Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

2020. gada 20. jūnijā ir stājušies spēkā grozījumi Ministru Kabineta noteikumos Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”, kas nosaka projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pagarinājumu par vēl vienu pilnu mācību gadu.

Projekta pagarinājuma gadā – 2020./2021. mācību gadā būs dažādas izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējiem projekta gadiem.

Darbu projektā turpina pedagogi karjeras konsultanti (turpmāk PKK), kuri ir ieguvuši tiesības sniegt individuālās karjera konsultācijas, ko apliecina vai nu maģistra grāds karjeras konsultēšanā (arī karjeras konsultanta maģistrantūras studijas apliecinoša izziņa), vai iegūts individuālās karjeras konsultēšanas sertifikāts.

2020./2021. mācību gadā karjeras atbalsta pasākumu un individuālo konsultāciju plānu īsteno pedagogi karjeras konsultanti:

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā – Inguna Kaniņa;
Lielvārdes pamatskolā – Inta Lipiņa;
Jumpravas vidusskolā un Lēdmanes pamatskolā – Inta Lipiņa.

Neiesaistītajām izglītības iestādes arī turpmāk varēs izmantot projekta laikā izstrādātos metodiskos materiālus, kā arī būs iespēja turpmāk saņemt informatīvu un metodisku atbalstu karjeras attīstības atbalsta jautājumos.

Šajā mācību gadā mainās PKK prioritātes! Uzsvars tiek likts uz sadarbību ar izglītojamo vecākiem un ciešāku sadarbību ar citiem skolas pedagogiem. PKK piedāvājot mērķētus pasākumus, īstenojot uz izglītojamo vērstu individualizētu pieeju, nodrošinot individuālas un grupu karjeras konsultācijas, kā arī pasākumus, kas ir atbilstoši izglītojamā interesēm un vajadzībām un veicinās karjeras izglītības integrāciju pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā.

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu