Ceturtdienas pēcpusdienā Kultūras namā “Lielvārde” notika sadarbības forums “Lielvārdes novada attīstība dzīves kvalitātei". Forumu organizēja  Lielvārdes novada uzņēmēju biedrība Uzņēmēju nedēļas ietvaros, sadarbībā ar Lielvārdes novada pašvaldību un Lielvārdes novada attīstības fondu.

Forumā ar savām zināšanām un pieredzi dalījās sociālantropologs Viesturs Celmiņš un ekonomģeogrāfs Jānis Turlajs. Informāciju par pašvaldības budžetu un tā struktūru sniedza Domes deputāts Aivars Peisenieks.

Foruma laikā dalībnieki izrunāja gan līdz šim paveikto, gan esošo situāciju un galvenās aktualitātes, gan arī tuvāko gadu svarīgākos uzdevumus. Darbs forumā tika organizēts grupās, kur katra grupa izvēlējās konkrētu mērķauditoriju, analizējot mērķa grupas vajadzības un definējot konkrētu aktivitāti, kas būtu veicama mērķauditorijas vajadzību risināšanai.

Pasākuma rezultāti tiks izmantoti Lielvārdes attīstības programmas 2018-2024 izstrādes gaitā, definējot novada attīstības mērķus un rīcības plānu.

Indra Leja, Attīstības un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļas vadītāja

Anitas Sakas foto
Skatījumu skaits: 5067
 X