Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Pakalpojuma
nosaukums
:
Aizgādnība/rīcībnespējīgo personu interešu aizstāvība (Lielvārdes novada pašvaldība) 
Pakalpojuma
funkcija/ uzdevums:
Rīcībnespējīgo personu interešu aizstāvība
Pakalpojuma būtības īss apraksts: Bāriņtiesa, aizstāvot rīcībnespējīgo personu intereses:
1. Lemj par aizgādņa iecelšanu rīcībnespējīgai personai.
2. Lemj par pieteikuma sniegšanu tiesā par personas atzīšanu par rīcības spējīgu, ja persona ir izveseļojusies.
Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska persona
Pakalpojuma saņēmēja apraksts
(ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
Pilngadīgas personas (LR pilsoņi, nepilsoņi, bezvalstnieki ar derīgu termiņuzturēšanās atļauju, ārzemnieki, kuri legāli uzturas LR, kurām nav Civillikuma 32.-38. pantam norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai)
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu: Administratīvā procesa likums
Bāriņtiesu likums
Civillikums
19.12.2006. MK noteikumi Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi"

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: Personu apliecinošs dokuments (uzrāda oriģinālu), iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu, lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), tiesas nolēmums par personas atzīšanu par rīcībnespējīgu un aizgādnības nodibināšanu.
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas Iesnieguma veidlapa
Pakalpojuma saņemšanas termiņš:  
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Nav
Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)
Nav
Administratīvais process Ir
Pārsūdzības iespējas Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā. Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc ieslodzījuma vietas adreses.
Atgādinājums Uz rīcībnespējīgo mantisko interešu aizsardzību attiecināmi noteikumi par nepilngadīgo mantisko interešu aizsardzību. 
Brīdinājums Aizgādnim ik gadu līdz 1.februārim ir jāiesniedz norēķins par iepriekšējo gadu.
Dzīves situācija Aizgādnība
Pakalpojuma autentifikācijas līmenis: 2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
Pakalpojuma pieprasīšanas veids: Klātiene
Pakalpojuma saņemšanas veids: Klātiene
Pakalpojuma sniedzējs/
teritoriālā vienība
:
Lielvārdes novada pašvaldības bāriņtiesa
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija: Lielvārdes novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese: Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, Tālrunis 65053838,E-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 08:00-12:00;  13:00-18:00
Ceturtdiena: 08:-12:00; 12:45-17:00
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu