Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lielvārdes novada dome 25.01.2017. sēdē Nr. 1 pieņēma lēmumu Nr.20 „Par Lielvārdes novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.3 „Teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016.–2027.gadam” grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu”. Ar Lielvārdes novada teritorijas plānojumu var iepazīties Lielvārdes novada būvvaldē, Raiņa ielā 11 A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pašvaldības interneta vietnē www.lielvarde.lv un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

Saistošie noteikumi Nr.3 „Teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016. – 2027.gadam” grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, bet ir īstenojami saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.pantā noteikto.

Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016.-2027.gadam

Vides pārskats

Paskaidrojuma raksts

Lēmums par apstiprināšanu

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu