Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lielvārdes novada pašvaldība informē, ka ir uzsākta projekta “Trigus laukuma izveide Lielvārdē” (projekta Nr.18-04-AL02-A019.2103-000006) realizāciia. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” atbalstu.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidots tirgus laukums, kas sekmēs atbalstu preču un pārtikas produkcijas ražotājiem un uzlabos uzņēmējdarbības vides pieejamību.

Tirgus teritorijā tiks novietotas slēgta tipa tirdzniecības nojumes, publiskas pieejamības tualete, kā arī atkritumu urnas un atpūtas soliņi. Projekta ietvaros tiks uzstādīts arī brīvkrāns, kur ikvienam iedzīvotājam būs iespēja piepildīt savu ūdens trauku ar pilsētas dzeramo ūdeni.

Būvdarbus veic SIA “Perfekt Būve”, reģistrācijas nr. 40003825234, būvniecības izmaksas ir 108 134,83 EUR, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums                 49 000,00 EUR un Lielvārdes novada pašvaldības finansējums ir 59 134,83 EUR.

Projekts tiek īstenots vietējās rīcības grupas Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv.

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu