Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Datums: 27. jūlijs 18.00

Lielvārde

Lielvārdē 27. jūlijā

plkst. 18.00 
pie Lielvārdes novada Sporta centra
Sporta aktivitātes 
plkst. 18.30
Lielvārdes ev. lut. baznīcā
Ekumēniskais dievkalpojums ar 
sieviešu vokālā ansambļa
“Pusnakts stundā” piedalīšanos

plkst. 20.00
Pie Andreja  Pumpura Lielvārdes muzeja
Grupas  "Auļi" koncerts
plkst. 22.00
Brīvdabas kino
no plkst. 23.30 līdz plkst.  3.00
Lāčplēša laukumā
Orientēšanās sacensības
NAKC ORIENTENTERĒŠANĀS
 X