bet arī atjaunot tajā bioloģiski vērtīga zālāja biotopu, kāds tur ir bijis laikos, kad pļava tika pļauta vai noganīta. Tādēļ turpinot sadarbību ar Latvijas dabas fondu, Lielvārdes novada pašvaldība iesaistījās arī šī rudens populārākajā projekta “Grasslife” akcijā “Iesēj savu m2”, kurā tika aicināti pieteikties visi, kas vēlas iesēt savā īpašumā dabisko pļavu puķu sēklas, tādā veidā palīdzot dabisko pļavu augiem augt un izsēt sēklas nākamajos gados. Akcijas ietvaros Latvijas dabas fonds dāvina visiem interesentiem dabīgo pļavas augu sēklas viena m2 augsnes apsēšanai. Arī Lielvārdes novads saņēma šīs sēklas, kuras tika izsētas Kaibalas salā, tādējādi palīdzot vērtīgo pļavas augu sēklām nonākt uz salas un veicinot iespēju šobrīd uz salas esošajā zālājā arvien vairāk un vairāk ieviesties bioloģiski vērtīgo zālāju indikatorsugām.

Bioloģiski vērtīgie zālāji dabiskās pļavās un ganībās ir izzūdoša dabas vērtība – šobrīd tās saglabājušās vien 0,7 % Latvijas teritorijas. Tās ir unikālas ekosistēmas, kurās mājo izcila dabas daudzveidība. Dabisko pļavu un ganību platībām samazinoties, šo unikālo ekosistēmu saglabāšanā aizvien svarīgākas kļūst apdzīvoto vietu zaļās teritorijas un ainavas lineārie elementi – ceļmalas, grāvmalas, kā arī lauku sētas. Šīs teritorijas palīdz saglabāt dabisko pļavu augus un piedalās to ģenētiskā materiāla apmaiņā, un līdz ar to – sugu izdzīvošanā. Nu šāda dabisko pļavu augu saglabāšanas iespēja dāvāta arī Kaibalas salai.

Akcijas “Iesēj savu m2” rezultātus nākamajā gadā paredzēts dokumentēt, lai redzētu iesēšanas un augu augšanas sekmes, rezultātu apkopojums Latvijas dabas fondam kopā ar zinātniekiem ļaus labāk novērtēt ne tikai Latvijas dabisko pļavu augu sēklu dīgšanas sekmes, bet arī to ieaudzēšanas iespējas dažādos biotopos, tai skaitā pilsētvidē.

Sandra Pudāne,
Lielvārdes novada pašvaldības vides inženiere

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu