Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lielvārdes novada pašvaldība ir īstenojusi projektu “Tirgus laukuma izveide Lielvārdē” (projekta Nr.18-04-AL02-A019.2103-000006), kura ietvaros tirgus teritorijā, “Lāčplēša laukums”, Lielvārdē novietotas trīs slēgta tipa tirdzniecības nojumes, publiskas pieejamības tualete, kā arī atkritumu urnas un atpūtas soliņi. Uzstādīts arī ūdens brīvkrāns, kur ikvienam iedzīvotājam ir iespēja piepildīt savu ūdens trauku ar pilsētas dzeramo ūdeni.

Pašvaldība informē, ka no 2020.gada 16.maija tirgus nojumes būs pieejamas ikvienam tirgoties gribētājam, kurš pašvaldībā ir saņēmis  tirdzniecības atļauju. Tālrunis informācijai 28800166.

Turpmāk tirgus laukuma tirdzniecības nojumes būs atvērtas katru dienu no plkst. 7:40 līdz plkst. 15:00. Vasaras sezonā iespējams tirdzniecības laiku pagarināt, ja tirdzniecības dalībnieki izteiks nepieciešamību. 

Tirdzniecības dalībnieki Lāčplēša laukuma tirgus nojumēs varēs realizēt šādas preču grupas:

  • Fiziskas personas, kurām atbilstoši nodokļu jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība - Ministru kabineta noteikumu 7.punktā norādītās preces;
  • Juridiskas un fiziskas personas, kuras reģistrējušas saimniecisko darbību - jebkura veida preču grupas, kas atļautas ar likumu.

Katrā tirdzniecības nojumē ir iespējams tirgoties 3-4 tirdzniecības dalībniekiem  atkarībā no pārdodamai precei nepieciešamās vietas tās izvietošanai. Tirdzniecības dalībniekus  aicinām preces izvietot uz tirdzniecības nojumju galdiem vai nojumju priekšā. Privāto tirdzniecības galdu uzstādīšana un tirdzniecība no atvērtām automašīnām, ja tās nav specializētās izbraukumu tirdzniecības mašīnas vai piekabes, ir aizliegta. Tirdzniecības dalībniekus, kuri pārdod apģērbus, to izkārtošanai aicinām izmantot apģērbu statīvus.

Katrs tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs par tirdzniecības vietas tīrību un kārtību, beidzot tirgošanos.

Tirdzniecības dalībnieki  aicināti preču iekraušanu un izkraušanu organizēt, iebraucot pa  Cīruļu ielu. Mašīnu pārvietošanās pa bruģētā laukuma segumu atļauta produkcijas iekraušanai un izkraušanai.

Lai pieteiktos tirdzniecības atļaujas saņemšanai, tirdzniecības dalībniekam jāiesniedz Lielvārdes novada pašvaldības administrācijā iesniegums ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai. Iesniegumu tirdzniecības dalībnieks var iesniegt arī elektroniski, ievērojot visus nosacījumus par elektronisko dokumentu noformēšanu. Iesnieguma veidlapa ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai

Pašvaldība informē, ka līdz 15.maijam tiks slēgtas esošās tirgošanās vietas blakus veikalam “Top” Ausekļa ielā 11, Lielvārdē. No 16.maija tirgošanās Ausekļa ielā 11, Lielvārdē, nav atļauta. Īpašums pieder fiziskai personai, kura noteiks šī laukuma turpmāko izmantošanas mērķi.

Tirgus laukuma apsaimniekošanu un uzturēšanu nodrošinās SIA “Lielvārdes Remte” apsaimniekošanas nodaļas darbinieki, kuri nodrošinās tirgus nojumju atvēršanu un aizvēršanu noteiktajā darba laikā (no rīta plkst. 7.40 atvērs un plkst. 15.00 aizvērs), kā arī organizēs sanitāro uzkopšanu un higiēnas normu ievērošanu sanitārajās telpās. 

Projekts īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” atbalstu, vietējās rīcības grupas Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv.


Vairāk informācijas zvanot pa tālruni 28800166

Anitas Sakas foto

  

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu