Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
Pakalpojuma sniedzējs:

Lielvārdes novada pašvaldība

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Izsniegt izziņu par adresē deklarētajām personām

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Pēc personas pieprasījums sniedz ziņas par īpašumā deklarētajām personām, ja īpašuma adrese atrodas Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas un juridiskas personas (nekustamā īpašuma īpašnieks vai pašvaldības dzīvojamās telpas īrnieks)

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Nav

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Pase vai cits Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments

  • pilnvarotai personai jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara (oriģināls)
  • likumiskam pārstāvim jāuzrāda pārstāvniecību apliecinošs dokuments (oriģināls)

Īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (ja pašvaldības darbiniekam nav iespējams saņemt ziņas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas) vai īres līgums (oriģināls)

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

Pieprasījuma veidlapa

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Ja izziņu par adresē deklarētajām dzīvesvietu nav iespējams izsniegt tūlīt, tad 7 dienu laikā

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Nav.

Piezīmes:

Nav.

Administratīvais process:

Nav

Pārsūdzības iespējas:

Nav

Atgādinājums:

Nav

Brīdinājums:

Nav

Pakalpojuma saņēmēja identifikācija:

Uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2-apliecinātā identitāte;
3-kvalificēti apliecinātā identitāte

Dzīves situācija:

Dzīvesvieta, dzīvesvietas deklarēšana, deklarētās personas, izziņa par dzīvesvietu

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene vai pa pastu

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene vai pa pastu

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada pašvaldība
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Lielvārdes novads
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070,
Tālrunis:
+371 65020836
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 8:00-12:00 13.00-18.00
Otrdiena-
Ceturtdiena
: 8.00-12.00 un 12.45-17.00
Ceturtdiena: 9:00-12:00 13.00-17.00
Piektdiena: 8.00-12.00 un 12.45-15.00
Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai Nodeva iemaksājama Lielvārdes novada pašvaldības (reģistrācijas Nr. 90000024489) kontā:

HABALV22 AS Swedbank
LV19HABA0551026635681

UNLALV2X AS SEB banka
LV79UNLA0050018956818

TRELLV22 Valsts kase
LV57TREL9800932741410

vai pašvaldības kasē.
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu