Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

Ar š.g. 11. septembri stājušies spēkā jauni noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas A un B kategorijas atļaujas piesārņojošo darbību veikšanai.

MK noteikumu Nr.1082 grozījumi paredz, ka C kategorijas piesārņojošām darbībām vairs netiks izsniegts apliecinājums, bet darbības tiks reģistrētas Dienesta informācijas sistēmā, kā arī iesniegumu iesniegšana turpmāk veicama tikai elektroniski Dienesta informācijas sistēmas “TULPE” E-pakalpojumu portālā. Skatīt informatīvo shēmu. (Saite uz e-pakalpojumu iesnieguma iesniegšanai C kategorijas piesārņojošās darbības reģistrācijai: https://epak.is.vvd.gov.lv/iesniegumi/c/.)

Vēršam uzmanību, ka MK noteikumu Nr.1082 60. punkts nosaka, ka Dienests par C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrāciju informē pašvaldību. Pašvaldībai, kuras teritorijā tiek veikta piesārņojošā darbība, Dienests nosūtīs elektronisku paziņojumu ar informāciju par C kategorijas reģistrāciju. Skatīt informatīvo shēmu.

Grozījumi paredz arī izmaiņas piesārņojošo darbību sarakstā:

  • Veikti precizējumi formulējumos, lai pēc iespējas samazinātu neskaidrības Dienesta un piesārņojošo darbības veicēju starpā.
  • pielikumā (B kategorijas darbības) un 2.pielikumā (C kategorijas darbības) veiktas izmaiņas par atsevišķu darbību jaudas sliekšņiem (lai samazinātu administratīvo slogu tiem operatoriem, kuri veic, piemēram maza apjoma darbības ar ķīmiskām vielām, gāzes uzpildes stacijām, zivju produktu ražotājiem u.c.).
  • No 2.pielikumā (C kategorijas darbības) tiek svītrotas vairākas darbības (piemēram, žāvētavas, gaļas, gastronomijas ražotnes, iekārtas maizes cepšanai un konditorejas izstrādājumu ražošanai, ķīmijas un bioloģijas laboratorijas, fotolaboratorijas, iekārtas sāls un sāls maisījumu uzglabāšanai, iekārtas pakešu logu un durvju ražošanai).

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumus Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai

Saitēs (skat.zemāk) atrodama informācija par visām izmaiņām piesārņojošo darbību sarakstā atbilstoši grozījumiem MK noteikumos Nr.1082. Līdz 2020.

Piesārņojošas darbības (iekārtas), kurām nepieciešama B kategorijas atļauja (grozītie punkti)
C kategorijas piesārņojošas darbības (iekārtas), kurām nepieciešama reģistrācija (grozītie punkti)

Valsts vides dienesta informācija

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu